Skip to content

Ovīšu bāka Traditional Geocache

Hidden : 08/22/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


/Lat/
Ovīšu bāka
Atrodas senajā lībiešu ciemā – Ovišos, Ovišu ragā. 38 m augstā bāka (celta 1814. g., modernizēta 1860. g.) ir Latvijas vecākā funkcionējošā bāka, kas darbojas joprojām. No bākas skatu laukuma paveras plašs skats uz Baltijas jūras krastu un piekrastes mežu masīviem. Bākas kompleksā izveidota Latvijas bāku vēsturei veltīta ekspozīcija. Ovīšu bāka strādā katru dienu (izņemot pirmdienas)  no 9 līdz 18, lai apskatītu muzeju un uzkāptu bākā būs jāsamaksā 50 santīmus.
Slēpnis novietots ārpus bākas teritorijas, bet tieši pretī bākas durvīm.  /Eng/
The Ovisi lighthouse
This lighthouse is in Ovīši, which is an ancient Livonian village. The 38-metre lighthouse on Cape Ovīši was built in 1814 and modernised in 1860, and it is the oldest functioning lighthouse in Latvia today. Visitors will get a great view of the shores of the Baltic Sea and the forests which cover them. The lighthouse also offers an exhibition devoted to the history of lighthouses in Latvia. Ovīši lighthouse is open daily (except Monday) from 9 to 18, to view the museum and climb up to lighthouse  will pay 0,5ls. // Cache placed outside the lighthouse area, and directly opposite the entrance to the lighthouse

Additional Hints (Decrypt)

orgbaf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)