Skip to content

Grad Hompos Traditional Cache

Hidden : 06/01/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:Grad Hompoš (tudi Pohorski dvor; nemško Haus am Bacher) je grad v okolici Maribora.
Že leta 1323 je Reinprecht Mariborski s privoljenjem kralja Friderika in njegovih bratov zapisal svojemu sinu Otonu polovico zgornjega dela gradu Hompoš, kjer je stal stolp drugo polovico, ki je imela tudi svojo kapelo pa je podaril svoji ženi Luciji in sinu Juriju.
Leta 1348 so postali z zamenjavo gospostev lastniki Walseeji; ko pa so leta 1352 ti delili posest, je Hompoš dobil Friderik Ptujski. V njihovi lasti je grad ostal do srede 15. stoletja, ko so izumrli. Za njimi so Hompoš dedovali Stubenbergi, ki so si bili s Ptujskimi v sorodstvu. Ti so ga imeli do leta 1636, ko je umrl Franz Stubenberški nato je grad leta 1645 prišel v roke ritmojstru Sigismundu Sulzburškemu. Za njim so tukaj gospodarile rodbine Walters, Conti, Haidt, Curti, Scalda-Sole, potlej graške dominikanke, na koncu 18. stoletja pa grofje Attemsi. Med leti 1846 in 1877 je bil grad v lasti Alojza plemenitega Feyrerja, potlej pa sta grad kupila zakonca grof Anton de Nugent-Pallavicini y Centurioni in grofica Marija Terezija, rojena baronica van Durr. Ob ločitvi je dvor ostal v rokah grofa Antona, ki ga je prodal zadnji plemiški rodbini na tem gradu- Pacher von Theinburg, ki ga je imela do nacionalizacije. Po vojni je bil v gradu sanatorij za pljučne bolnike, potlej psihiatrična bolnišnica. Sedaj grad obnavljajo in načrtujejo, da bo grad namenjen v visokošolske namene.
Danes je grad razsežna, razpotegnjena, delno podkletena dvonadstropna stavba. Jedro njegove zasnove je v južnem traktu, ki je še zidan iz kamna, medtem, ko sta vzhodni in zahodni trakt opečna. Južni trakt ima na zunanjščini kamnitne okenske okvire, na dvoriščni strani pa stebriščne arkade. Stavba je popolnoma modernizirana. Po letu 1945 je grad doživel še zadnje hujše prezidave, ki so povsem zabrisale njegovo historično podobo. Okrog gradu je še delno ohranjen stari grajski park. Leta 2008 je v njem našla svoje prostore Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede.

The Hompos castle, located at eastern foothills of the Pohorje, was first mentioned in the end of 12th century. Since then, numerous noble families have owned it, the last being the noble family Pacher von Theinburg, before castle got nationalized.
After WW2, when the castle was hugely rebuilt and its historical construction features mostly disappeared, there was pulmonary sanatorium in the castle and psychiatric hospital after that. In 2008, the Hompos castle was reconstructed and put in use to the Faculty of agriculture and life sciences.

Additional Hints (Decrypt)

cbq xberavab / haqre gur ebbgf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)