Skip to content

Spruten Traditional Geocache

Hidden : 07/21/2012
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

I lokala mått ett mäktigt vattenfall med vindskydd, bord och eldstad några meter från vattenfallet!


I lokala mått mätt ett mäktigt vattenfall. I Stenbitsbäcken vari vattenfallet ligger finns fridlysta flodpärlmusslor bland annat. Förr hölls gudstjänster på vändplanen ovanför rastplatsen. Spruten får sitt flöde från Abborrvattnet, en stor tjärn med mycket kallt och klart vatten. Endast eldrivna båtmotorer är tillåtna i Abborrvattnet. Där trivs röding, öring, sik, abborre. Öring och röding i +5kg har fångats. En timrad stuga av äldre form flyttades i slutet av 1990-talet till abborrvattnets ena långsida och är öppen för allmänheten.

Koordinaterna är till vindskyddet men vattenfallet hörs från platsen.

Additional Hints (Decrypt)

Oäaxra v ivaqfxlqqrg.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)