Skip to content

SPORE209 - Elektrarna Oslavany Multi-cache

This cache has been archived.

Voyager Reviewer: Archivace listingu keše

Voyager Reviewer - reviewer pro ČR, (především kraje Jihomoravský, Zlínský)

More
Hidden : 07/29/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato keška, věnovaná tepelné elektrárně v Oslavanech, Vám představí smutný osud této bývalé dominanty města.

Tepelná elektrárna v Oslavanech byla vůbec první tepelná velkoelektrárna na Moravě. Rychle rozvíjející se průmysl v Brně s sebou přinášel rostoucí nároky po elektrické energii. Oslavany se jevily jako vhodné místo pro výstavbu nové elektrárny, která by energií Brno zásobovala. Výhodou Oslavan bylo jednak přítomnost dolů na černé uhlí a rovněž řeky Oslavy, jejíž voda byla využívána k chlazení parních kotlů. Výstavba elektrárny probíhala v letech 1911 – 1913. Elektrárna byla zprovozněna 1. 4. 1913. Rostoucí nároky po elektrické energii způsobily, že již krátce po otevření byl výkon elektrárny nedostatečný. Postupně došlo k několika modernizacím výroby energie. Nejvyšší výkon (115 MW) měla elektrárna po opravách strojovny v roce 1964. Z důvodu postupného zastavení dodávek uhlí z rosicko-oslavanské uhelné pánve byla výroba elektrické energie v Oslavanech ukončena 30. 5. 1993. Elektrárenský komín vysoký 120 m, chladicí věže a některé další budovy byly následně srovnány se zemí. Smutny osud tedy potkal tuto elektrárnu, která v době svého největšího rozmachu zaměstnávala až 450 pracovníků.

-------------------------------------------------
Tato schránka byla zrozena ze SPORE Cache Brno (GC3018T) Pro více informací navštivte listing této keše. -------------------------------------------------

Nyní k informacím potřebným k odlovu kešky. Na souřadnicích nahoře nehledejte kešku, jde pouze o souřadnice první zastávky. Souřadnice finálky si musíte vyluštit :-)

Zastavení 1:
N=49 7.171
E=16 20.696
První souřadnice Vás zavedou na místo vstupu do areálu bývalé elektrárny. Na tomto místě naleznete číslo A. Toto číslo představuje počet pracujících horníků na rytině nad vstupem do areálu elektrárny A = ?

Zastavení 2:
N=49 7.188
E=16 20.552
Následující zastavení je u oslavanské trafostanice. Na transformátoru se nachází cedulka s písmenem T, za kterým následuje trojciferné číslo. Formát nápovědy je následující:
T B C D.
B = ?
C = ?
D = ?

Zastavení 3:
N=49 7.238
E=16 20.387
Poslední dvě čísla E a F získáte na místě 3. Číslice E a F udávají vzdálenost Oslavany – Brno po silnici, jak je uvedena na ukazateli. Je to tedy zhruba pro představu vzdálenost, kterou musela elektrická energie urazit vedením na místo svého největšího odběru – do Brna. Hledaná vzdálenost je dvojciferné číslo EF.
E = ?
F = ?

UPDATE 27.4.2012!!
Pozor souřadnice finálky změněny, kvůli objevení schránky mudly!! Rovněž jsem krabičku zvětšil alespon na velikost small, takže už se do ní dají vložit drobné putovní předměty travel bugy, geocoiny apod..

Nové souřadnice finálky:
N= 49 7.(A+B)(5*A*D-B)(D+2*E-F)
E=16 20.(A*E)(A+D*E-C)(10*D+C-A*E+B)

Pro kontrolu: součet všech vypočtených číslic za desetinnou tečkou u výsledných souřadnic je 32.

Additional Hints (Decrypt)

Cbeáqar fr ebmuyéqav, zhqybié wfbh išhqlceígbzaí... Yržíz ir fgíah fgebzh bogržxáan oerzrarz. Aácbirqbh arpug gv wr buberyý cnerm, anpuámrwípí fr i zé oyímxbfgv. Armncbzra zr cb mnybtbiáaí cbeáqar mnieíg!!

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)