Skip to content

Geirangerfjorden/Geiranger Fjord EarthCache

Hidden : 08/23/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


 

Fjord

Fjord er i internasjonalt fagspråk (geologi, geografi) forklart som ei dyp, smal og langstrakt hav- eller innsjørenne med bratt land tre kanter. Åpningen ut mot havet kalles for fjordens munning og er ofte grunn. Fjordens innerste del kalles fjordbunnen. Er havrenna bredere enn den er lang, er det en bukt eller en vik.

I alminnelig, folkelig språkbruk kalles gjerne enhver langsmal bukt for fjord. Oslofjorden, Limfjorden, alle fjordene i Bohuslän og alle «fjärdarna» den svenske østkysten og i de svenskspråklige områdene i Finland er ikke fjorder i den internasjonale, geologiske defininsjonen. Flere innsjøer i Norge kalles fjord, for eksempel Tyrifjorden. Langs Mjøsa refererer folk gjerne til «fjorden». Til og med et havstykke kalles fjord, nemlig Vestfjorden. Derimot kalles fjordene i Alaska og i New Zealand gjerne for «sounds» eller «inlets», ikke fjorder.

Fjordens geologiske opprinnelse

Fjordens karakteristiske morfologi har blitt dannet gjennom avsmeltningen fra isbretunger som har ligget i direkte kontakt med større vann, ofte havet. I takt med at isen smeltet, ble det avsatt sedimenter foran iskanten og den typiske fjordterskelen ble dannet. grunn av fjordens morfologi og vannets saltvannsinnhold kan mange dyr som egentlig lever dypere vann, klare å leve i den grunnere fjorden.

En fjord er således et undersjøisk dalføre. Typisk for denne landskapsformen er at den har et U-formet tverrsnitt. Dette skyldes at fjorden en gang i tiden ble gravd ut av en brearm fra en isbre under siste eller tidligere istider. Foran brearmen ble det avsatt en endemorene av grus og sand som dannet en undersjøisk barriere, gjerne kalt «fjordterskler» eller «ra».

Denne grunne terskelen i fjordmunningen gjør at fjordene er roligere enn det åpne havet, og fjordene er dermed ofte naturlige havner. Ulempen med fjordterskelen er den hindrer utskiftningen av vann, noe som gjør at for eksempel forurensning ofte blir værende i fjorden i lang tid. Det er derfor viktig at kloakk og annen forurensning ikke slippes ut i fjorder. Sidefjorder og fjorder med ekstra trangt og grunt innløp (poller) er ekstra sårbare og kan bunnvannsforgiftning selv uten menneskelig påvirkning.

De lengste fjorder i verden er:

Scoresbysundet Grønland (350 km)
Sognefjorden i Norge (204 km)
Independencefjorden Grønland (200 km)
Kangerlussuaqfjorden Grønland (190 km)
Hardangerfjorden i Norge (179 km)
Dean Channel i Canada (170 km)
Puget Sound i USA (150 km)

 


 

Geirangerfjorden

Geirangerfjorden er en fjord Sunnmøre i Møre og Romsdal. Den er 15 kilometer lang og utgjør en arm av Storfjorden. Innerst i fjorden ligger Geiranger.

Langs fjorden finner en Skageflå, Blomberg og Knivsflå, som er høgt beliggende, fraflyttede gårder tilgjengelig via sti og båt. Fjorden er et av Norges mest besøkte turistmål. 14. juli 2005 ble Geirangerfjordområde sammen med Nærøyfjordområde innskrevet som Vestnorsk fjordlandskap UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarvsteder. Området som blei utnevnt til verdensarv var 498 km² i kommunene Norddal og Stranda. Reinheimen nasjonalpark, som er verna for å beskytte villreinsstammen i Ottadalen, ligger også innenfor Norddal kommunes grenser. I 2006 ble Vestnorsk fjordlandskap kåret til det best bevarte UNESCO-sted av magasinet National Geographic.

Selskapet Fjord1 driver ei bilferge som går langs heile fjorden mellom Geiranger og Hellesylt.

