Skip to content

Prof. MUDr. Josef Thomayer Multi-cache

Hidden : 04/27/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CZ: Keš vás zavede do míst, kde se narodil, prožil své mládí a na místním hřbitově je pochován jeden ze zakladatelů české lékařské vědy
EN: The cache will take you to places where he was birth, he live young and in the local cemetery he is buried one of the founders of the czech medical science


Prof. MUDr. Thomayer
Prof. MUDr. Thomayer
Významnou postavou mezi lékaři, kteří pocházejí z Chodska, vždy byl a i dnes stále je trhanovský rodák MUDr. Josef Thomayer. Řadí se mezi zakladatele moderní české medicíny. Narodil se 23. března 1853 jako syn panského zahradníka hrabat Stadionů v Trhanově na Chodsku a na svůj chodský původ byl po celý svůj život náležitě hrdý. V Trhanově prožil spolu se čtyřmi sourozenci své dětství a mládí. V letech 1863-1871 studoval na gymnáziu v blízkých Klatovech. Po maturitě v roce 1871 odešel do Prahy studovat medicínu. I přes náročná studia mu zbýval čas i na literaturu. Nikoho proto nepřekvapí, že se v Praze seznámil např. s Nerudou, Sládkem a Hálkem a později i dalšími literáty a umělci, zejména Jiráskem. Není také divu, že dříve než dostudoval, stal se literárně činným. Své beletristické práce otiskoval pod anagramem R. E. Jamot. Roku 1876 absolvoval pražskou lékařskou fakultu a posléze podnikl mnoho studijních cest po Evropě. V roce 1883 se stal docentem, již v roce 1886 byl jmenován mimořádným a v roce 1897 řádným profesorem Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Roku 1885 se stal přednostou české polikliniky. Profesní úspěchy ho vynesly v roce 1892 do čela II. české interní kliniky. Od roku 1902 až do svého odchodu do důchodu v roce 1921 byl druhým přednostou II. interní kliniky.

Pamětní mince
Stříbrná pamětní mince
V lékařské praxi se Thomayer věnoval hlavně problematice chorob ledvin, srdce a nervů. Velký důraz kladl na přesné a rychlé určení diagnózy, ve kterém sám vynikal. Jak říkali jeho kolegové, byl „mistrem poklepu a poslechu“. Nebyl však jen významným praktikem, měl i značný podíl na rozvoji lékařské vědy a na publikování nových poznatků v medicíně. V roce 1883 založil časopis Sborník lékařský a v roce 1889 začal vydávat menší práce ve Sbírce přednášek a rozprav, později nazývané Thomayerovou sbírkou.

Až přehnaný byl jeho vztah k Šumavě a k okrajovým oblastem Čech. Jako rodilý Chod byl přesvědčen, že kulturní a intelektové bohatství českého národa pochází odtamtud. Byl to právě Thomayer, kdo přivedl Aloise Jiráska na Chodsko a podnítil ho k napsání Psohlavců. Pohrdal (a dával to najevo) obyvateli středních Čech. Vymyslel pro ně výraz dementia mesobohemica (středočeská zblbělost), který často používal. Traduje se, že když některý student při zkouškách neuměl, vždycky se ho zeptal, odkud je. Když se dověděl, že ze středních Čech, triumfoval. Vážnější byla ovšem jeho nesnášenlivost s chirurgy. Nikdy nedoporučoval pacienta na operaci apendicitidy (zánětu slepého střeva), ani když šlo o akutní hnisavý zánět. Pakliže pacient vymáhal operaci, ukázal opovržlivým gestem k chirurgické klinice a řekl: „Chcete-li umřít, jděte tam.“

Chudobinec
Budova chudobince se slunečními hodinami
Ve svých 56 letech nechal v rodném Trhanově na vlastní náklady postavit patrové stavení se slunečními hodinami
Hrobka v Trhanově
Rodinná hrobka v Trhanově
jako chudobinec pro osoby nemocné, nezaopatřené a stářím sešlé. Tento dům věnoval nedlouho před svou smrtí do správy obce Trhanov. Pro jeho realistický přístup k životu a sebekritičnost je příznačné, že s úbytkem sil se v polovině roku 1921 v pouhých 68 letech vzdal profesury na pražské lékařské fakultě a odešel předčasně do důchodu. Na otázku, proč se tak rozhodl, odpověděl slovy: „Nejsem žádná primadona, jdu do penze, dokud jsem ještě neztratil hlas.“ Pravou příčinou rezignace byl ovšem Thomayerův zhoršující se zdravotní stav. Lékaři u něj zjistili tehdy neléčitelnou rakovinu konečníku (na stejnou nemoc zemřel i jeho otec a bratr). Zbývalo mu tedy posledních pár let života. Začal se opět víc věnovat literární tvorbě a do roku 1925 vydal celkem 11 svazků sebraných spisů, v nichž popularizoval medicínu, formou reportáže popsal své cesty po Evropě a zavzpomínal i na dětství a chodský kraj, čímž symbolicky uzavřel svou životní pouť. Prof. MUDr. Josef Thomayer se nikdy neoženil, zůstal v životě zcela sám a rodinu mu nahrazovaly sestry a jejich děti. Zemřel v Praze dne 18.října 1927. Pochován byl do rodinné hrobky na hřbitově v Trhanově.

Podpis prof. Thomayera
Autentický podpis prof. MUDr. Josefa Thomayera
Zdroj: Wikipedia, Svornost

Additional Hints (Decrypt)

Xqrcnx gl cgnpxh uavmqb znf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)