Skip to content

Pred bukem, za bukem Letterbox Hybrid

Hidden : 04/30/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Procházka lesní roklí za krásnými buky.
EN: This cache is available in Czech language only.

Západně od Újezdu Svatého kříže, na kraji rozsáhlého Olešenského lesa, v místech nazývaných Hájek, je několik roklí. Jedna z nich má zvláštní kouzlo – ač je v jehličnatém, převážně smrkovém lese, jsou její okraje lemovány tu a tam buky. Mezi hubenými tyčkami smrků stojí statné až mohutné kmeny vysokých buků, aby nad vámi vytvořily vysokou klenbu své koruny. Malé jarní lístky ve svěží zeleni propouštějí paprsky slunce až na dno lesa a tytéž listy v létě toto dno spolehlivě stíní. Na podzim se listy napijí teplých barev duhy a rozehrají hru se stovkami variací žluté, oranžové a červené, aby později na zemi vytvořili příkrov šustícího listí. Listopadové deště a mlhy změní příkrov v budoucí humus a sníh jej ukryje pod bělostný potah až do doby, kdy jej potrhají divočáci hledající bukvice.

Možná máte štěstí a podobné buky vám rostou za domem, pro mně jsou však pokladem, který vám chci ukázat.

Koruna buku

Rokli jsme objevili společně se 100Dteamem při Cache In Trash Out eventu v okolí Němčovic a Olešné. S posbíraným odpadem jsme přes rokli mířili k autům a už se těšili na okamžik, kdy pytle složíme. Rokle se ukázala být právě tou roklí, kam hloupí lidé skládají svůj odpad a nepořádek, jen aby zmizel z jejich očí. Naštěstí nešlo o vyslovenou skládku či smetiště, velkou část odpadu jsme pobrali, ale nějaké odpadky zůstaly. Abychom doslovně naplnili význam názvu CITO, umisťujeme sem kešku, protože těch pár zbývajících odpadků jistě odnesete.

Pojďte se tedy projít touto krátkou roklí i vy. Sestup po svahu do rokle je příkrý, ale zvládnutelný i pro malé děti. Rokle vás povede jistě od prvního až k poslednímu buku, možná budete muset cestou překonat padlý strom. I když do rokle ústí souběžné rokle a vedlejší rokličky, vy půjdete vždy dál stejnou roklí, stále z kopce, zhruba v severním směru. Nezabloudíte.

Abyste si těch pár nádherných listnáčů skutečně dobře prohlédli, vyfotil jsem vám je i s několika mladšími jedinci. Pro získání souřadnic krabičky musíte poznat buky a zaznamenat, v jakém pořadí je potkáte. Bude-li např. Jakub druhým z vyfocených stromů, napíšete si k němu číslo 2.

Buky lze rozeznat podle kosterních větví, tvaru kořenových náběhů, zbytků uschlých větví, dle nádorů či jiných stop na kůře. Veškeré fotografie jsou pořízeny ze dna rokle, ve směru vaší cesty, nemusíte se bát žádných záludností.

Alois Bivoj
Celestýn David
Eda Filip
Gaston Helmut a Hagen
Ivan Jakub

Zjištěná čísla dosadíte za jména v následujících vzorečcích a vypočtete hodnoty A až H:

A = Bivoj − Jakub − Helmut a Hagen
B = Filip + Ivan − Gaston
C = Celestýn + David − Eda
D = Alois + Celestýn − Jakub
E = David + Alois − Gaston
F = Ivan + Celestýn − Bivoj
G = Eda − Helmut a Hagen − Alois
H = Jakub + David − Filip

Krabička na vás čeká na souřadnicích:

N 49° 5A.BCD  E 013° 3E.FGH

Do logu uveďte prosím jméno buku, který se právě vám nejvíce líbil.

Letterboxing a jeho hybrid

Letterbox Hybrid je zvláštním druhem keše, která se snaží kombinovat prvky ze staré turistické hry letterboxing, zvláště oblíbené v Severní Americe, s prvky geocachingu a ideálně je součástí obou těchto her. V letterboxingu jsou hráči ke schránkám navigováni popisem cesty, zatímco v geocachingu pomocí přesných souřadnic. V letterboxingu do logbooku kešky otiskujete své razítko a zároveň si razítko uložené v kešce do svého vlastního notýsku, sešitu, logbooku. Za veškerá otisknutá razítka budeme rádi, ale pokud jako hráč geocachingu razítko nemáte, prostý zápis do logbooku je naprosto dostatečný. Razítko z kešky prosím neodnášejte. V české geocachingové wiki naleznete více informací o keších typu Letterbox hybrid nebo můžete jít přímo ke zdroji: Letterboxing North America.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] puynqvpv irm ryrxgeneal gecnfyvxh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)