Skip to Content

This cache has been archived.

Alex Reviewer: Archivace listingu keše.

More
<

Odbocka do Kosteleckych Horek

A cache by vladomir304 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 06/17/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Na této odbočce bych rád odbočil ........ odbočil do významných okamžiků této obce ..... Kosteleckých Horek. Cache je umístěna v autobusové zastávce. Není moc frekventovaná, takže byste neměli být rušeni mudly. Krabička je dobře skrytá. Krabička je malé velikosti (small) a měla by být v suchu. Je celkem vysoko tak 2m nad zemí. Lze ale využít okolních věcí? Doporučuji pro vyšší lidi. MALÁ NÁPOVĚDA: zameťte po sobě stopy, ať nezůstanou na ...

Významné okamžiky v historii obce
 
 • ·        V roce 1342 je jméno vsi Horka prvně zmiňováno ve smlouvě mezi Eliškou z Lipé, vdovou po Mikuláši z Potštejna a jejími syny Ješkem a Čeňkem, bratry z Potštejna. V této smlouvě si mezi sebe rozdělují majetek po Mikuláši z Potštejna.
 
 • ·        Nejstarší osídlení v obci však pochází z doby Slavníkovců - 11. století, kdy zde v lesích stávala tvrzka Těšnov na místě dnes zvaném u zpropadenýho zámku. Zde se dodnes zachoval kruhový vodní příkop a bylo zde vykopáno několik předmětů. Písemné zprávy se však o tvrzce Těšnov nezachovaly, neboť zemské desky z té doby shořely.
 
 • ·        Obec Horka pak postupně střídavě náležejí k panství Potštejnskému, Litickému, Vilému z Perštejna či panství kosteleckému a choceňskému.
 
 • ·        V roce 1796 kupuje spolu s jinými ves Horka od kosteleckých hrabat Cavriani kníže Ferdinand Kinský z Chocně. Pro ves Horky nastává nová doba rozvoje. Je zde založen dvůr Růžovec, dochází ke změně v lesním hospodářství, panstvo nechává vymítit les Frankov a vzniká zde nová osada Nová ves nad Plchovicemi či Nová ves pod Horkami, kde umožňuje na dominikální půdě usazování nových usedlíků. Později při sepisování Stabilního katastru se obec spojila s Horkami.
 
 • ·        Po smrti knížete Ferdinanda Kinského je choceňské panství rozděleno na část choceňskou, kterou dědí jeho prvorozený syn Rudolf a část kosteleckou, kterou dědí druhý syn Josef. Naše obec Horka tehdy připadla ke kosteleckému panství a tím přešla do kraje hradeckého.
 
 • ·        V roce 1848 se obec Horka stává samostatnou svobodnou obcí s vlastním voleným obecním zastupitelstvem. Samostatnost si od té doby udržela až do dnešní doby. Celkem za tu dobu se v čele obce vystřídalo 23 představených, předsedů MNV či starostů.
 
 • ·        V roce 1860 je v obci postavena zvonička.
 
 • ·        V roce 1884 je v obci založen sbor dobrovolných hasičů, při kterém byla později založena knihovna, divadelní spolek Havlíček.
 
 • ·         V roce 1908 je na zahradě usedlosti č.p. 23 vykopán hrnec pražských grošů.
 
 • ·         V letech 1914 - 1918 za první světové války je povoláno přes 100 občanů, z toho jich 18 padlo nebo zůstalo nezvěstných.
 
 • ·        V roce 1921 byl postaven v obci pomník padlým.
 
 • ·        V roce 1922 - 1923 obec staví vlastní budovu školy. V té době jsou v obci dva hostince a prodejna. V obci jsou hrána divadelní představení spolkem Havlíček.
 
 • ·        V roce 1932 je zaveden dnešní úřední název obce Kostelecké Horky.
 
 • ·        V roce 1933 - 1937 obec staví cestu přes obec.
 
 • ·        V roce 1936 - 1939 se staví okresní silnice do obce.
 
