Skip to content

Adolf Opalka Traditional Geocache

Hidden : 04/29/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

ADOLF OPÁLKA


Tato keš je věnovaná památce Adolfa Opálky.
This cache was made to commemorate Adolf Opálka.

************

Nadporučík (in memoriam plukovník) Adolf Opálka (4. ledna 1915, Rešice – 18. června 1942, Praha) byl československý voják, velitel skupiny Out distance. Zemřel v kryptě pravoslavného kostela svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici společně s dalšími 6 parašutisty, kteří se podíleli na přípravě a provedení atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

First Lieutenant Adolf Opálka (4 January 1915 – 18 June 1942) was a Czechoslovak soldier. He was a member of the Czech sabotage group Out Distance, a World War II anti-Nazi resistance group, and a participant in Operation Anthropoid, the successful mission to kill Reinhard Heydrich.

HONNEUR ET FIDELITÉ, VALEUR ET DISCIPLINE
ČEST A VĚRNOST, STATEČNOST A KÁZEŇ"Přísaháme při všem, co jest nám svato, a v plné shodě se svým svědomím a přesvědčením, že budeme poslušni presidenta a vlády republiky Československé a všech svých velitelů, presidentem a vládou ustanovených; přísaháme, že budeme bez odmluvy plniti její nařízení vždy a všude, i v nebezpečí, bez váhání a odporu, že svých vojsk neopustíme, ale i životy své ochotně dáme na ochranu vlasti a za její svobodu; přísaháme, že budeme druh druha milovati, k sobě věrně státi, v nebezpečí se neopouštěti, ale až do konce se brániti tak, jak nám káže mužná čest a vědomí povinností občanských.

Tak přísaháme!"


************


Po absolvování obchodní akademie nastoupil v roce 1936 k 43. pěšímu pluku v Brně. Odtud odešel na Vojenskou akademii v Hranicích. Po absolvování akademie byl zařazen k horskému pluku č. 2 v Ružomberku jako poručík. 26. června 1939 odešel do Polska a pak lodí dále do Francie, kde nastoupil službu u Cizinecké legie v Africe. Po vypuknutí druhé světové války se vrátil zpět do Francie a 12. července 1940 se dostal do Velké Británie, kde sloužil u kulometné roty Československé samostatné brigády. V létě 1941 započal jeho výcvik pro nasazení v týlu nepřítele. Po absolvování speciálního výcviku ve Skotsku byl určen jako velitel paraskupiny Out Distance.

V noci ze 27. na 28. března 1942 byl společně s Ivanem Kolaříkem a Karlem Čurdou vysazen u Ořechova nedaleko Telče.

Vyznamenání a pocty
• 1949 – Zlatá hvězda Čs. vojenského řádu Za svobodu
• 18. 6. 1968 – Hvězda I. třídy Čs. vojenského Řádu bílého lva Za vítězství
• 1991 – Řád M. R. Štefánika III. třídy in memoriam
• Čs. válečný kříž 1939 (1942, 1945)
• 1947 – Certifikate of the King’s Commendation
• plukovník in memoriam rozkazem ministra národní obrany č. 72 z 24. 6. 2002 s účinností od 30. 6. 2002.

Ano, Adolf Opálka byl hrdinou, byl však také člověkem, který měl svá přání, sny, touhy a lásku...


   
Památník v Rešicích


      
Památník obětem Heydrichiády v Praze


      
V kryptě kostela Sv. Cyrila a Metoděje
(Vytvořeno za pomoci Wikipedie, návštěvy památníků a vlastních fotografií).

Additional Hints (Decrypt)

Zbqeá wr qboeá, zntarg, qbyr
Oyhr vf tbbq, zntarg, orybj

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)