Geografi og klima

Den geologiske utviklinga i området skjedde under den siste istida. Isbreane gravte ut dype fjorder og forma høge fjell. det djupeste er fjordene rundt 6-700 meter. Man finner også fjell som er opp mot 2000 meter høge.

Området rundt fjorden er mildt, noe som gjør frukt- og bærproduksjon mulig. Vintrene er ikke særlig kalde i låglandet, likevel kan det bli mye snø, gjerne med gode skiforhold, i fjella.

Fosser

De to mest kjente fossene i Geirangerfjorden er Knivsflåfossene, bedre kjent som De syv søstrene og Friaren. De to fossene ligger hver sin side av fjorden, og det blir sagt at Friaren gir kur til De syv søstrene den andre sida.

En annen foss i fjorden er Brudesløret.

Bosetning rundt fjorden

Det skal ha vært bosetning i områdene rundt fjorden fra like etter den siste istida for 10 000 år siden. I denne tida skal området primært ha vært bosatt av reinjegere. Det har også blitt funnet tegn bosetninger under den yngre bronsealder for 4000 år siden.

Området er i dag delt mellom kommunene Norddal og Stranda. Innbyggertallet i Norddal kommune er cirka 1760 innbyggere fordelt fem små bygder, Eidsdal, Fjørå, Norddal, Tafjord og administrasjonssenteret Valldal. Stranda kommune har 4540 innbyggere i bygdene Geiranger, Hellesylt, Liabygda og administrasjonssenteret Stranda.

grunn av all turisme knytta opp mot fjorden, øker folketallet i disse kommunene betraktelig i turistsesongen, da spesielt om sommeren. Disse består for det meste av sesongarbeidere og folk som har hytter og campingvogner stående fast.

(Fra Wikipedia, den frie encyklopedi)

Geologien i Geirangerfjorden

Kontinentene jorden er alltid i bevegelse. For en trillion år siden kolliderte Grønland og Norge, og senere drev de fra hverandre igjen.

Deler av Grønland ble igjen og dannet den steinete kysten av Nordvest-Norge. Kontinentene glir fra hverandre enda mer, med en hastighet 2cm pr år.

Den faktiske avstanden mellom Grønland og Norge er 1300km.

For 3 millioner år siden var det en kraftig nedgang i temperatur og nedbør, det var under den første istiden. Isen dekket hele landet, og drev ned fra fjellene mot havet.

Isen presset gjennom landskapet, særlig gjennom elver, og forvandlet V-formede daler til U-formede.

Siden den første istiden har det vært ca 40 andre glasiale perioder av ulik varighet (10.000 100.000 år). Fasene mellom istidene varte ca 10.000 år.Fra Dalsnibba har du en utrolig utsikt over det fantastiske landskapet. Her kan man se at alle toppene i områdene rundt har nesten samme høyde. Dette er høyden som landskapet hadde for ca 2 millioner år siden. Dette viser oss i hvilken stor grad isbreene har endret landskapet i Geiranger og området rundt.Vesterås har samme høyde som Flydalen, som ligger bunnen av dalen. Vesterås derimot ligger i en åsside, som er typisk for hele det lokale fjordsystemet.Akkurat som isbreene som formet dalene, dannet de også Geirangerfjorden. Den er 300m dyp, men Storfjorden er med sine 650m enda dypere. Dette er nesten like dypt som landskapet rundt er høyt!

hvis du tar alt vannet ut av Geirangerfjorden, ville dimensjonene være like spektakulært som Grand Canyon i USA.Breene presset enkelte deler av landet ned til nærmere 1000 meters dybde. Når isen smeltet, økte nivået av landet igjen. I Øst-Norge og Trøndelag var økningen opp til 200m.

Den største økningen i landet med denne typen fant sted i 300m Bottenviken (Sverige / Finland). Denne prosessen pågår fortsatt, og vil fortsette i århundrer.Her i Geiranger var nivået havet 90m høyere enn i dag. Dette betyr at vannet var opp til Vinjesletta, der hvor Hotel Union er .

