Skip to content

Cinsky trojuhelnik Mystery Cache

Hidden : 06/25/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Pojďte si zaluštit a projít se do klidné lokality Husovy kolonie. Papír s tužkou se vám může hodit, stejně jako základní geometrické znalosti pro domácí přípravu.

Husova kolonie

Malý, izolovaně situovaný obytný celek, dříve součást Pražského předměstí, od roku 1970 základní sídelní jednotka části obce České Budějovice 4. Na mírném návrší při severovýchodním okraji městského katastru, západně od Rozumova dvora a Nedbalova dvora U Křížku kde se dříve pravidelně konaly červencové Husovy oslavy, vznikla kolem roku 1930 skupina několika desítek rodinných domků a byla svými obyvateli pojmenována Husova kolonie.

Zdejších devět ulic, vyměřených na pravoúhlé osnově, dostalo v roce 1931 názvy většinou podle historických osobností a lokalit (Mikuláše z Husi, Rokycanova, Trocnovská, Blahoslavova, Žerotínova); 1937 až 1938 v nich bylo zřízeno veřejné osvětlení. Údržbě komunikací a veřejně prospěšných zařízení sloužil mezi lety 1933 – 1950 Spolek pro zvelebení Husovy kolonie.

V období druhé světové války se pro Husovu kolonii užíval název U Rozumova dvora, dříve vzniklo i lidové označení Čína. V Husově kolonii nebylo dlouho osvětlení a ulice byly buď prašné, nebo plné bláta podle počasí. Z toho důvodu to tam podle pamětníků vypadalo jako na čině. Pojem "čína" měl vystihovat hrozné počasí a prostředí. Husova kolonie leží na protáhlém kopci nad městem, kde se prohání větry od severozápadu. Postupně se název Na čině upravil "Na Číně" přičemž to podle starousedlíků nemělo nic společného s Čínou.

Již při založení kolonie bylo zřejmé, že její poloha vylučuje další rozvoj, neboť byla od vlastního města oddělena železniční tratí a vlečkou. Nedaleko odtud směrem k jihu pracovala strojní Franckova cihelna. Po roce 1945 vznikla jižně a jihovýchodně od Husovy kolonie velká průmyslová a účelová zóna (Sfinx, Akra, Agrozet aj.). Severovýchodně byl vybudován vysílač a severně rozsáhlá zahrádkářská kolonie. Husova kolonie zůstala od města oddělena i z komunikačního hlediska; jediné spojení umožňuje Pekárenská ulice. Po roce 1945 vznikla zástavba Lomené a Krátké ulice, zatímco ve volných blocích v jihozápadní části byly situovány administrativní a výrobní objekty.

Zdroj: Encyklopedie Českých Budějovic z roku 1998 ISBN 80-238-3392-8 (super knížka)

V roce 2011 byla přes zahrádkářskou kolonii zbudována spojka Okružní ulice s Nádražní (Strakonickou) a spuštěna oprava železničního koridoru včetně viaduktů. Opravy trvaly až do konce roku 2012. Pro zvýšení propustnosti dopravy při zavřeném viaduktu na Rudolfovské ulici byla v rámci zanádražní komunikace vybudována spojka Rudolfovské ulice s Pekárenskou. V průběhu celého roku 2015 se buduje poslední část zanádražky, spojení Pekárenské ulice s výše zmiňovanou spojkou Nádražní/Okružní.

Nyní k samotné keši:

Jde o hybrid mysterky a multiny, pro získání budete muset přemýšlet, luštit, ale také se projdete. Ale nebojte se, jde o lehké úkoly a cesta je vhodná např. i pro kočárek. Jednotlivé stage je možné navštívit i autem, ale doporučuji procházku, ta je účelem této kešky. Chci vám ukázat klidnou a příjemnou lokalitu vhodnou k procházkám se psem, sportu a to jen pár desítek metrů od husté městské zástavby. Při hledání indícií a samotné krabičky nenachodíte o mnoho více než 2km.

Na výchozích souřadnicích keš nehledejte, jde o střed rovnostranného trojúhelníka, kde část jedné těžnice (od těžiště ke středu strany) vytvoříte spojením s bodem, který je vzdálen 163m v azimutu 218° od výchozích souřadnic. Navštivte jednotlivé vrcholy trojúhelníka a na nich hledejte indicie k odlovení finálky (nejde o fyzické krabičky a všechny jsou dobře viditelné z veřejných cest, není třeba nic přelézat, rozebírat).

Doufám, že se vám bude luštění i procházka líbit, že až blíže poznáte tuto zajímavou lokalitu, budete se do ní třeba i rádi vracet.

Pro první úspěšné lovce je navíc v krabičce připravena malá odměna ve formě speciálních CWG, pro další je připraveno 6ks CWG na výměnu a samozřejmě několik dalších drobností.

Additional Hints (Decrypt)

Mácnqaí fgntr: Uyniaí qbcenin Iýpubqaí fgntr: Wnxb xhy * ***** Wvžaí fgntr: Cebfgr fr ebmuyéqav Svany: Mn mnmqraýz oyrfxrz

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)