Skip to content

Spore 204 - Vrbicky Traditional Geocache

This cache has been archived.

Popina: Tak už ji pošleme do nebíčka. Všem, kteří odlovili, díky.

More
Hidden : 07/19/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Vrbičky, Vrby, Vrbovec. Tak se často pojmenovávají podobné oblasti u vesniček. Jsou to místa, kde jednoduše rostou vrby, kde chlapci v době Velikonoc chodí, aby si nařezali čerstvou pomlázku, či udělali vrbovou píšťalku. Samotné místo je velmi často zárukou krásných výhledů, stínu v letním parném dni, či jen pěknou vycházkou kousek od míst, kde máte chatu nebo bydliště. Toto místečko není žádnou výjimkou. Je zde možnost pěkné letní vycházky. Pokud se vydáte dále po cestě, dojdete až k větrolamům a naskytne se vám krásný rozhled po celém panoramatu, bohužel ne z kopce, ale z planiny. Mě osobně toto místo opravdu velice okouzlilo, protože jsem zde chodil jako malý klučina a v té době se mi to zdálo strašně daleko. Poté uteklo trošku vody v potoce a já jsem se sem opět vrátil, abych se podíval do míst svého dětství. Opravdu mě překvapilo, jak je všechno blízko ;-). Nicméně příroda zde zůstala krásná, nedotčená, jako z dob, které si pamatuji jen matně.

Nějaké info o obci Hostěradice:
Jihomoravská obec Hostěradice se nachází na území okresu Znojmo 45 kilometrů jižně od Brna. S kládá se ze tří menších sídel – Hostěradic, Míšovic a Chlupic.
Poloha Hostěradic je dána rozhraním mezi Českomoravskou vrchovinou a Karpatskou soustavou, rozhraním zvanýmMiroslavská hrásť.
Pod Miroslavskou hrástí, v nížině zvané Boskovická brázda, leží Míšovice ve výšce 219 metrů nad mořem, Hostěradice pak ve výšce 212 metrů nad mořem a Chlupice ve výšce 217 metrů nad mořem.
Potok Skalička, protékající od západu okolo Chlupic, přijímá pod Hostěradicemi Míšovický potok pramenící za Míšovicemi a protékající celou obcí.
Katastrální výměra všech tří obcí je 2730 hektarů a počet obyvatel se pohybuje kolem 1450. Z tohoto počtu je 900 občanů v produktivním věku. Průměrný věk obyvatel Hostěradic je 36 let.
Přirozeným centrem celého regionu je město Brno, vzdálené 45 kilometrů od Hostěradic. Mezi regionální centra této oblasti se řadí kromě Znojma (37200 obyvatel) i město Ivančice, které sice leží již na území jiného okresu (Brno venkov), ale jen ve vzdálenosti 25 kilometrů od Hostěradic.
Mezi silné stránky Znojemska patří urbanistická osa Pohořelice - Znojmo - hranice s Rakouskem, která koresponduje s trasami silnic 1. třídy číslo 54 a 38. V bezprostředním kontaktu s ní je kromě Znojma ještě subcentrum Miroslav a dalších 8 obcí.
Obec je pokryta sítí Paegas, Oskar i Eurotel. V obci jsou tři veřejné telefonní automaty. Obec má veřejné osvětlení, je zcela plynofikována, má kanalizaci na dešťovou i splaškovou vodu s napojením na čističku odpadních vod. V obci je pošta a po pravé straně silnice Hostěradice - Znojmo asi 500 metrů za obcí se nachází benzínová stanice.
V Hostěradicích bylo v roce 1991 celkem 391 trvale obydlených domů, průměrného stáří 59,8 let. Z uvedeného počtu bylo 378 rodinných domků, což je 96,7 %. Neobydlených domů bylo celkem 33. Bytů bylo celkem 435. Neobydlených bytů bylo celkem 37. Z celkové výměry obce 2730 ha připadá 2238 na zemědělskou půdu, zbytek tvoří lesní půda, menší vodní plochy a zastavěná území.
V obci se nachází mateřská škola a základní škola (1. až 5. stupeň). 6. až 9. stupeň základní školní docházky žáci absolvují v Miroslavské základní škole.
Největším podnikem v obci je a.s. ZEA Hostěradice, která zaměstnává cca 100 pracovníků, zaměřující se na pěstování vína, živočišnou a rostlinnou produkci. Dále je v obci několik desítek soukromých podnikatelů a zemědělců, zajišťující široký sortiment nabídky služeb od prodeje zboží, pohostinství, přes kovovýrobu, zpracování dřeva, výrobu keramiky a ubytování.
Z kulturních institucí v obci funguje veřejná knihovna a kulturní dům, ve kterém se pořádají například plesy, Silvestrovská oslava, setkání důchodců, prodejní akce a jiné (školní divadlo, koncerty místních kapel a podobně). V obci se pořádá jednou za rok pouť a udržují se lidové zvyky spjaté s určitým ročním obdobím nebo svátkem - pomlázka o Velikonocích, masopustní oslavy, pálení čarodějnic v poslední dubnovou noc, dožínky a jiné.

Převzato z http://www.hosteradice.cz/o-obci

Pro nalezení cache není potřeba vstupovat na soukromý pozemek, tak to prosím nedělejte.
 
 
SPORETato schránka byla zrozena ze SPORE Cache Brno (GC3018T)

Pro více informací navštivte listing této keše.

Additional Hints (Decrypt)

Cbq ieovpxbh xenovpxn.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)