Etter siste istid var det Vinjesletta i praksis som en sandstrand.De ulike bergartene i Geirangerfjorden stammer hovedsakelig fra prekambrium (mer enn 600 milioner år gammel). I nærheten finnes noen gruver for

peridotites og serpentinites, som har blitt dannet fra peridotites under påvirkning av press og temperatur i mantelen.

For å logge denne earthcacheen du gi følgende svar:
Send meg en e-post med svar spørsmål :
1) UNESCO verdensarvliste består av 2 områder, den ene er Geiranger og den andre er...?
2) Hvor stort er arealet til dette område?
3) Beskriv med dine egne ord hvordan Geirangerfjorden oppsto?
4)Til høyre for infotavlen, som inneholder alle svarene, er det en mur. Hvor høy er den?
5) Se til sørøst hvor elven er. Hvis det er en U-formet eller en V-formet dal? Hvorfor? Hva observasjoner støtter ditt resonnement?
Ta frivillig et bildene av deg og GPSen din med Geirangerfjorden i backgrunn., vi ville bli glade!
Legg dette bildet frivillig ved loggen.

Informasjonen er bak troll, foran en vegg.
----------------------------------------------------------------------------------

 

Fjord

Geologically, a fjord is a long, narrow inlet with steep sides or cliffs, created in a valley carved by glacial activity. The word comes to English from Norwegian, but related words are used in several Scandinavian languages - in many cases to refer to any long narrow body of water, rather than the more specific meaning it has in English.

Formation

A fjord is formed when a glacier cuts a U-shaped valley by abrasion of the surrounding bedrock. Glacial melting is accompanied by rebound of Earth's crust as the ice load and eroded sediment is removed (also called isostasy or glacial rebound). In some cases this rebound is faster than sea level rise. Most fjords are deeper than the adjacent sea; Sognefjord, Norway, reaches as much as 1,300 m (4,265 ft) below sea level. Fjords generally have a sill or rise at their mouth caused by the previous glacier's terminal moraine, in many cases causing extreme currents and large saltwater rapids (see skookumchuck). Saltstraumen in Norway is often described as the world's strongest tidal current. These characteristics distinguish fjords from rias (e.g. the Bay of Kotor), which are drowned valleys flooded by the rising sea.

Formations

The principal mountainous regions where fjords have formed are in the higher middle latitudes and the high latitudes reaching to 80°N (Svalbard, Greenland), where, during the glacial period, many valley glaciers descended to the then-lower sea level. The fjords develop best in mountain ranges against which the prevailing westerly marine winds are orographically lifted over the mountainous regions, resulting in abundant snowfall to feed the glaciers. Hence coasts having the most pronounced fjords include the west coast of Europe, the west coast of North America from Puget Sound to Alaska, the southwest coast of New Zealand, and the west and to south-western coasts of South America, for example in Chile. 

Geirangerfjord

The Geiranger Fjord (Norwegian: Geirangerfjorden) is a fjord in the Sunnmøre region of Møre og Romsdal county in Norway. It is in the municipality of Stranda. It is a 15-kilometre (9.3 mi) long branch of the Storfjord (Great Fjord). The small village of Geiranger is located at the end of the fjord where the Geirangelva river empties into it.

The fjord is one of Norway's most visited tourist sites and has been listed as a UNESCO World Heritage Site, jointly with Nærøyfjord, since 2005, although this status is now threatened by the disputed plans to build power lines across the fjord. A car ferry, which doubles as a sightseeing trip, is operated by Fjord1 Nordvestlandske. It runs lengthwise along the fjord between the small towns of Geiranger and Hellesylt.

Along the fjord's sides there lie a number of now abandoned farms. Some restoration has been made by the Storfjordens venner association. The most commonly visited among these are Skageflå, Knivsflå, and Blomberg. Skageflå may also be reached on foot from Geiranger, while the others require a boat excursion. The fjord is also host to several impressive waterfalls.

Magdalene Thoresen, Henrik Ibsen's mother-in-law, said of the area:

This fjord is surrounded by the steepest and, one is almost tempted to say, the most preposterous mountains on the entire west coast. It is very narrow and has no habitable shore area, for the precipitous heights rise in sheer and rugged strata almost straight out of the water. Foaming waterfalls plunge into the fjord from jagged peaks. There are, however, a few mountain farms here, and of these one or two have such hazardous access, by paths that wind around steep precipices, and by bridges that are fixed to the mountain with iron bolts and rings, that they bear witness in a most striking way to the remarkable powers of invention which the challenges of nature have developed in man.