 • ·        V roce 1937 obec kupuje motorovou stříkačku pro hasičský sbor.
 
 • ·        V roce 1943 je v obci zaveden elektrický proud. Za druhé světové války občané podporují množství uprchlých zajatců ruských, anglických a  novozélandských, kteří se ukrývají v místních lesích.
 
 • ·        Dne 10. 5. 1945 je v obci partyzány zastřelen německý občan americké národnosti Robert Klakow. Je pochován v lese Bartoňka, hrob je dodnes udržován.
 
 • ·        V roce 1953 je do obce zavedena pravidelná autobusová doprava.
 
 • ·        V roce 1957 je v obci založeno jednotné zemědělské družstvo. Až do roku 1974 probíhá výstavba zemědělského areálu.
 
 • ·        V roce 1958 v obci probíhá výstavba kanalizace.
 
 • ·        V roce 1960 je zřízeno v obci veřejné osvětlení.
 
 • ·        V roce 1963 je zrušena zdejší jednotřídní základní škola, dále hostinec a prodejna.
 
 • ·        V roce 1964 je otevřena prodejna upravená z bývalého hospodářského stavení.
 
 • ·        V roce 1974 je zahájena výstavba hasičské zbrojnice, v roce 1975 výstavba zrušena.
 
 • ·        V roce 1976 zahájena přestavba školy na mateřskou školku JZD Borovnice.
 
 • ·        V roce 1979 v obci vybudován vodovod do školy, v obci je otevřen písník JZD Borovnice a je budováno nové hřiště na místě dnešního.
 
 • ·        V roce 1982 je v obci vybudována dnešní hasičská zbrojnice z bývalé stodoly.
 
 • ·        V roce 1984 - 1988 je postavena budova Obecního domu.
 
 • ·        V roce 1992 je ukončen provoz mateřské školy ve škole. V témže roce získává obec bývalý historický majetek, lesy, pole, budovy, komunikace.
 
 • ·        V roce 1996 do obce přichází sdružení INEX-SDA Praha, začíná pronajímat školu.
 
 • ·        V roce 1997 je v obci budováno nové elektrické vedení, spolu s kabely pro Telecom a veřejným osvětlením je vše pokládáno do země.
 
 • ·        V roce 1998 je v obci uvedeno do provozu nové veřejné osvětlení, 2 okruhy, 40 svítidel, délka vedení je 3 300 m. Zastupitelstvo schvaluje koncept územního plánu a dostává poprvé dotaci z programu obnovy vesnice.
 
 • ·        V roce 1999 je v obci asfaltována místní komunikace v osadě Podhůra - 800 m, opět s pomocí dotace POV.
 
 • ·        V roce 2002 je zahájena první část obnovy horecké návsi s finanční pomocí dotace POV.
 
 • ·        V roce 2004 je vybudována druhá část obnovy návsi. V obci se koná výstava dokumentů o účasti horeckých vojáků v první světové válce. V obci je zahájena těžba v písníku Kinský, s. r. o.
 
 • ·        V roce 2005 je v obci vybudována nová autobusová čekárna. Je vydána kniha ”Osudy horeckých vojáků za první světové války“. Obec získává svůj prapor a znak. V obci je proveden nový vrt u vodního zdroje.
 
 • ·        V roce 2006 je v obci vybudováno několik doplňků cyklostezky s lavičkami a přístřeším.
 
 • ·        V roce 2007 je v obci uzavřena prodejna Orlického konzumu, na obecním domě je položena nová střecha, obnovují se informační tabule naučné cyklostezky.
 
 • ·        V roce 2008 slaví obec 666 let první zmínky o obci, připravuje se rozšíření veřejného osvětlení a zavedení elektřiny do areálu hřiště.

Additional Hints (Decrypt)

pnpur wr hzífgran hiavge mnfgáixl............................... XQLŽ HŽ BCENIQH ARIÍŠ .... bpvfgv fv obgl, fgbhcav an ynivpxh ...... n molgrx wr an gbor :Q

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.