Skip to content

Zakladi Moderne galerije / Museum of Modern Art Multi-cache

This cache has been archived.

icabrian: Ta zaklad je bil eden mojih najljubših. Ampak nimam več energije za vzdrževanje. 😔

More
Hidden : 06/16/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Moderna galerija - nacionalna zbirka slovenske likovne umetnosti 20. in 21. stoletja
Museum of Modern Art - national collection of slovene fine art of 20th and 21st century

Slika 6 najbrž ni dostopna / painting 6 not available: F = A + (B - A) x G
Slika 11 trenutno ni dostopna / painting 11 not available: K = F - (J + L)

Moderna galerija je osrednji slovenski muzej in galerija slovenske likovne umetnosti 20. in 21. stoletja. Ustanovljena je bila leta 1947, za javnost je bila odprta 3. januarja 1948. Osrednja stavba je prvo pomembnejše zgrajeno delo arhitekta Edvarda Ravnikarja. Dokončana je bila leta 1948, pred nekaj leti je bila zaradi obnove nekaj let zaprta, leta 2010 pa so jo ponovno odprli z veliko razstavo Zorana Mušiča. Leta 2011 je bila odprta tudi nova postavitev stalne zbirke z naslovom 20. stoletje / Kontinuitete in prelomi, v katero so zajeta likovna dela od vstopa modernizma v slovenski prostor do osamosvojitve Slovenije. Novembra 2011 je bila Moderna galerija razširjena še z Muzejem sodobne umetnosti na Metelkovi ulici.
The Museum of Modern Art is the central museum and gallery of Slovene fine art from the 20th and 21st centuries. It was formally established in December 1947, and officially opened to the public on 3 January 1948. Its central building was first important work of architect Edvard Ravnikar and was built in 1948. Central building was closed for renovation for several years and opened again in 2010 with great retrospective exhibition of Zoran Mušič. After a hiatus of several years, a new permanent exhibition titled 20. Century / Continuities and Ruptures was opened in 2011. In November 2011, Museum of Modern Art was expanded with the Museum of Contemporary Art, situated at Metelkova ulica.Podatke za izračun koordinat boste dobili med ogledom stalne zbirke 20. Stoletje / Kontinuitete in prelomi. Vhod v zbirko je levo od glavnega vhoda. Poiskati boste morali 12 slik, ki so spodaj opisane v naključnem vrstnem redu: za 8 slik so navedeni vsi podatki, vključno z imenom avtorja in kataloško številko, 4 slike pa boste morali prepoznati po opisu oziroma njihovi glavni značilnosti. Vsi iskani podatki se nahajajo na etiketah ob posamezni sliki. Za lažje delo v galeriji si lahko natisnete list s seznamom nalog.
To find the cache, you need to obtain the data to calculate coordinates of final location by locating 12 paintings (descriptions below are in random order) of the permanent exhibition 20. Century / Continuities and Ruptures. Entry to the exhibition is on the left hand side of the main entrance. For 8 paintings all data, including title, name of the author and catalogue number, are provided, while you need to recognize 4 paintings by description of the painting or its main feature. To get the data you need, read the label of the painting. For easier work in the gallery print out a task sheet.

1. Poiščite sliko Gabrijela Stupice z naslovom Miza z igračami iz leta 1954. (833/S)
Find the painting by Gabrijel Stupica titled Table with toys from 1954. (833/S)
A = leto nastanka prve sosednje slike na desni
A = year of creation of the first painting to the right

2. Poiščite sliko Marija Preglja z naslovom Pompejansko omizje iz leta 1962. (812/S)
Find the painting by Marij Pregelj titled Pompeian company at table from 1962. (812/S)
B = leto nastanka prve sosednje slike na desni
B = year of creation of the first painting to the right

3. Poiščite sliko, na kateri je pomemben del podobe tudi hruška na krožniku.
Find a painting of which a prominent part is a pear on a plate.
C = število črk v imenu in priimku avtorja
C = number of letters in the first and last name of the author

4. Poiščite sliko Janeza Bernika z naslovom Zid iz leta 1961/62. (715/S)
Find the painting by Janez Bernik titled Wall from 1961/62. (715/S)
D = rimska številka iz naslova prve sosednje slike na desni
D = roman numeral from the title of first painting to the right

5. Poiščite veliko sliko iz leta 1988, sestavljeno iz več manjših slik, ki prikazujejo vsaka svoj motiv.
Find a large painting that is composed of several smaller paintings, each depicting a different subject.
E = število manjših slik
E = number of smaller paintings

6. Poiščite približno 3 x 4 m veliko sliko, na kateri je upodobljena žival.
Find a painting of an animal that measures roughly 3 x 4 m.
F = leto nastanka slike
F = year of creation of the painting

