Skip to content

Mala Moravka Multi-cache

Hidden : 06/01/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Nenáročná, jednoduchá multinka, která vás zavede do turisticky oblíbené vesničky v Jeseníkách.

MALÁ MORÁVKA

Malá Morávka je nejznámější rekreační horská obec v Jeseníkách. Obec se rozkládá v nadmořských výškách 700 – 800 m. Mezi turisty je Malá Morávka oblíbena jak v létě díky překrásné přírodě a širokému turistickému využití, tak v zimě kdy zdejší lyžařské středisko navštěvují lyžaři a běžkaři z ČR i ze zahraničí. Témeř celá obec leží v pásmu Chráněné krajinné oblasti Jeseníky.

Malá Morávka vznikla koncem 15. století jako území spravované pány z Vrbna. Ti od začátku 16. století sídlili na zámku v Bruntále. Malá Morávka byla odjakživa spojena s těžbou a zpracováním železné rudy. Dokladem toho jsou mnohé štoly v okolních kopcích. Původně se ruda vozila na zpracování do Bruntálu. Koncem 16. století se ale Vrbenští rozhodli z ekonomických důvodů vystavět hutě a hamry přímo v Malé Morávce. Tou dobou se již začalo rozmáhat uhlířství a dřevorubectví které dodávalo suroviny zdejším hutím. Zlom ve vývoji Malé Morávky znamenala třicetiletá válka. Rod pánů z Vrbna se na začátku přidal ke stavovskému povstání proti císaři. To jak víme z historie bylo neúspěšné a vyvrcholilo roku 1620 bitvou na Bílé Hoře. Bruntálské panství bylo zkonfiskováno a císař je daroval Řádu německých rytířů, jehož velmistrem byl císařův bratr Karel. Začátek třicetileté války znamenal také změnu ve výrobním programu v Malé Morávce. Místo obvyklého zboží se totiž začaly vyrábět zbraně. Slévaly se zde například i děla. Odkazem na tuto dobu je dělo s hromadou deseti stříbrných dělových koulí ve znaku Malé Morávky. 1913Později během války byla Malá Morávka a okolní oblasti vypleněny nejdříve Dány a následně Švédským vojskem. To zanechalo stopy na zdejší zbrojní i těžební produkci, která prošla významným útlumem. Po válce došlo postupně k obnově zdejší výroby a nově začaly vyrůstat především drátovny. Zaměření zdejších manufaktur na drátařství vydrželo velmi dlouho, až do první poloviny 19. století kdy došlo k celkovému útlumu zdejšího průmyslu. Mohly za to především vzniknuvší Vítkovické hutě a také Bohumínské drátovny. V Malé Morávce odjakživa dominovalo německé obyvatelstvo. Po druhé světové válce však došlo k odsunu většiny němců z Malé Morávky. Hodně zpustlých domků bylo následně přistěhovalci srovnáno se zemí. To znamenalo velkou kulturní ztrátu. Došlo také k přerušení zemědělské tradice, protože nově příchozí obyvatelé neměli znalosti starousedlíků o vhodných odrůdách a neuměli ani získaná pole obdělávat. Spoustu původních domků se však podařilo zachovat a dnes tvoří význámné kulturní dědictví obce Malá Morávka – Karlov.

Historicky mezi významné osobnosti obce patřil Josef Schilder, ale především rod Weissů. Antonín Weiss přišel do Malé Morávky v první polovině 18. století. Vlastnil hamr a několik drátoven a spolu s dalšími generacemi Weissů se zasloužil o významný rozvoj obce.

Kapličkový vrchZa zmínku stojí například známé poutní místo kaple na Kapličkovém vrchu v Malá Morávce (GC3AGKM). Tu nechal v letech 1690 – 1693 postavit ze dřeva Josef Schilder. Pozemek i s kaplí později odkoupil Antonín Weiss. Za nějaký čas jeho synové Jan Kašpar, Karel Josef a jejich příbuzný Augustin Weiss z Ryžoviště kapli opravili a především ji nechali vystavět zděnou. V nové kapli zůstaly malované stropní kazety z původní kaple. Obraz pro oltář namaloval význačný malíř Jan Krištof Handek z Olomouce. K další velké opravě kaple došlo až o 100 let později kdy ji uskutečnili jejich vnuci.
Kostel
Farní kostel v Malé Morávce (u dnešního hřbitova) vznikl mnohem později. Jeho stavba probíhala v letech 1790 – 1793. Na jeho výzdobě se podíleli malíři Jan František Greipel, N. Kindermann a sochař Ondřej Koschatský. Do kostela byl později přestěhován Handkův oltářní obraz z kaple na Kapličkovém vrchu. Varhany Josefa Staudingera z Andělské Hory nahradily roku 1915 varhany firmy Rieger která je předchůdcem dněšní světoznámé varhanářské společnosti Rieger-Kloss, která sídlí v Krnově a prodává varhany hlavně do USA a Asie.Na Rychtě 1947 a dnes

Nejprve zajděte k Jasanu u bývalého polesí. Tam zjistíte vše potřebné, spočítejte a finálka je na dosah. Při odlovu buďte opatrní, bývá zde přemudleno.

  • obvod kmene mínus 407 je XXX
  • výška stromu krát 25 plus 15 je YYY
Finálka je tady  N 50° 01.XXX E 017° 18.YYY

KE STAGI 1 PROSÍM POUŽÍVEJTE PŘÍSTUPOVOU CESTU SMĚREM OD PARKU ! NECHOĎTE PŘES SOUKROMÉ POZEMKY !!!

Additional Hints (Decrypt)

cb cenilpu fpubqrpu, mn cenilz fgebzrz, anq xnzraabh fgrabh

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)