Skip to content

Osvěžení ve Mži / Cooling off in the Mže river Traditional Cache

Hidden : 07/24/2012
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Rychlá keš pro všechny, komu nevadí, že se při odlovu trochu namočí.
A quick cache for everyone who don't mind getting wet during the hunt.

skip to English

Existuje mnoho důvodů, proč lidé chodí hledat cache. Motivací může být návštěva zajímavého místa, načerpání informací z listingu, samotné hledání skrýše, nebo také bod do statistiky. Tato cache je pro každého, kdo v geocachingu hledá (také) zábavu a dobrodružství.

Jak na odlov keše? Stačí slézt po žebříku dolů a sáhnout pár příček pod vodu. Elektroniku a oblečení, které chcete zachovat suché, nechte nahoře. Pravděpodobně se nemálo namočíte (záleží na stavu vody) a odlov může skončit neplánovaným koupáním. A pokud je zrovna teplo, lze odlov keše spojit s koupáním chtěným.

POZOR! Keš není magnetická, je k žebříku připevněna pomocí řetězu, který je dost dlouhý na to, aby bylo možné krabičku vynést nahoru a položit si ji na nábřeží za účelem pohodlného zalogování. Při tom je třeba dát pozor na zaseknutí krabičky za spodní příčky žebříku. Po zalogování stačí krabičku pečlivě uzavřít a pak už keš jen hodit z výšky zpět do řeky - není tedy nutné znovu lézt dolů a pamatovat si způsob uložení. Nepokoušejte se prosím při odlovu odmontovat řetěz od žebříku.

Pokud zjistíte nějaký problém s keší, napište o tom prosím do logu. Taktéž prosím ve svém logu zmiňte, pokud v logbooku zbývá již jen několik posledních volných stránek, budu jej tak moci včas vyměnit.


Mže z Rooseveltova mostu

There are many reasons why people go to seek a cache. Motivation could be interesting place to see, information in the listing, the seeking itself or just a point in statistics. This cache is for everyone who does geocaching because of fun and adventure (as well).

How to find this cache? Just climb down the ladder and reach a few rungs under water. Electronics and clothes you want to keep dry leave atop. You probably get significantly wet (it depends on the water stage) and seeking this cache can come out as unintended bathing. However, if it's warm at the moment, you can combine the finding with intended bathing.

ATTENTION! The cache is not magnetic, it is attached to the ladder using chain long enough to take the cache up to the waterfront in order to sign the logbook in comfort. Be careful, the cache can get stuck under lower rungs of the ladder. After logging close the box carefully and just throw the cache back to the river, it is not necessary to go down again and remember the original cache position. Please don't try to take the chain off the ladder.

If you find any problem with the cache, please write about it in the log. Also mention in your log, when there are last several free pages in the logbook. Feel free to use English in your log.

Additional Hints (No hints available.)