Waterfalls

The two most notable waterfalls in the Geirangerfjord are the Seven Sisters and the Suitor (also called The Friar). The two falls face one another across the fjord, and the Suitor is said to be trying to woo the sisters opposite.

The Bridal Veil is another waterfall in the fjord, so named because it falls delicately over one rocky edge, and when seen backlit by the sun it has the appearance of a thin veil over the rocks.

Rock slides

The Geirangerfjord is under constant threat from the mountain Åkerneset which is about to erode into the fjord. A collapse would produce a tsunami, hitting several nearby towns including Geiranger and Hellesylt in about ten minutes

(From Wikipedia, the free encyclopedia)

The Geology of Geiranger Fjord

The continents were always moving. One Billion years ago Greenland and Norway collided, and drifted apart later. But some parts of Greenland remained, und formed the rocky coast of western Norway, and also the Geiranger Fjord. The continents still drift apart today (speed: 2cm/year). The present distance of Norway and Greenland ist 1300km.
3 million years ago, the temperature was falling, and there was heavy rain/snow/hail. The first ice age started. Ice covered the whole landscape, and drifted to the ocean. The ice pushed through the landscape, espacially through the rivers, and tranferred v-shaped valleys into u-shaped valleys.
Since the first ice age, there were approximately 40 more after it. The took from 10.000-100.000 years. The phases between the different ice ages took approximately 10.000 years.

You have a beatiful scenic view from Dalsnibba. The mountain peaks have nearly the same hight. That is the height which the landscape had 3 million years ago. That shows us which big expanse the glaciers in Geiranger and the surrounding areas had before the ice ages.

Vesterås has the same hight as Flydalen, which is situated in a valley. Flydalen is situated on a slope. That is typical for the local fjord system.

Like other valleys, the Geiranger Fjord was formed by glaciers. Geiranger Fjord ist 300m deep; Storfjorden ist nearly 650m deep. That means that the fjord is as deep as the hight of the surrounding mountain peaks! That means that, without water, we can compare the dimensions of the Geiranger Fjord with the Grand Canyon in the USA!

The glaciers took some parts of the landscape of Geiranger 1000m deeper. After the ice had disppeared, the hight of the landscape raised. In Eastern Norway and in Trøndelag the difference was 200m. The biggest rise of this kind was in the gulf of Bothnia (Sweden/Finland). This process is not finished, and will take many centuries.

Here in Geiranger the water level was 90m higher than today. That means the water level reached the plains of Vinjesletta, where you can find Hotel Union today. After the last ice age the Vinjesletta plain became an sandy beach.

The different types of rock at the Geiranger Fjord date from Precambrian (more than 600.000 million years ago). There are some peridotit mines in this area, and of course serpentinite mines. The serpentinite was created from peridotit with high pressure and different temperatures in earth's mantle.

I got the coordinates from the satellite Map. Now I see there is a big difference between the Sattelite map and the google map.

If you got better coordinates, let me know.

The Information is behind the troll, in front of a wall.

To take credit for this cache, you have to E-mail me the answers of the following questions before you write your log:
1) The World Heritage Area compromises of two areas, Geiranger and...?
2)How many km² does the whole area (including surroundings) cover?
3) Describe in your own words how the Geirangerfjord was created.
4) There is a wall on the right hand side of the Sign which gives you all the answers of the questions above. How high ist this wall?
5) Look to the southestern part of the valley where the river is situated. Is it a u-shaped or a v-shaped landscape? Why? Explain what observations lead you to this conclusion.

Optionally, you can upload a picture which shows you and your GPS in front of the fjord and/or the troll.
You don't have to wait for my answer, if something is wrong, i will contact you.
-------------------------------------------------------------------------------------

 


Fjorde

Ein Fjord (altnordisch fjǫrðr, norwegisch fjord) ist ein weit ins Festland hineinreichender Meeresarm. Die Ufer von Fjorden haben oft steile Hänge, die schwer zu besiedeln sind. Geologisch sind echte Fjorde von ähnlichen Meeresbuchten aufgrund ihrer Entstehungsgeschichte zu unterscheiden.

