Skip to Content

This cache has been archived.

OndraBar: Vzhledem k tomu, že na opravu keší nemám dost času, a jejich životnost se nejšpíš chílí ke konci, tak jsem po dlouhém rozhodovoní došel k závěru že kešky archivuji. Díky všem za návštěvu.

More
<

VZDUCH

A cache by OndraBar Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 5/2/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Jednoduchá mystery keš bez nutnosti výpočtu.

4 živly
Vzduch

Koho teorie nezajmá a chce vědět něco o keši samotné nechť přejde dále

Vzduch je směs plynů tvořící plynný obal Země - atmosféru - sahající až do výše asi 10 000 km. Má vliv na všechny chemické proměny jak v nerostné přírodě respektive v neživé přírodě, tak i v živých organismech. Prakticky všechny živé organismy (živá příroda) by bez kyslíku z ovzduší nemohly vůbec existovat. Má i své významné fyzikálně chemické vlastnosti, jedná se zejména o transport vody neboli koloběh vody v ovzduší. Kromě toho tepelná kapacita vzduchu udržuje na Zemi teplotu přijatelnou pro život, jinak by na noční straně naší planety byl mráz několika desítek stupňů, kdežto na denní straně by bylo více než stostupňové horko. Je také důležitou průmyslovou surovinou. Mimo jiné vzduch (resp. kyslík v něm obsažený) také slouží k oxidaci paliva ve všech běžných spalovacích motorech, k oxidaci paliva při výrobě elektrické energie v tepelných elektrárnách, dále při vytápění či ohřevu vody atd. Vzduch tedy slouží coby druhá (prakticky neviditelná) složka každého běžného fosilního paliva.
Složení vzduchu
Vzduch v nižších vrstvách je homogenní směsí těchto plynů:
plyn objem % hmotnost %
dusík 78,09 75,51
kyslík 20,95 23,16
argon 0,93 1,28
oxid uhličitý 0,033 (334 ppm) 0,05
neon 0,0018 (18,18 ppm) 0,0012
helium 0,000524 (5,24 ppm) 0,000072
metan 0,0002 (2 ppm) 0,0001
krypton 0,000114 (1,14 ppm) 0,0003
vodík 0,00005 (0,5 ppm) 0,000001
xenon 0,0000087 (87 ppb) 0,00004

Fyzikální vlastnosti vzduchu při 0 °C a 1,01325 bar
Vlastnost Symbol Jednotka Hodnota
Molární hmotnost Mm g/mol 28,96
Molární objem Vm dm3/mol 22,40
Plynová konstanta r J/kg.K 287,10
Hustota ρ kg/m3 1,29
Měrná tepelná kapacita (0 °C) c kJ/kg.K 1,01
Izoentropický exponent κ=cp/cv / 1,40
Teplota tání tt °C -213,4
Teplota varu tv °C -194,5

Uvedené plyny jsou až na výjimky (CO2, CH4, H2) relativně stálé a jejich koncentrace se nemění. Mimo to atmosférický vzduch obsahuje proměnlivé množství vodní páry a různých jiných plynů (CO, SO2, N2O, NO, NO5 NH3, O3) a tuhé aerosoly (prach, pyl, mikroorganismy). Vodní pára a oxid uhličitý jsou dva v atmosféře nejvíce zastoupené skleníkové plyny, díky kterým je na Zemi teplota asi o 33 stupňů Celsia vyšší, než by byla bez skleníkového efektu způsobeného těmito plyny (hodnota záleží na různých odhadech a modelech).
Kapalný vzduch
Kapalný vzduch se získává tím, že se atmosférický vzduch zbaví prachu, CO2 a vlhkosti a stlačí až na 200 násobek normálního tlaku. Následně se ochladí studenou vodou a pak se nechá rozepnout do prostoru na tlak 20 až 30 násobek normálního tlaku. Tím jeho teplota silně klesne a takto ochlazeného vzduchu se použije k předchlazování dalšího vzduchu v protiproudném chladiči. Postupně se dosáhne tak nízké teploty, že vzduch zkapalní za 20 až 30 násobku běžného tlaku. Kapalný vzduch tvoří namodralou kapalinu o bodu varu -190 °C. Průmyslově se z kapalného vzduchu destilací získává kyslík a dusík.
Stlačený vzduch
V průmyslu se stlačený vzduch používá zejména pro přenos energie pro pneumatické nástroje a zařízení. Příkladem budiž pneumatické kladivo či různé balicí stroje. Vzduch pro přenos energie je obvykle stlačen kompresorem, vysušen a doplněn olejovou mlhou. Stlačeným vzduchem se nafukují pneumatiky, zvedací vaky, nafukovací čluny, míče, hračky. Stlačený vzduch je dále používán při potápění a práce pod vodou, obvykle do maximání hloubky 40 m. Vzduch také slouží k dopravě - buď přímo, např. zemědělský fukar, nebo pro přepravu schránek např. v systému potrubní pošty. Rovněž se používá k instalaci optických kabelů, které by mechanické zasunování do potrubí poškodilo. Stlačeným vzduchem lze pomocí Venturiho efektu vyrobit i podtlak, který se pak používá např. v přísavkách.

