Skip to content

Nadrazi Liberec Multi-cache

This cache has been archived.

DarkLord Reviewer: Archivace listingu keše

DarkLord Reviewer

More
Hidden : 08/21/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Tato vcelku jednoduchá, krátká a nenáročná multicache je věnována vlakovému nádraží Liberec a provede vás po jeho zákoutích. Vznikla za pomoci Jaroletopodzimzima, za což mu děkuji :-)

Keš je zařazena do série keší "Česká nádraží"

Minulost

Pro průmyslově se rozvíjející severovýchod Čech byla vzdálenost tehdejší olomoucko-pražské dráhy dosti značná, a proto se zdejší bohatí průmyslníci začali ucházet o udělení koncese pro stavbu železnice, která by tento kraj napojila na olomoucko-pražskou dráhu v příhodné stanici. V roce 1856 byla snaha korunována úspěchem, když byla libereckému průmyslovému magnátovi Liebigovi, velkopodnikateli Kleinovi a bratřím Lannovým vydána koncese na výstavbu a provoz parostrojní železnice z Pardubic do Liberce.

Zprovoznění jednotlivých úseků trati:

  • Pardubice – Jaroměř (39 km), 4. XI. 1857
  • Jaroměř – Horka u St. Paky (38 km), 1. VI. 1858
  • Horka u St. Paky – Turnov (46 km), 26. XI. 1858
  • Turnov – Liberec (38 km), 1. V. 1859

Zprovoznění dalších tratí:

  • Liberec - Rybniště, r. 1859 (Varnsdorf r. 1876)
  • Liberec - Černousy, r. 1875
  • Liberec - Jablonec nad Nisou, r. 1888 (Kořenov r. 1902)
  • Liberec – Česká Lípa, r. 1900

Liberecké nádraží bylo tedy postaveno v roce 1859 jako součást pardubicko-liberecké dráhy, jeho hlavní dominantou byla budova postavená v novogotickém slohu podle plánů Franze Riesemanna. První rekonstrukcí prošla před otevřením dráhy do České Lípy v roce 1908 a druhou v letech 2009-2011.

Budova v roce 1898

Budova v roce 1945

Budova v roce 2012

Současnost

Obvody železniční stanice:

Obvody stanice jsou poměrně přehledné. Na orientačním plánku je jejich rozmístění.

Ovládání železniční cesty:

Ve stanici je zabezpečovací zařízení typu TEST a kromě jedné tratě, na které je reléový poloautoblok, je všude telefonické dorozumívání.

Na obrázku je část ovládacího pultu dispozičního výpravčího -V levé části dole - odjezdy směr Vesec u Liberce, vlevo nahoře - Liberec Horní-Růžodol a uprostřed nahoře Jeřmanice a část nákladního nádraží + nádraží ÚTD

Odjezdová hala:

Odjezdová hala nyní svítí novotou. Bankomat, který býval přímo naproti vchodu, nahradilo velké okno s výhledem přímo do kolejiště. Vyřešeny byly problémy s vlhkostí, pod podlahou je zcela nová izolace a ventilace, která dostatečně větrá. Plošinu pro vozíčkáře nahradil výtah přímo z vestibulu. V dlouho nevyužívaném prostoru prodejny mezistátních jízdenek je obchod se smíšeným zbožím. Odjezdová hala nabízí služby kadeřnice, zrekonstruovanou restauraci, obchod s květinami, obchod s textilem, prodejnu tisku a pekařství Mr. Baker. Pokladny jsou prosklené a vzdušné. Rekonstrukce přišla dráhy na 48 milionů korun.

Odjezdová hala - před rekonstrukcí

Odjezdová hala - po rekonstrukci

Podchody:

V roce 2009 začal cestujícím sloužit prodloužený příjezdový podchod, který byl součástí celkové rekonstrukce technicky nevyhovujícího příjezdového a odjezdového terminálu. Pro příchod cestujících k mimoúrovňovým nástupištím slouží dva podchody – příjezdový v km 160,301 a odjezdový v km 160,383. Podchody vedoucí pod 10 staničními kolejemi, každý o délce 97 m spojují výpravní budovu s ostrovní budovou a ostrovními nástupišti. Předmětem stavby byla rekonstrukce nevyhovujícího technického stavu zmíněných podchodů v otevřené stavební jámě – rekonstrukce nefunkční rubové izolace a odvodnění, zřízení bezbariérového přístupu z příjezdového podchodu na nástupiště IV a V osobními samoobslužnými výtahy. S tím souvisela i výměna mrazuvzdorné dlažby a obkladů, vyspárování zdiva kleneb, nové osvětlení, kamerový a orientační systém doplněný pro usnadnění orientace nevidomých a slabozrakých hlasovými majáčky. Provedení rubových izolací vyžadovalo zásah do kolejí a nástupišť a podchycení zastřešení v nezbytném rozsahu.

