Skip to content

Auschwitz - the rail siding (GC/TB hotel) Traditional Cache

Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Easy geocache very close to the German concentration camp Auschwitz -|- Prosty geocache bardzo blisko niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.
 

 

Scroll down for Polish text -|- Polski tekst poniżej

The German concentration camp Auschwitz is visited by more than one million people from all over the world each year. With this geocache we want to show you a place which is really close by, but not seen by many.

The cache is located at the end of the railway siding which was used to transport prisoners to the camp. The end of the railway usually also meant the end of their lives.

Please stop for a moment and try to visualize the following picture: the whole area surrounded by armed German soldiers with dogs; after a couple days spent in cattle cars, with no food nor water, the prisoners leave the train being on their last legs. Some of them still think it is just a camp, not a death factory. Usually already at the siding there was a selection happening. The old, weak and sick went straight to the gas chambers, the stronger ones were left alive to be used as slave work force in one of German factories close by.

This single rail siding had very limited capacity, only a few trains per day could be processed. That is why the nearby camp Birkenau has no less than 3 sidings to allow the German death factory to work as efficiently as possible.

The green area SE from you is the Sola river, it was the favorite recreation place for German soldiers and employees of the camp. You can walk from here to the twin cache Auschwitz - The forgotten cemetery. If you take the route along the Sola river, at the Legionów street 88 you can find the former villa of Rudolf Höss, the commandant of Auschwitz concentration camp. Please don't bother the people living there now, they have nothing in common with nazis.

There are multiple Auschwitz museum parkings around, however if you want to stop really close to the cache, you can park (at your own risk) for a short time at N 50° 01.473 E 019° 12.124. Do not park at the bus terminus at the other side of the street.

You don't have to dig, nor to climb anywhere. Pretend to be a nosy tourist trying to find a good perspective for pictures. Be careful when crossing the street, if you want you can walk along the railway. Please obfuscate the cache very little. It has to be easy to find, but not stand out.

 


 

Niemiecki obóz koncentracyjny Auschwitz w Oświęcimiu ma co roku ponad milion zwiedzających z całego świata. Tym geocachem chcemy pokazać miejsce, które jest bardzo blisko, a mimo wszystko niewielu je zna.

Cache mieści się przy końcu bocznicy kolejowej używanej do transportowania więźniów do obozu. Koniec linii kolejowej zazwyczaj oznaczał także koniec ich życia.

Zatrzymaj się na moment i spróbuj wyobrazić sobie następującą scenę: cały teren otoczony uzbrojonymi niemieckimi żołnierzami z psami, po spędzeniu paru dni w bydlęcych wagonach, bez wody i jedzenia, więźniowie ostatkiem sił wychodzą z pociągu. Niektórzy z nich wciąż myślą, że to tylko obóz, a nie machina śmierci. Z reguły od razu przy bocznicy miała miejsce selekcja. Starzy, słabi i chorzy szli prosto do komór gazowych, silniejszych zostawiano przy życiu, żeby ich wykorzystać jako niewolniczą siłę roboczą w położonych nieopodal niemieckich fabrykach.

Pojedyncza bocznica miała ograniczoną przepustowość, można było obsłużyć tylko kilka pociągów dziennie. Dlatego też niedaleki obóz Birkenau ma conajmniej 3 bocznice, żeby niemiecka fabryka śmierci mogła pracować tak efektywnie, jak to możliwe.

Zielony obszar na południowy wschód to rzeka Soła, była ona ulubionym miejscem rekreacji dla niemieckich żołnierzy i pracowników obozu. Możesz stąd dojść do bliźniaczego cache Auschwitz - The forgotten cemetery. Jeśli pójdziesz wzdłuż rzeki Soły, na ulicy Legionów 88 możesz zobaczyć byłą willę Rudolfa Hössa, komendanta obozu koncentracyjnego Auschwitz. Nie niepokój ludzi mieszkających tam teraz, nie mają nic wspólnego z nazistami.

W okolicy jest kilka parkingów muzeum Auschwitz, choć jeśli chcesz zatrzymać się naprawdę blisko cache'a, możesz na chwilę zaparkować (na własne ryzyko) na N 50° 01.473 E 019° 12.124. Nie parkuj na pętli autobusowej po drugiej stronie drogi.

Nie musisz kopać, ani nigdzie wspinać się. Udawaj ciekawskiego turystę próbującego znaleźć odpowiedni kadr do zdjęć. Uważaj przy przechodzeniu przez ulicę, jak chcesz, możesz iść wzdłuż torów. Zasłoń cache tylko troszeczkę, ma być wciąż łatwy do znalezienia, choć nie powinien rzucać się w oczy.

 

 

 

Additional Hints (Decrypt)

Nzvq ohfurf, hafperj gur cynfgvp gb ernpu orybj -|- Jfeóq xemnxój, bqxerp cynfgvx, ol fvrtanp j qóy.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)