Skip to content

Pritoky Olzy - Dedictvi Uher Mystery Cache

This cache has been locked, but it is available for viewing.
Hidden : 09/06/2012
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Ač byla Česká i Slovenská republika několik staletí součástí jednoho státu zvaného Rakousko-Uhersko, i přesto lze najít v právu, jež platilo po dobu existence tohoto soustátí, mezi těmito dvěma zeměmi velké rozdíly. A jeden z největších se týkal dědického práva. Signál v místě uložení kolísá, využijte spoileru (je v mailu)

V českých zemích platila od konce 18.století zásada, že dědil vždy nejstarší syn. To bylo jednou z mnoha příčin jevu, kdy se další potomci, kteří nedědili, dali na řemesla či se vydali zkusit štěstí do ciziny. Naopak na Slovensku bylo zakotveno dědění mezi všechny mužské a ženské potomky, což mělo za následek vznik velmi malých katastrů, přičemž jejich dělení mnohdy nebylo ani úředně evidováno. Toto dědictví si s sebou nesou slovenské země dodnes např. při výkupu pozemků pro výstavbu dopravních sítí apod., kdy na pár kilometrů silnice je nutno provést majetkové vypořádání mnohdy z několika stovkami, ne-li tisíci vlastníků.

Pro zjištění souřadnic této kešky budete muset vyřešit jednu "snadnou" úlohu. Jelikož hospodaření na takto malých pozemcích je neefektivní a takřka nemožné, rozhodli se vlastníci spojit pozemky o menší výměře (nezapomeň, že zde převažuje pastevectví), které naleznete zde. Původně se jednalo o 66 samostatných pozemků, z nichž má být dle dohody jejich vlastníků vytvořeno 14 větších pozemků tak, aby jejich výměra byla co nejbližší 12 000 m čtverečným tak, aby byly do nově vzniklých 14 pozemků zahrnuty všechny původní pozemky (nesmí být rozděleny) a současně musí být z jakéhokoli místo daného jednoho pozemku možno přejít do jakéhokoli jiného místa stejného pozemku, aniž by bylo nutno jít přes pozemek jiný. Katastrální mapu daných pozemků naleznete zde.

Až to budete mít, vytvořte si tabulku o 3 sloupcích - v prvním sloupci budete mít uvedena čísla původních pozemků, ve druhém výměru nově vytvořeného pozemku a ve třetím odchylku od požadované výměry 12 000 m čtverečních. Následně všechna čísla pro daný nově vzniklý pozemek sečtěte (např. nově vzniklý pozemek bude složen z původních pozemků 1,3,5, plocha bude 11 970 m čtverečních, odchylka tedy bude činit 30 - součet všech čísel je 12 009). Následně proveďte ciferaci daného součtu (v našem případě 3). Tímto vám vznikne 14 jednociferných číslic. Ty následně vynásobte a výsledný součin bude heslem, díky němuž se přihlásíte na mail dedictviuher@email.cz. Po zadání správného hesla se dozvíte další postup (vyřešení finálky vám nezabere již více než pár minut).

TOPlist

 

Additional Hints (No hints available.)