7. Poiščite sliko Zorana Mušiča z naslovom Nismo poslednji iz leta 1970
(napačno datirana 1971 na etiketi). (1228/S)
Find the painting by Zoran Mušič titled We are not the last from 1970 (wrongly dated 1971 on the label). (1228/S)
G = število slik Zorana Mušiča, ki so razstavljene na isti steni
G = number of paintings by Zoran Mušič, that are displayed on the same wall

8. Poiščite sliko Franceta Kralja z naslovom Družinski portret iz leta 1926. (108/S)
Find the painting by France Kralj titled Family portrait from 1926 (108/S)
H = leto nastanka prve sosednje slike na desni
H = year of creation of the first painting to the right

9. Poiščite sliko Toneta Kralja z naslovom Kmečka svatba iz leta 1932. (772/S)
Find the painting by Tone Kralj titled Peasant wedding from 1932 (772/S)
I = leto nastanka prve sosednje slike na levi (ženska in otrok za mizo)
I = year of creation of the first painting to the left (woman and child sitting at a table)

10. Poiščite kvadratno sliko, veliko ploskev bolj ali manj enotne temnovijolične barve,
ki ob robovih prehaja v zeleno.
Find roughly square painting, composed of a large field of dark violet that transforms into green towards the edges.
J = število črk v imenu in priimku avtorja
J = number of letters in the first and last name of the author

11. Poiščite sliko Metke Krašovec z naslovom Tišina I (Frančiškanska cerkev) iz leta 1970. (952/S)
Find the painting by Metka Krašovec titled Silence I (Franciscan church) from 1970. (952/S)
K = leto nastanka prve sosednje slike na levi
K = year of creation of the first painting to the left
K = F - (J + L)

12. Poiščite sliko Gojmirja Antona Kosa z naslovom Cesta (Gosposvetska cesta) iz leta 1938 (761/S)
Find the painting by Gojmir Anton Kos titled Street (Gosposvetska street) from 1938. (761/S)
L = Število oljnih slik Gojmirja Antona Kosa, vključno s sliko Cesta, ki visijo pred vami (ne štejte fotografij!)
L = number of oil paintngs by Gojmir Anton Kos, including the painting Cesta, that you are facing (don't count photographs!)

Zaklad je skrit na koordinatah:
Cache is hidden on coordinates:

N 46 03.PQR
E 014 29.STU

Kjer je:
Where:

PQR = (K – H) + (L x D) + E + C
STU = (F – A) x J + (B – I) x D – (G x J) + L + G

V galeriji preverite pravilnost izračuna koordinat:
Check the calculated coordinates:

A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K + L = 11802Moderna galerija je odprta od torka do nedelje od 10.00 do 18.00 in zaprta v ponedeljek (pa tudi 1. januarja, 27. aprila, 1. maja, 15. avgusta, 1. novembra in 25. decembra). Vstopnina je 5 EUR za odrasle, 2,50 EUR za dijake, študente in upokojence in 6,00 EUR za družine (ne glede na število članov). Vstop v galerijo je brezplačen vsako prvo nedeljo v mesecu, na Ta veseli dan kulture (3. december), Slovenski kulturni praznik (8. februar) in v okviru Poletne muzejske noči, ki je običajno sredi junija.
Museum of Modern Art is open from Tuesday to Sunday from 10 am to 6 pm. It is closed on Mondays and on 1 January, 27 April, 1 May, 15 August, 1 November and 25 December. Entrance fee to the gallery is 5 EUR for adults, 2,50 for pupils, students and retired persons, and 6 EUR for families (regardles of the number of members). Entrance to the gallery is free every first Sunday of the month, on Merry Day of Culture (3 December), Slovenian Cultural Holiday (8 February) and on Summer Museum Night in mid-June.Zaklad je 350 ml Lock & Lock škatlica, v kateri je prostora tudi za geokovance in manjše popotne hroščke (travelbug). Začetna vsebina: beležka, svinčnik in šilček (prosim ne odnesi), neaktiviran travelbug za prvega najditelja in nekaj malenkosti za menjavo (med drugim tudi Lego figurice #89, #90 in #91). Skrita je v Tivoliju v naravnem skrivališču, tako rekoč v gnezdu, a ne visoko. Odvisno od pristopa se boste morali po škatlico bolj ali manj skloniti.
The cache is a 350 ml Lock & Lock container, that can hold geocoins and small travelbugs. Initial content: logbook, pencil and pencil sharpener (please do not remove), unactivated travelbug for the First to find and some small exchange items (among them Lego minifigures #89, #90 and #91). It is hidden in Tivoli park in a natural hiding place, one could almost say in a nest, but not high. You will have to bend down to get it, but it depends on where you stand how much.

Glej tudi / See also:

- Starodavni zapis / Ancient inscription
- Slovene painters 1: Zoran Music
- Slovene painters 2: Stane Kregar
- Slovene painters 3: Luigi Kasimir
- Slovene painters 4: Lojze Spacal
- Zakladi Narodne galerije / National gallery

Additional Hints (Decrypt)

Tyrw bcvf / Frr qrfpevcgvba

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)