Skip to content

Bunkr u nádraží Traditional Geocache

Hidden : 10/24/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Kousek nad nádražím ve Dvoře Králové nad Labem na pravé straně silnice vedoucí na Libotov je vedle mostu přes strž s potokem zajímavá stavba, vzhledem připomínající známý řopík. Místní kolem ní denně jezdí, leckdo ale ani neví, k čemu vlastně sloužila. Jedná se o netypickou cihlovou pevnůstku o půdorysu kosodélníku, která je provedena z cihel do síly stěny 50 cm, stropnice a pozorovací průzor jsou z železobetonu, úzká vstupní chodbička je zalomená. Bohužel v současnosti je uvnitř smetiště, které si tam už delší dobu vytváří přespávající bezdomovec.

Objekt byl vybudován až po osudném září 1938, po záboru území odstoupených Třetí říši na základě Mnichovské dohody. Dvůr Králové s většinovým českým obyvatelstvem se tehdy ocitl ze tří stran v obklíčení Říšské župy Sudety, kdy došlo i k přerušení železniční trati Pardubice - Liberec a většiny silničního spojení. Jediný přístup do města byl tehdy ve směru od Hořic a Miletína. Hranice záboru území se zpravidla řídily hranicemi katastru, jako v tomto případě, kdy levý (západní) břeh potoka zůstal československý a pravý břeh patřil ke katastru Sylvárov, který již spadal do záboru (ačkoliv to byla součást Dvora Králové). Stejně tak bylo Němci obsazeno i vlakové nádraží, i když později byl provoz na trati obnoven. Hranice byly přímo v terénu vytyčeny dřevěnými kolíky s červeným vrškem, jejich definitivní průběh, včetně různých úprav a námitek, řešila během dalších měsíců tzv. delimitační komise, složená ze zástupců obou stran. Novou hranici střežilo na Královédvorsku asi 70 příslušníků Stráže obrany státu, stažených z pohraničí po 30. září. V těchto místech procházela hranice osou potoka a středem silničního mostu, na každé straně nové hranice bylo zřízeno strážní stanoviště (v podstatě hraniční přechod), sousední vesnice Libotov byla tedy již v Německu. Babička mi vyprávěla, že obdobné přechody (ovšem jen se závorou a dřevěnou boudou pro stráž) byly zřízeny na silnici mezi Dvorem a Zbožím, a na lesní cestě k Huntířovu nad nemocnicí. Nádraží bylo nepřetržitě střeženo německými vojáky, kteří kontrolovali všechny osoby vystupující z vlaku.

Zprávy o objektech podobné konstrukce jsou známé i z jiných míst země, například na Plzeňsku (Plzeň - Bory u železničního přejezdu I/27 směrem na Litici, nebo již zlikvidovaný objekt v Plzni na Vinici), kde též korespondují s průběhem tehdejší hranice.

(část textu použita z Kroniky Dvora Králové a z www.fortifikace.net)

Ke keši: Krabička je umístěna v lese pár desítek metrů nad objektem, kvůli kolizi s keší Královédvorské nádraží. Pro geovozidla používejte doporučený parking, nezastavujte na silnici u objektu!

P.S.: Do roku 2019 tady byl les, teď je to spíš paseka s kupou pokácených stromů. Já ale za kůrovce opravdu nemůžu :-)

Vedle objektu je hluboká strž, takže pozor na děti a psy! Ze stejného důvodu nedoporučuji noční odlov!

free counters

Additional Hints (Decrypt)

xberal n xnzral

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)