Skip to Content

<

Smirci Kriz

A cache by petasek* Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 8/25/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size: micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[CZ] Tato krabička vás zvede k jedné z pamětihodností obce Přísnotice. Na výchozích souřadnicích krabičku nehledejte. 

[EN]  This cache show you one place of Přísnotice interestst. There is no cache on basic coordinates. 

 
Smírčí kříž je kamenný kříž postavený nejčastěji na místě, kde se stal hrdelní zločin nebo neštěstí. Ve středověku bylo možno při trestání provinilců uplatnit systém tzv. smírčího práva, kdy byl provinilci uložen nějaký úkol, kterým odčinil svůj zločin. Takovým úkolem kromě vyrovnání s postiženou rodinou mohlo být i vytesání a vztyčení kamenného kříže na místě, kde byl zločin spáchán.
Podobným symbolem je křížový kámen, což je kříž vytesaný do kamene a nemá tudíž klasický „křížový" obrys.
Soudnictví ve středověké západní Evropě vycházelo z křesťanského kanonického práva, založeného na hodnotách duchovních, svědomí a rozumu. Život na naši zemi nám daroval Bůh. A lidský život, byl chápán jako nejvyšší hodnota. Pro spásu lidí, jejich vykoupení od hříchu Ježíš Kristus zemřel na kříži. Vraždou, usmrcením člověka pohrdl jedinec Kristovou výkupnou obětí a darem stvoření. Toto jednání si vůči živoucímu Bohu žádalo usmíření – potvrdit, že si křesťané váží Vykupitelova kříže. A tak vedle odškodnění pozůstalých byli pachatelé zločinu odsuzováni ke stavbě smírčích křížů.

A nyní se již budeme věnovat Smírčímu kříži v Přísnoticích


Původně dvouramenný smírčí kříž  z .r. 1663 s nápisem po obou stranách stojí dnes již uprostřed polí.
 Na jedné straně je nápis německý, na druhé nápis staročeský. Ještě nedávno bylo jedno horní rameno složeno u paty kříže.
 
Ke smírčímu kříži se váže několik legend. Jednu z nich popisuje kronikář L. Heinige v Pamětní knize Přísnotic z roku 1934 takto:
V roce 1663 na podzim vpadli z nenadání hordy Turků a Tatarů na Moravu přes Hustopeče, kde povraždili 200 lidí a 300 jich odvedli do otroctví. 5. září napadli náš kraj a téhož dne u Přísnotic zabili pana Kryštofa Krause z Grotky a dosud na „prostředních pásech“ stojí pomník, který mu dala postaviti jeho manželka. Jest již hodně omšelý, ale dosud jest na něm znáti vyrytý nápis, který je psán ve starořečtině.
Dnes již nápis na kříži není čitelný, ale kronikář jej zaznamenal v kronice takto:  
IHS. A.o. 1663. Dne 5. zarži od Turzy a Tatari mezi Morawského markrabstwy to mistě ustali urozeneho pana Christofa Krausz z Jrotky a na swobodnim dworzy - w Dolnich Dunajowicech starzy 20. Jehožto žialostiwa pani Marzy ke wieczny pamatce sem toto postawiti dala. Tělo jeho jest w Brně u swateho Jana pochow: dusse pak raduje se w wieczny radosti a slawzata.
 
Mimo tohoto kříže  se V blízkosti Přísnotic se nachází ještě dalších 5 smírčích křížů. Máte-li chuť můžete je najít a navštívit.  

Ke keši samotné 
[CZ] Jedná se o jednoduchou mysterku dobře přístupnou s vyjímkou zimy či období dešťů.K získání krabičky je nutno rozluštit níže uvedený kod.
Než začnete cokoliv činit zastav se, dívej se a přemýšlej. Pak ji najdeš lehce!
Neničte kříž!!!

 
To the cache
[EN] It easy mystery cache ,easy accesible except rain period or winter time.To get the cache you should encript the code bellow.
Before you start to do something, stop,look around and think then you find it easily!
Do not destroy the cross!!!
 

Additional Hints (Decrypt)

Ybtnevgzvpxn fcvenyn / ybtnevguzvp fcveny

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

282 Logged Visits

Found it 263     Write note 6     Temporarily Disable Listing 5     Enable Listing 5     Publish Listing 1     Needs Maintenance 1     Owner Maintenance 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 17 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.