Skip to content

Sepuska Traditional Geocache

Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Kopec s neuvěřitelnými výhledy na Plzeňský kraj, starou lípou a oblohou plnou hvězd.
EN: Easily accessible hill with incredible views of the Pilsen Region, an old lime tree and with the night sky full of stars.

Výhled na jih

Krajina okolo Bezvěrova, Vidžínská vrchovina, je nejvýše položenou oblastí okresu Plzeň-sever. Vrcholy s velmi plochými temeny vystupují do nadmořské výšky až 720 metrů, výše v celém okresu je jen vedlejší vrchol nedalekého Stěnského vrchu (751 m) u Vidžína. Na jednom z těchto vrcholků v okolí Bezvěrova se tyčí vysílač Krašov, přes další vrcholek s kótou 719 m prochází silnice č. I/20, pod kótou 713 m u Ostřetína se pasou krásní koně, na svazích vrchu Soudný (727 m) pramení mnoho potoků a na vrchu Sepuska (719 m) u Žernovníku je ukryta tato keška.

Sepuska
Sepuska při pohledu z Třebouňského vrchu

Vrch Sepuska je spolu s dalšími nižšími vrcholky součástí svorového prstence o průměru 2 kilometrů, který obepíná středovou kotlinu. Dno vnitřního údolí leží až o 100 metrů níže než vrchol Sepusky. Je vyplněno rybníkem Víska s širokým příbřežním pásmem a vlhkými loukami. Odvodňováno je k jihu Lomeným potokem, který na své cestě k Úterskému potoku po milióny let tvaroval jižní svahy Sepusky, stejně jako Úterák vyřezal její strmé západní svahy. Z údolí Úterského potoka musíte vystoupat 200 výškových metrů, abyste dosáhli vrcholu kopce.

Ve dne...

Sepuska svou nadmořskou výškou nemůže konkurovat soudnímu Třebouňskému vrchu, ale pastviny a louky na jeho svazích nabízí nepřeberné množství výhledových míst. Asi nenajdete příliš dalších lokalit, kde byste z pouhé louky, bez rozhledny spatřili tak velkou část Plzeňského kraje. Výhled za jasného dne ohraničuje Korábská vrchovina s Plánickým hřebenem v pozadí, hraniční hřebeny Šumavy, bavorský Hoher Bogen a Český les. Z bližších kopců jistě nepřehlédnete dlouhý Hradišťský kopec u Konstantinových Lázní, drobný suk Krasíkova, Ovčí vrch s Milkovským čihadlem, Stěnský vrch se stožárem, na Karlovarsku pak slavný Podhorní vrch či Prachometský kopec. Bonusem je jeden z nejhezčích pohledů na masiv protějšího Branišovského a Třebouňského vrchu.

Výhled
Výhled na Plzeňský kraj (větší rozlišení)

Výhledy na Plzeňský kraj jsou nejhezčí z drobných skalek uprostřed pastviny (waypoint R3), ale neriskujte vstup při pasoucím se skotu, náhradou v takovém případě může být pohled od drobného pomníčku (waypoint R4) a samozřejmě z bývalého vodojemu. Třebouňský vrch uvidíte pěkně od kešky či z přístupové cesty.

Lípa na vrcholu

Na samém vrcholu naleznete stavbu nefunkčního vodojemu (waypoint R1), který se po vyhnání německého obyvatelstva a opuštění celé vesnice po roce 1945 stal zbytečným. Při případné prohlídce vnitřních prostor dávejte pozor na skleněné střepy. Jen pár metrů západně od vodojemu je umístěn trigonometrický bod č. 1, ale mnohem zajímavější je statná lípa s krásně tvarovanou košatou korunou (waypoint R2). Zahubí ji předčasně těžké podmínky místa na skále vystavené silným větrům nebo ji naopak právě to zocelí a dočká se kmetského věku?

V noci...

Obvykle jsou výhledová místa v přírodě atraktivní jen za denního světla. Sepuska však nabízí krásné výhledy i v noci, jen je potřeba zaklonit hlavu. Ano, obloha zde bývá neuvěřitelně zajímavá, protože okolí Bezvěrova patří mezi oblasti relativně málo zasažené světelným smogem. Za temnou oblohu vděčí především řídkému osídlení a velké vzdálenosti měst.

M31, galaxie v Andromedě
M31, velká spirální galaxie v Andromedě
autor: Kometa

Tmavost oblohy v konkrétní lokalitě se v posledních letech udává na devítistupňové stupnici Johna Bortleho. Abyste se na ní zorientovali, prozradíme vám, že stupeň 1 značí ideálně tmavou oblohu umožňující některým pozorovatelům vidět vzdálenou galaxii M33 pouhým okem, zatímco stupeň 9 označuje oblohu nad centrem Prahy, kde nenajdete ani některá známá souhvězdí. Na Sepusce odpovídá obloha obvykle stupni 4 označující přechod příměstské a venkovské oblohy, kdy je Mléčná dráha působivá, viditelné je i zvířetníkové světlo, ale též nasvícení nad většími městy. Za velmi příhodných nocí se tmavost oblohy na Sepusce dostává na stupeň 3 odpovídající ryze venkovské obloze. Takto tmavá obloha je v České republice vzácností, běžně se s ní setkáte jen na několika málo místech Šumavy a Novohradských hor.

M45, Plejády
Plejády neboli M45, mladá otevřená hvězdokupa obsahující přes 1000 hvězd
autor: Kometa

K obloze plné hvězd přičtěte jen minimum stromů, výhled na všechny světové strany, snadný přístup autem po silničce a polní cestě a bude vám jasné, že toto místo láká amatérské astronomy. Je sice vystaveno nárazům větru, ale díky němu jsou na Sepusce mlhy spíše vzácností. Někdy je Sepuska označována jako nejlepší lokalita pro pozorování v okolí Plzně. Využívá ji i tým Kometa, který nám do listingu poskytl fotografie pořízené na Sepusce.

Kudy ke krabičce

Sepuska od Bezděkova
Sepuska od Bezděkova

Při jízdě autem odbočte v Bezvěrově na Ostřetín a projeďte jím. Na konci této vísky s krásnými koňmi pokračujte po cestě přes les a dále polní cestou přes pastviny, dovedou vás až do těsné blízkosti kešky. Po stejné cestě prochází i okružní cyklotrasa Cesta z města 7 začínající i končíci v Bezvěrově, která ze Sepusky pokračuje k Branišovu.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] oevmn [EN] ovepu

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)