Text převzatý z : Ibler Zbyněk a kol.: Technický průvodce energetika, BEN - technická literatura, 2002, ISBN 80-7300-026-1A nyní ke keši samotné:

CZ:
Toto je první ze série čtyř kešek:

VZDUCH
ZEMĚ
VODA
OHEŇ
Série byla inspirována čtyřmi živly v "praktickém" užití.

VZDUCH
Cílem této kešky je přiblížit funkci a vlastnosti vzduchu pomocí "fyzikálního" modelu. Jak bylo napsáno výše, vzduch se v průmyslu používá k dopravě, a ani u této kešky tomu není jinak.
Souřadnice vás zavedou na bezejmený kopec blízko vrchu Bukovec (596 m.n.m.). Je zde relativně hustá síť cyklostezek i turistických tras. Správnou cestu si určitě najde každý sám, ale myslím, že nejlepší bude použít již značené trasy, konkrétně zelenou turistickou. Na tomto kopci vás čeká úkryt pro kešku, který je zřejmý již z dálky. Má to ovšem jeden háček.......objekt je uzavřen a zajištěn zámkem. Pochopitelně není problém se do něj pomocí většího či menšího kladiva dostat, ale upřímně komu by se chtělo tahat s kladivem do lesa...stačí chvíli hledat a klíč určitě najdete.

Výroba nebyla jednoduchá proto se prosím chovejte ke keši ohleduplně. Pokud si nebudete vědět rady, jak se dostat k logbooku a klíči, zkuste pohledat návod u úkrytu, který vám napoví vše podstatné.
!!!! Po zalogování uveďte vše do půdovního stavu !!!!
pokud si nejste jisti jaký je původní stav pohledejte návod.

Je to má prvotina, tak snad se vám bude líbit. Hezkou zábavu při hledání a odlovu.
A ještě malé přání na konec, jelikož je keška inspirovaná "praktickým užitím vzduchu" vyměňujte jen praktické věci.
V zimním období je možné, že mechanismus zamrzne. Tak návštěvu doporučuji jen pokud budou teploty nad nulou.


EN:
AIR

The aim of this cache is to show function and properties of air by using a physical model. Production was not easy so please behave considerately to the cache. If you need advice on how to get to the logbook, try to find a manual to tell you all the essentials. After logging give everything back to its original condition as directed.
It's my first work, so hopefully you will enjoy.
Počasí pro ČR

aneb:

vzít si sebou pláštěnku, kulicha, nebo opalovací krém


OndraBar


Additional Hints (Decrypt)

Xrf: bolqyv bolingryr imqhpuh
Xyvp: argenqvpav xynfvxn (cnerm f xnzrarz)
Pnpur: ovequbhfr
Xrl: fghzc jvgu fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

250 Logged Visits

Found it 219     Didn't find it 2     Write note 10     Archive 1     Temporarily Disable Listing 5     Enable Listing 4     Publish Listing 1     Needs Maintenance 3     Owner Maintenance 4     Post Reviewer Note 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 15 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.