Skip to content

Plzensky kraj: Sever Traditional Geocache

Hidden : 08/05/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Nejsevernější místo Plzeňského kraje, v rozsáhlých lesích mezi Tisem u Blatna a Malměřicemi.
EN: The northernmost point of the Plzen Region, which lies in the extensive forests between villages Tis u Blatna and Malmerice.

Sever

Nejseverněji položené místo v Plzeňském kraji naleznete v lesích přírodního parku Horní Střela, na hranicích s Ústeckým krajem. Je jím pozemkový mezník se žlutou hlavou (waypoint R1) umístěný těsně vedle lesní cesty, která probíhá po východním výběžku kopce Velký Les, v nadmořské výšce přibližně 570 metrů.

Odpočívadlo
Sever

Katastrální území Tis u Blatna vytváří stejně jako katastr sousední vesnice Kračín velké výběžky do území Ústeckého kraje. Ten naopak zabíhá až k silnici spojující tyto dvě vesnice Plzeňského kraje. Nejsevernější výběžek začíná na okraji Tisovských mokřadů na Struhařovském potoce a táhne se podél lesní cesty na jihovýchodním svahu Velkého Lesa k severovýchodu v délce 700 metrů. V nejužším místě má výběžek šířku pouhých 134 metrů.

Sever Plzeňského kraje se nachází o 105,83 km jižněji než nejsevernější bod České republiky. Za tím byste museli až do Šluknovského výběžku na hranici s Německem nedaleko osady Severní. Krajský jih leží proti krajskému severu o 129,36 km jižněji. Zajímavým paradoxem však je, že na nejsevernějším bodu Plzeňského kraje je výrazně tepleji než na bodu nejjižnějším.

Plzeňský kraj

Jak vzdálený je sever od dalších nejzazších míst či středu Plzeňského kraje?

Východ 43,25 km
Jih 129,76 km
Západ 78,79 km
Střed 57,24 km
Plzeň 39,73 km

Viditelná hranice

Hranici krajů a též okresů Plzeň-severLouny můžete v okolí severu snadno sledovat i v terénu, neboť je zvýrazněna hraničním příkopem. Bez pochyby je patrný jeho průběh k západu, kde hranici podtrhávají i rozdílné lesní porosty na jednotlivých stranách. Příkop je jednou z forem vyznačení umělé hranice dvou území, v lesích a zvláště v rovinatých a nepodmáčených byl používán velmi často. Alternativou k příkopu jsou zídky, kamenné řady či obvyklé kamenné mezníky.

Hraniční příkop
Hraniční příkop, vlevo Ústecký, vpravo Plzeňský kraj

Okolní lesy

Žlutá výspa Plzeňského kraje

Krajský sever leží uprostřed lesního komplexu mezi vesnicemi Blatno, Tis u Blatna, Kračín, LubenecMalměřice. Jeho severní část je zvaná Malměřický velký les, jižní část je bez názvu. Celá oblast je severním okrajem Rabštejnské pahorkatiny, která je součásti Žihelské pahorkatiny. V širším okolí proto můžete najít četné skalní útvary a balvany vzniklé při zvětrávání žulového podloží. Přírodními atrakcemi v okolí jsou především Liščí skály, Tisovské mokřady, Blatenský svah či nedaleká vlhká louka s rybníčkem (waypoint R3). Člověk přírodu doplnil o linii desítek řopíků Plzeňské čáry na západě.

Kudy ke krabičce

Cesta do Plzeňského kraje
Cesta do Plzeňského kraje

Když je krabička uprostřed rozlehlých lesů, existuje mnoho cest, kudy se k ní vydat. Cesta procházející výhradně Plzeňským krajem začíná na začátku Tisu u Blatna (waypoint T1, streetview). Ponejprv se budete držet červeně značené turistické trasy, která vás provede po loukách, až k rozcestí V Lukách. Odtud pokračuje žlutá značka okolo krásné, skoro by se chtělo říci šumavské vlhké louky. U lesního školícího střediska (waypoint T2), kde žlutá odbočuje k západu, ji opustíte a budete pokračovat k severovýchodu. Pokud nechcete vstoupit na území Ústeckého kraje, odbočte do lesa ještě před rozcestím.

Cesta do Ústeckého kraje
Cesta do Ústeckého kraje

Obdobně lze putovat jen po Ústeckém kraji, např. od Malměřic vede zpevněná cesta (waypoint T3). Na trase lehce přesahující 2 kilometry se připravte na vytrvalé stoupání s převýšením okolo 150 metrů. Zvolíte-li kolo, můžete se těšit na návrat, který bude celý krásně z kopce. Do Plzeňského kraje si však budete muset odskočit pro kešku.

Kromě zmíněných cest můžete zvážit další, např. z Vítkovic, přes Ovčárnu údolím Struhařovského potoka kolem kaple sv. Jiljí. Další může vést z Jelení u Lubence do kopců a přes lesy či z druhé strany od Tiského kravína přes zmíněnou kapli. I z Blatna je možné vyrazit na steč s Blatenským svahem a prokličkovat po lesních cestách.

Plzeňský kraj

Plzeňský kraj

Čtyři tradiční keše vás pozvou na samé hranice Plzeňského kraje i České republiky. Zavítáte na sever do rozsáhlých lesů nedaleko Tisu u Blatna či na východ, abyste se rozhlédli z okraje CHKO Křivoklátsko. Vydáte se ke státní hranici s Německem – na jih na svahy šumavského Luzného v závěru Luzenského údolí a na západ na svahy hory Entenbühl v Českém Lese. Každá krabička této drobné série pro vás může být inspirací na výlet do zcela odlišných koutů nejen Plzeňského kraje. Krabičky jsou zároveň klíčem k nalezení páté keše, která vás přivede do údolí Lažanského potoka nedaleko Přestavlk, ke středu Plzeňského kraje.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] cbq cybpulz xnzrarz [EN] syng fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)