Součástí stavby bylo i bezbariérové prodloužení příjezdového podchodu (28 m) s ukončením zastřešenou rampou (46 m) a napojením na nově rekonstruovanou komunikaci pro pěší jako náhrada v minulosti snesené ocelové lávky pro pěší. Obnovení přirozeného komunikačního propojení dvou městských částí umožnilo průchod pěších z ulice Nádražní do ulic Husitské a Cechovní a dále do sportovně kulturního centra města. Prodloužením příjezdového podchodu pod kolejemi č. 111, 113 a 115 a zřízením částečného oplocení železniční stanice k zabránění nežádoucímu přístupu do kolejiště došlo ke zvýšení bezpečnosti cestujících a k časovým úsporám veřejnosti.

Rekonstrukce a prodloužení příjezdového podchodu směr Hanychovská

Podchod během rekonstrukce a po ní

Budoucnost?

Regiotram Nisa:

Byl ambiciózní projekt - kdekoli v Liberci byste sedli na speciální „vlakotramvaj“ a ta by vás bez přestupů dovezla do Jablonce nad Nisou, Tanvaldu, Harrachova a dále do Polska, či do Hrádku nad Nisou a Žitavy v Německu. Využívala by přitom jak stávajících železničních tratí, tak nově postavených kolejí. Hlavním uzlem a terminálem by se stalo právě současné vlakové nádraží, kde by tato speciální vlakotramvaj "sjížděla" z vlakových kolejí na tramvajové. Projekt s názvem Regiotram Nisa ale v roce 2007 vláda zastavila, potřebné 4 miliardy na něj neměla. Zůstala po něm pouze „díra“ v podobě 78 milionů, které Liberecký kraj vložil do studií, plánů a dokumentací.

Projekt Regiotram Nisa - vlakové nádraží Liberec

Návrh spojení libereckého nádraží s nákupní galerií:

Studenti architektury navrhli radikální proměnu nádraží v Liberci, které nyní město rozděluje na dvě části. Inspirovali se v Berlíně a navrhli liberecké nádraží skloubit s velkou nákupní galerií. Železniční trať by podle studie zakryl tunel, po kterém by lidé mohli plynule přecházet z centra města směrem k Ještědu. Nákladové nádraží studenti ve své práci přesunuli na okraj města. Nahradila by ho čtvrť se zelení.

Nejde však o projekt, podle kterého by se dalo v brzké době stavět. Studenti zatím jen ukázali možnost, kterou by se mohlo místo v budoucnu ubírat. Následovat by měly další projekty podobné povahy.

Vizualizace konceptu

Zajímavosti

Pojmenování stanice:

Malou perličkou je nepojmenování Libereckého nádraží přízviskem „hlavní“, jako je tomu v jiných velkých městech v ČR, pokud by se tak mělo stát, bylo by pravděpodobně nutné přejmenovat i okolní nádraží, která pod Liberec spadají a to například na: Liberec – Rochlice, Liberec – Vesec, Liberec - Vratislavice nad Nisou, Liberec – Machnín, Liberec - Karlov pod Ještědem, Liberec - Ostašov, Liberec - Horní Růžodol, Liberec - Krásná Studánka, Liberec – Pilínkov a samozřejmě Liberec - hlavní nádraží

Adolf:

Přímo v areálu nádraží je ve své plné kráse vystavena parní lokomotiva, která dříve obstarávala provoz na vlečce pro úžický cukrovar. Tyto stroje nebyly označovány čísly jako je tomu na dráze, ale měly svá jména. Ta liberecká se jmenovala Adolf. Byla vyrobena v roce 1882 u firmy Krauss v Mnichově. Lokomotiva Adolf po dvaadevadesátileté službě v roce 1974 v cukrovaru Úžice dosloužila. Pamětník si určitě vzpomene i na obsluhu – strojvůdce a topiče. Byli to dva usměvaví staříci ve vybledlých montérkách, na hlavě rádiovky s anténou a jeden z nich kouřil fajfku. Tuto krásnou mašinku nepotkal osud mnoha jejich „kolegyň“, které když dosloužily, byly prostě sešrotovány, aby tak poskytly surovinu tehdy nenasytným jícnům socialistických hutí.