Entstehung

Fjorde entstehen durch Talgletscher, die von ihrem Ursprungsgebiet, dem Kar, durch bereits bestehende Flusstäler abwärts fließen. Die ursprüngliche Talform wird dabei vom Gletscher überprägt, indem das Eis Gestein mitreißt (Detraktion) und dieses das anstehende Gestein weiter erodiert. Das beispielsweise ursprüngliche Kerbtal wird dabei breiter und tiefer und erhält seine typische Form als U-Tal, auch Trogtal genannt, mit sehr steilen Hängen. Der Grund eines Fjords kann bis über 1000 m unter dem Meeresspiegel liegen. Oft findet man im Mündungsbereich des Fjords eine Untiefe, die im Zusammenhang mit dem Aufschwimmen der Gletscherzunge steht. Mit dem Rückzug der Gletscher am Ende der Eiszeit konnte das Meer in die tiefen Täler einströmen. Die meisten Alpenrandseen haben die gleiche eiszeitliche Entstehungsgeschichte wie Fjorde. Die Seeböden von fünf Seen des Alpensüdrandes liegen sogar teilweise unter dem Meeresspiegel (Gardasee: -281 m s.l.m., Comer See: -228 m s.l.m., Lago Maggiore: 180 m unter M., Iseosee: -66 m s.l.m., Luganersee: -17 m s.l.m.). Fjordküsten sind Hebungsküsten. Durch Abschmelzen des glazialen Eisschildes entlastet, hebt sich das Land.[1] Fjorde gibt es also überall, wo Gebirge in Küstennähe einmal stark vereist waren oder es noch sind. Einen Fjord in einem Mittelgebirgsrelief nennt man in der Geomorphologie Fjärde. 

Geirangerfjord

Der Geirangerfjord ist einer der bekanntesten Fjorde Norwegens und gehört seit dem 14. Juli 2005 zum UNESCO-Weltnaturerbe. Er liegt etwa 200 km (Luftlinie) nordöstlich von Bergen und ungefähr 280 km (Luftlinie) nordwestlich von Oslo.

Er ist ca. 15 km lang, und zwischen 0,6 und 1,3 km breit. Der Geiranger stellt eine Fortsetzung des Sunnylvsfjords dar, der wiederum ein Seitenarm des Storfjords ist. Am Ende des Geirangerfjords, ca. 100 km von der Küstenlinie entfernt, liegt der Ort Geiranger.

In Fachkreisen gelten der Nærøy- und Geirangerfjord als "naturhistorisches Laboratorium" da sie ständig neue Erkenntnisse zur Landschaftsbildung und zu Effekten von Klimaänderungen liefern.

Geografie, Landschaft und Geologie

Vor rund 2,5 Mio. Jahren schürften Flüsse tiefe Kerbtäler entlang geologischer Schwachstellen aus. Die Fjorde dieser Gegend entstanden, als die Gletscher der Quartäreiszeit diese Täler zu großen Trogtälern, mit außergewöhnlich hohen und steilen Felswänden formten, in denen sich nach dem Ende der Eiszeit Meerwasser ansammelte.

Der Geirangerfjord geht neben dem Tafjord und dem Sunnlysfjord entlang der Wasserscheide aus dem Storfjord hervor. Die Fjorde gehen sehr steil, teilweise fast senkrecht in hochgebirgsartige Gebiete über. Auf den alpinen Gebirgsbereichen zwischen den Fjorden liegen einige fruchtbare Hochalmen mit großem kulturhistorischem Wert. Etliche Lawinenfelder, oftmals zwischen Laubwäldern gelegen, weisen einzigartige Ökosysteme mit seltenen Tierarten auf.

Flora und Fauna

Der Artenreichtum der Pflanzenwelt ergibt sich durch die vielen unterschiedlichen Lebensräume sowie dem außergewöhnlich milden Klima. Die ehemals kultivierten Landstücke bieten einen weiteren besonderen Lebensraum für einige Pflanzen.

