Skip to content

Post your log! Letterbox Hybrid

This cache has been archived.

Twisted Thistle: Information boards are in bad shape as is cache.

More
Hidden : 07/24/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Swe: Man behöver inte flytta på någonting vid slutgömman. Den är väl synlig från rätt vinkel. Använd gärna spoiler bilderna om ni är osäkra.

Eng: No need to move anything at the final co-ords. The hide is visible from the right angle. Please use the spoilers if you are in doubt.

Swe:
I den gamla Bergsmansbyn Pershyttan finner ni en miljö som är både unik & typisk för hur en bergsmansby såg ut förr i tiden. Allt finns där av en anledning, därför att det behövdes för att göra järn. Arbete & glädje, sorg & glädje, järn & jordbruk. Pershyttan var ett sätt att leva. Idag har Pershyttan en ny viktig
roll: där produktionen nu gäller upplevelser istället för järn. Följ med så kan du Post a log!

Från startkoordinater går ni västerut längs grusvägen mot lavens informations skylt Åkergruvan. Notera följande information:
A. Hur djup är gruvshaktet?
B. Transformatorhuset daterar från vilket år? (**BB)
Fortsätt din vandring i sydvästlig riktning förbi transformatorhuset & flera gruvhål. Ta av höger på stigen innan ni kommer fram till Stånggången. OBS! Se upp för MTB åkare & förlupna fotbollar. Vid V korsningen välj vänster (MTB 3/5). Stanna vid informations skylten Övre Gruvfältet & svara på följande frågor:
C. Vilket år upphörde brytning? (*CCC)
D. Vilket år beskrivs gruvan som "urminnes gammal"? (*DDD)

XXX= A+BB+200 YYY= CCC-DDD+726
Nu är det dags att Post a log! Gömman hittar ni på följande koordinator

N59.29.XXX E014.59.YYY

I burken finns en loggbok, en stämpeldyna & en penna. Dessa tillhör cachen & ska ligga kvar i burken.

Eng:The old mining village of Pershyttan is unique, at the same time typical of how things were in those days. This idyllic village is a tribute to all the work carried out here. Everything here has a purpose, it was needed to make iron. Work & play, grief & happiness, iron & farming – Pershyttan was a way of life.
Today the village has an important role: creating an experience rather than iron. Follow the instructions if you want to Post a log!

Follow the gravelled road west up towards the minins shaft & stop at the information board for The Åker Mine.
1. How deep is the mining shaft? (AAA)
2. The transformer house dates from? (**BB)
Continue southwest past the transformer house & some mining holes. Turn right onto the trail just prior to the reciprocating beam drive. Beware of MTB cyclists & stray footbolls. Follow the MTB trail 3/5 at the v-junction. Answer thwe following questions when you arrive at the information board for the Upper Mining Field.
3. When did mining cease? (*CCC)
4. In which year was the mine recognised as "old beyond memory"? (*DDD)

XXX= A+BB+200 YYY= CCC-DDD+726
Now its time to Post a log! Make your way to the following coordinates

N59.29.XXX E014.59.YYY

The logbook, inkpad & pen are not trading items & should
remain in the container.

Additional Hints (Decrypt)

Fjr: Ebfg Rat: Ehfg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)