Skip to content

AGT 8: Naklonene more / Sloping sea EarthCache

Hidden : 08/28/2012
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
NAKLONĚNÉ MOŘE SLOPING SEA 8

Čechy a Morava měly kdysi i vlastní kontinent... PERUNIKU

Před více než půl miliardou let tvořily dnešní Čechy a Morava mikrokontinent Perunika, v těsné blízkosti jižního pólu. Na tomto mikrokontinentu ještě před počátkem ordoviku, před asi 490 miliony lety, vznikla podél hlubokých domů dlouhá, mělká propadlina pražské pánve ve směru JZ-SV. Byla pouze něco přes 20 km široká, dosahovala od oceánského pobřeží Peruniky na západě až do jejího středu, do území dnešních Železných hor.

Maturanti, křížovkáři a lovci earth-cache znají prvohorní útvary kambrium, ordovik, silur, devon, karbon a perm. Dnes tři z nich můžete vidět na vlastní oči a můžete se jich dotknout!

Propadlina se zalila mořem na začátku spodního ordoviku. Moře zde zůstalo po celý ordovik, silur až do středního devonu, více než 100 miliónů let. Během celé své dávné historie se Perunika pohybovala směrem k severu, k rovníkovému pásmu. Tam dorazila ve spodním devonu asi před 410 miliony let. Na výchozích souřadnicích stojíte na dně moře. Ustoupilo po miliónech let a z jeho usazenin vzniklo celé pohoří, ale i to zmizelo. V té době tlačil Peruniku na sever africký kontinent až narazila na Baltiku (Skandinavu) na severu.

Tlaky mezi těmito kontinenty se dno pražské pánve vyklenovalo, změlčovalo a moře z ní ustoupilo ve středním devonu před asi 390 milióny lety. V následujícím období svrchního devonu a karbonu probíhalo vrásnění usazenin v pánvi, až vzniklo nízké prvohorní pohoří.

Nacházíme se u odkryvu pevných pískovců nejvyššího ordoviku pod Placatou skálou, usazených v době největšího globálního zalednění v historii Země. Na povrchu šikmo ukloněných vrstev se nacházejí stopy po lezení prvohorních živočichů. Stopy vlnění a proudů (čeřiny) - byly zničeny výstavbou ještě před vyhlášením národu přírodní památky.

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Vysvětlete, co je to Perunika a kde se dnes nachází?
2) Jaký je ve stupních sklon dříve mořského dna.
3) Též vlastními slovy vysvětlete, co sklon způsobilo.
4) Na informační ceduli před odkryvem můžete vidět fotografie čeřin a dále tři černobílé fotografie, jenž se navzájem překrývají. Co se na nich nachází.
5) Proč zde nejsou již k vidění stopy po lezení mořských živočichů?
6) Úkol: Vytvořte fotografii v místě výchozích souřadnic sebe (tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat), nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz
Infocedule v místě umístění

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (Decrypt)

1) I yvfgvath 2) An zífgr 3) Vasbeznpaí prqhyr 4) Vasbeznpaí prqhyr 1) Va gur yvfgvat 2) Ba gur fcbg 3) Vasbezngvba fvtaf 4) Vasbezngvba fvtaf

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)