Nicht zuletzt aufgrund der Pflanzenvielfalt leben in und um den Geirangerfjord zahlreiche Säugetiere wie Bergrentiere, Elche, Hirsche, Rehe Polarfüchse, Luchse, Otter, Lemminge und Schweinswale, aber auch Fische, Insekten und über 100 Vogelarten, darunter der Weißrückenspecht und viele andere See-, Wat-, Wald-, und Hochgebirgsvögel. Nicht wenige Tiere stehen auf der roten Liste gefährdeter Arten.

Kulturgeschichte

Als die Gletscher in dieser Gegend vor rund 10.000 Jahren abschmolzen, fanden sich auch die ersten Siedler ein. Anhand von Tierfanggräbern und Jagdverstecken konnte man die große Bedeutung der Rentierjagd zu dieser Zeit belegen.

An den steilen Abhängen des Fjords sind noch einige, heute verlassene, Bauernhöfe, teils in schwindelerregender Höhe, zu sehen, welche meist an vor Schnee- und Steinlawinen sicheren Orten erbaut wurden. Manche der heute teilweise restaurierten Gehöfte und Almhütten waren früher nur über Leitern zugänglich. Dennoch lohnte sich die Landwirtschaft damals in dieser Gegend, da durch das milde Klima mit (im Sommer) fast 24 Stunden Sonneneinstrahlung am Fjord sogar südländische Früchte, wie Aprikosen, geerntet werden konnten.

UNESCO-Weltnaturerbe

Zusammen mit dem Nærøyfjord wurde der Geirangerfjord 2005 zum UNESCO-Weltnaturerbe "Westnorwegische Fjorde" (norw.: " Vestnorsk fjordlandskap") erklärt. Begründet liegt dies in der Erfüllung gleich zweier naturschutzfachlicher Kriterien, da das Gebiet eine einzigartige Naturvielfalt, welche durch die Symbiose von Meer und Hochgebirge entstand, und eine weitestgehend von menschlichen Eingriffen unbeeinflusste Landschaft aufweist.

Das UNESCO-Komitee begründete die Entscheidung zur Aufnahme der Fjorde folgendermaßen:

"Die Westnorwegischen Fjorde repräsentieren klassische und vor allem besonders gut ausgeprägte Fjordtypen, die als typisches Beispiel für alle Fjorde der Welt anzusehen sind. Deren Mächtigkeit und Erhabenheit ist vergleichbar mit anderen Fjorden, die bereits in die Welterbeliste aufgenommen worden sind. Des weiteren zeichnen sie sich durch ihre besonderen klimatischen und geologischen Verhältnisse aus. Das Gebiet weist alle Elemente der Prozesse zur Bildung zweier der längsten und tiefsten Fjorde der Welt auf.

Nærøy- und Geirangerfjord gelten als die mit Abstand schönsten Fjordlandschaften der Welt. Deren erhabene Natur kommt durch die schmalen, steil abfallenden Talwände zum Ausdruck, die sich von 500 m unter dem Meeresspiegel bis zu 1.400 m über dem Meeresspiegel erstrecken. Zahlreiche Wasserfälle stürzen sich die extrem steilen Felswände herab, und zahllose Wildbäche fließen von schneebedeckten Gipfeln, Gletschern und Gletscherseen durch Laub- und Nadelwälder hinunter in den Fjord. Die Vielfalt weiterer Naturphänomene zu Wasser und Land, wie unterseeische Moränen und Meeressäugetiere, verstärken das Naturerlebnis. Überreste alter, jetzt verlassener Bauernhöfe und Almhütten geben der dramatischen Naturlandschaft eine kulturelle Dimension, die den Wert dieses Gebietes unterstützen und verstärken."

