Skip to content

Cerkev Sveti Lenart Traditional Cache

Hidden : 05/28/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Na Hočkem Pohorju stoji podružnična cerkev sv. Lenarta, kot podružnica hoške župnije prvič omenjena leta 1529. Po legendi naj bi jo zgradili cisterijanski redovniki iz Vetrinja. Okrog leta 1640 so jo obnavljali, na kar opozarja tudi letnica 1642 v pragu glavnega portala. Po ljudskem izročilu naj bi tod nekoč stala kapela s samostanom. Cerkev tvorijo ladja, prezbiterij, vhodna lopa in zvonik, katerega pritličje je zakristija. Streha je škriljasta, notranjščina z zelo bogatimi in lepimi zgodnjebaročnimi oltarji se ponaša s tlemi iz belega pohorskega marmorja. Tako je cerkev z naravnim zaledjem zlita tudi v izbiri materialov, ki so bili nekoč na razpolago.

Additional Hints (Decrypt)

prgireprx, cbxevgb m bcrxb / dhnqehcyrg, pbirerq jvgu n oevpx

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)