Skip to Content

<

SKK - Kacerov

A cache by METALISTI Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 05/17/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Sokolovsko (a potažmo Karlovarsko) má spoustu obcí, které zůstaly až doteď keší a GC prakticky nepolíbené. Rádi bychom Vás proto prostřednictvím otevřené série nazvané "SKK – Sokolovsko křížem krážem" přivedli i do těchto měst a obcí, které mají bohatou historii, a určitě si trochu pozornosti zaslouží…POZOR, od 13.8.2013 ZMĚNA VÝPOČTU A ULOŽENÍ KRABIČKY!!!

KACEŘOV

Historie
Původní podoba názvu Gätzegrün pochází ze staroněmeckého Gatze a německého die Grün, volně přeloženo jako Gatzův pozemek. Prvopočáteční obyvatelstvo bylo tedy německé. Pravděpodobně poprvé je na Müllerově mapě Čech z r. 1720 doložena německá novodobá forma Katzengrün.
První písemná zmínka pochází z r. 1312, je jí listina dokumentující rozsouzení sporu o dvory ve vsi Kaceřov. Sporem bylo rozhodnuto, že po dobu svého života mají jako leníci valdsaského kláštera užívat tento majetek Bedřich Hager a Jindřich z Hartenbergu a po jejich smrti měl připadnout klášteru.
Po mnoha majitelích (Gätzengrünerové, Reissengrüner, páni z Kagerů, Globnerové, Steinbachové) a hospodářských potížích se v 70. letech 15. století stali držiteli panství Perglarové z Perglasu. Pergler Götz měl již v Kaceřově sídlo, které odpovídalo obydlí menšího feudálního statku. O pár desítek let později bylo osídlení Perglerů po obou březích Libockého potoka, nacházel se zde i mlýn, který měl hodnotu dvora.
30letá válka přinesla úbytek obyvatelstva a hospodářské ztráty, panství se z nich ale brzy vzpamatovalo.
V polovině 18. století byla postavena silnice spojující Prahu s Erfurtem, která procházela i Kaceřovem, a přinesla mu tak důležité spojení se světem.
Perglarové zůstali vlastníky panství až do konce 18. století, kdy prodal K. A Perglar Kaceřov svým čtyřem poddaným. R. 1846 pak všechny díly panství skoupil chebský obchodník J. A. Hecht.
Správní reforma z poloviny 19. století přinesla zánik patrimoniální správy, která byla nahrazena samosprávou místní. Do r. 1874 Kaceřov náležel k politické obci Chlum sv. Máří, poté se osamostatnil.
Lidé se zde zabývali převážně zemědělstvím, pěstovali chmel, ale také len, který dále sloužil místním přadlenám. Rozvíjela se i domácká výroba – např. pletené punčochy či šité rukavice. Na počátku 20. století se pak v okolí obce otevřely doly na hnědé uhlí.

Současnost
V současné době tvoří obec Kaceřov dvě sídlištní části – Kaceřov a Horní Pochlovice, které byly jako část obce připojeny v r. 1960.
V obci žije kolem 450 obyvatel, katastrální výměra činí 572 ha.

Památky
Nejvýznamnější památkou v obci je již zmíněný kaceřovský zámek s areálem hospodářského dvora, parkem a zámeckým rybníkem. Založen byl kolem r. 1770 K. A. Perglarem z Perglasu. Při jeho výstavbě byly použity zbytky starší tvrze. Patrová budova má obdélný půdorys, vstup do zámku rámuje kamenný portál, okna jsou dekorována a stavba je kryta mansardovou střechou. Po r. 1848 byl zámek využíván místním JZD, které se k němu rozhodně nechovalo jako k památce. Dnes patří zámek obci. Zámek dostal novou střešní krytinu, ale jinak je jeho stav bohužel neutěšený, při její návštěvě se můžete sami přesvědčit.
U Libockého potoka můžete najít kapličku, přestavěnou z objektu, který původně využíval jen zámecký zahradník. Jméno kapličky se nám nepovedlo nikde nalézt.
Nejstarší z kaceřovských památek je dnes již jen částečně zachovaný mariánský sloup, který stojí u silnice z Kaceřova do Chlumu sv. Máří.
U domu č. 28 ležícím na západním okraji obce stojí socha sv. Antonína z Padovy z r. 1719.
Podíváte-li se od zámku přes silnici, spatříte barokní plastiku pocházející z r. 1770 – sloupek Nejsvětější trojice.
Také zde můžete nalézt hrázděný dům (č.p. 79) či zděný statek (č.p. 28) s neogotickou fasádou.

Naším cílem je ukázat vám několik výše zmíněných památek. Úvodní souřadnice vás zavedou před osvěžovnu, u níž se nachází sloup Nejsvětější trojice, a kde lze také zaparkovat. Naproti přes silnici si poté můžete alespoň zvenčí prohlédnout zámek s kapličkou a zámeckým rybníkem.

Váš úkol:
Stage 1: Kolik střešních oken se nachází na zámku? = A
žádné – 5
jedno – 0
dvě - 3

Stage 2: Co je nejvýrazněji vyobrazeno na vitráži nad dveřmi kapličky? = B.
kříž – 3
holubice – 0
Panna Marie - 5
Kolik číší se nachází na dveřích kapličky? = C.

Finále:
N 50° 08.(3*A)(2*C)(A)
E 012° 3(B).(A+1)(3*C)(A)

Poznamenejte si někam hodnotu B, bude se vám ještě hodit. :)

Ke keši:
Krabička Lock&lock 350 ml je umístěna v bývalém zámeckém parku a lze se k ní dostat přímo od kapličky. Jedná se o poměrně klidné místo, přesto však buďte při jejím odlovu opatrní, neb mudlové nikdy nespí! V deštivém období je možné, že cesta k ní bude promáčená, zvolte tedy vhodnou obuv.

Zdroj:
BERAN P. a kol.: Sokolovsko ... nejen vzpomínky. 1999. Okresní muzeum a knihovna Sokolov.
Kaceřov - stránky obce - http://www.kacerov.cz/
Hrady.cz. - Zámek Kaceřov - http://www.hrady.cz/?OID=2654

Doufáme, že se vám bude naše keš líbit, a přejeme pohodový odlov. :)Additional Hints (Decrypt)

Trbxynfvxn. Mnfr cbeáqar mnznfxhw.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.