(aus Wikipedia, der freien Internetenzyklopädie)


Die Geologie des Geiranger Fjords

Die Kontinente der Erde waren immer in Bewegung. Vor einer Billionen Jahren kollidierten Grönland und Norwegen, und drifteten später wieder auseinander. Teile von Grönland blieben jedoch erhalten und formierten sich zur Felsküste des nordwestlichen Norwegens. Die Kontinente driften nun noch immer auseinander, und zwar mit einer Geschwindigkeit von 2cm pro Jahr. Die aktuelle Distanz zwischen Grönland und Norwegen ist 1300km.
Vor 3 Millionen Jahren kam es zu einem starken Temperaturabfall und Niederschlag; es kam zur ersten Eiszeit. Das Eis bedeckte das ganze Land, und driftete von den Bergen Richtung Meer.
Das Eis drückte sich durch die Landschaft, speziell durch die Flußläufe, und verwandelten V-förmige Täler in U-Förmige.
Seit der ersten Eiszeit kam es zu ca. 40 weiteren Eiszeiten von unterschiedlicher Dauer (10.000-100.000Jahre). Die Phasen zwischen den Eiszeiten dauerten ca. 10.000 Jahre.

Von Dalsnibba hat man einen großartigen Blick auf diese wunderbare Landschaft. Man sieht, daß die Berggipfel alle ungefähr die gleiche Höhe haben. Das ist die Höhe, die die Landschaft vor ca. 2 Millionen Jahren hatte. Dies wiederum zeigt uns, ein welchen großen Umfang die Gletscher die Landschaft hier in Geiranger und Umgebung verändert haben.

Vesterås hat die gleiche Höhe wie Flydalen , welches sich am Boden eines Tales befindet. Vesterås dagegen befindet sich in einer Hanglage, wie sie für das gesamte lokale Fjordsystem typisch sind.

Genau wie die Gletscher die Täler geformt haben, so formten sie auch den Geiranger Fjord. Dieser ist 300m tief, und der Storfjorden ist sogar 650m tief. Das ist fast so tief wie die den Fjord umgebende Landschaft hoch ist!
Wenn man also das ganze Wasser aus dem Geiranger Fjord heraus lassen würde, wären die Dimensionen ähnlich spektakulär wie beim Grand Canyon in den USA.

Die Gletscher drückten einige Teile des Landes um bis zu 1000m tiefer. Als das Eis abschmolz, stieg die Höhe des Landes wieder an. In Ost-Norwegen und in Trøndelag betrug dieser Anstieg bis zu 200m. Der größte Anstieg des Landes dieser Art mit 300m fand im Golf von Bothnia (Schweden/Finland). Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen, und wird noch Jahrhunderte andauern.

Hier in Geiranger war der Pegelstand des Meeres 90m höher als heute. Das bedeutet, das Wasser reichte bis an das Flachland Vinjesletta, wo sich das Hotel Union befindet. Nach der letzten Eiszeit war die Vinjesletta-Ebene ein sandiger Strand.

Die verschiedenen Felstypen im Geiranger Fjord stammen hauptsächlich aus dem Präkambrium (mehr als 600 Millionen Jahre alt). In der Nähe gibt es einige Minen für Peridotite, und natürlich gibt es Serpentinite , die sich aus dem Peridotiten unter Druck und Temperatureinwirkungen im Erdmantel gebildet haben.

Um den Cache zu loggen, schickt mir bitte die Antworten zu folgenden über mein Profil zu:

1)Das UNESCO-Weltnaturerbe besteht aus 2 Gebieten, Geiranger und...?
2)Wie viele km² umfaßt dieses Gebiet ?
3) Beschreibe in Deinen eigenen Worten, wie der Geiranger Fjord sich gebildet hat.
4) Rechts von der Infotafel, die alle Antworten enthält, ist eine Mauer. Wie hoch ist diese?
5) Schau in südöstliche Richtung wo sich der Fluß befindet. Handelt es sich um ein u-förmiges oder ein v-förmiges Tal? Warum? Welche Beobachtungen stützen Deine Begründung?
Optional könnt ihr ein Bild von Euch oder Eurem GPS mit Eurem Log hochladen. Würde mich sehr freuen.

Die Infotafel ist hinter dem Troll.

Ihr könnt sofort loggen, sollte etwas nicht stimmen, melde ich mich.

Additional Hints (No hints available.)