Adolfek

Cache

Na výše zadané souřadnice nechoďte! Cache se zde nenachází. Začátek pátrání po finálních souřadnicích cache je v hlavní odjezdové hale. Pro jejich zjištění budete potřebovat tučně vyznačená čísla uvedená v závorkách u správných odpovědí. Trasa je naplánována tak, abyste po nádraží nepobíhali sem a tam. V žádném případě nechoďte do kolejiště (není to potřeba)!

Nyní se tedy nacházíte v hlavní odjezdové hale, rozhlédněte se

A) Počet odjezdových a příjezdových elektronických tabulí v odjezdové hale. / Number of electronical tables in departure hall?

I, 5 (6)

II, 3 (7)

III, 8 (3)

Jděte k výtahu ve vestibulu, který vás zaveze do prvního podchodu (odjezdový) k toaletám.

B) Do kolika let je zakázaná samostatná jízda dětí výtahem? / What is the minimum age of childern for using elevator without any other persons?

I, 3 (9)

II, 8 (4)

III, 6 (6)

Nyní se nacházíte v odjezdovém tunelu

C) Kdo byl zhotovitelem rekonstrukce příjezdového a odjezdového tunelu? / Which company made reconstruction of the departure and arrival tunnel?

I, Eurovia CS, a. s. (7)

II, Syner, s. r. o. (5)

III, AŽD Praha, s. r. o. (3)

Jděte odjezdovým tunelem na 1. nástupiště

D) Na 1. nástupišti se směrem k nástupišti 2, 3 a 3a byl donedávna na skleněné výplni u průjezdu s mřížemi německý nápis 3 Kőnig Gasse, zbyla po něm však nevýrazná šmouha, proto se podívejte vpravo od mříží na elektroskříň ve stěně, co je na ní napsáno? / What is write on 1. platform near door with bars on distribution board? .

I, RH 20 (6)

II, KS 109 (2)

III, MF 70 (0)

Vydejte se na čtvrté nástupiště (můžete odjezdovým i příjezdovým podchodem)

E) Na čele 4. nástupiště směrem k Tanvaldu, Č. Lípě a Pardubicím je nástupiště, které se již řadu let nevyužívá a v orientačním systému nádraží se taktéž nenachází, avšak zůstalo zde jeho označení na ceduli. Jaké bývalo označení tohoto nástupiště? / In front of 4. platform can you see table with name of the platform, which is not include in orientational system. What is write on this table?

I, Nástupiště 4, 2. kolej(7)

II, Nástupiště 4 jih (4)

III, Nástupiště 4a (6)

Jděte do příjezdového podchodu (východ směr Hanychovská)

F) Jaký je počet schodů z podchodu směr Hanychovská na 5. nástupiště? / Number of stairs from arrival tunnel (exit Hanychovska) to 5th platform?

I, 36 (2)

II, 48 (4)

III, 21 (6)

Z příjezdového podchodu se vydejte k východu směr Hanychovská

G) Jaký sklon mají rampy v příjezdovém podchodu? (sklon východu z podchodu) / Angle of ramp from arrival tunnel by exit to Hanychovska?

I, 12,5% a 12,3% (2)

II, 6,5% a 9% (5)

III, 8,3% a 7,5% (8)

V tuto chvíli už můžete jít lovit cache, ale doporučuji jít se ještě předtím podívat k Adolfovi, ke kterému je cedulkou "oficiálně vstup zakázán". Zatím se však nikdy nestalo, že by někdo slušně se chovajícího člověka od Adolfa odháněl. Pokud se tedy rozhodnete na Adolfa podívat, jděte k budově penzionu a pokračovat dál asi 80metrů po panelové cestě / Now you can visit steam train on coordinate N 50° 45.558 E 015° 02.820.

Finální souřadnice:

N: 50°45,ABC

E: 015°0D,EFG

Pro kontrolu: A+B+C+D+E+F+G = 38

Pozor na mudly ve vlacích a nástupištích! / Please be careful! Finální místo kešky bylo minimálně 5x změněno, jelikož pokaždé během pár dní keška zmizela. Vyzkoušel jsem skoro všechna možná místa a různé velikosti krabičky. Poslední místo není z nejlepších a ani velikost krabičky mě moc radosti nedělá, ale bohužel nebylo jiného zbytí. Některým lidem z ČD se to asi nelíbilo :-)

Additional Hints (Decrypt)

Fcbwraí qerin f orgbarz. Mniršraá svyzbixn.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)