Skip to content

Idyllisch Veurne Multi-Cache

This cache has been archived.

sNoZLoMbArDo: Geen tijd meer om deze te onderhouden, en geen interesse door anderen om deze over te nemen.

More
Hidden : 09/09/2012
Difficulty:
3.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:  regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Related Web Page

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Nederlandse versie

Overzicht

Deze 10 punts multicache gaat doorheen alle deelgemeenten van Veurne via de fietsknooppuntroutes. De totale afstand bedraagt om en bij de 50 kilometer. Langsheen het parcour zijn verschillende stopgelegenheden om te picknicken alsook enkele tea-room's. Een ideale daguitstap!

Inleiding

Als we spreken over de stad Veurne, dan gaat het niet alleen om de gemeente Veurne, maar ook over de dorpen Avekapelle, Booitshoeke, Bulskamp, De Moeren, Eggewaartskapelle, Houtem, Steenkerke, Vinkem, Wulveringem en Zoutenaaie. Een groot deel van het grondgebied is landelijk en dan ook dun bevolkt. De deelgemeenten hebben hun aantrekkingskracht voor een groot stuk te danken aan hun vaak waardevol agrarisch landschap, waartussen de schilderachtige dorpen en oude hoeven gezaaid liggen. Veurne heeft een totale oppervlakte van 9633 hectare.

Wegbeschrijving

De toer start in Beauvoorde en eindigt hier ook. Er is een parking aangegeven bij de coördinaten. Hier kan je op een normale dag gratis je wagen kwijt. Beauvoorde heeft twee vrij gekende feestzalen, dus er bestaat een kans dat op vrijdag- en/of zaterdagavond deze parking bezet zou kunnen zijn. 
Als je op de parking met je rug naar de kerk staat, dan moet je links weg tot op de T-sprong om vervolgens terug links te gaan. Vanaf hier kun je de knooppunten volgen. 

27 - 26 - WP1 (Vinkem) - 25 - WP2 (Houtem) - 24 - WP3* (De Moeren) - 10 - 11 - WP4 (Bulskamp) - 12 - 13 - WP5 (Steenkerke) - 14 - 72 - WP6 (Eggewaartskapelle) - 15 - 16 - 32 - 33 -  WP7 (Zoutenaaie) - 17 - 18 - WP8* (Avekapelle) - WP9 (Booitshoeke) - 21 - 20 - 19 - 68 - 4 - WP10 (Veurne) - 14 - WP5 (Steenkerke) - 29 - 28 - 27
WP's met een * liggen niet op de voorgestelde fietsroute.

Voor hen die een gemotoriseerde cachemobiel willen gebruiken zullen de route op twee punten moeten verlaten. Dit tussen WP8 en WP9 (naar #21 gaat via een fietspad waar geen gemotoriseerde voertuigen toegelaten zijn). Ook het stuk tussen WP10 en #29 is een fietspad. Hier kan echter wel langsheen de autoroute (langs de andere kant van het water) gereden worden. Merk op dat we langsheen deze route opnieuw WP5 tegenkomen.

De multi

In iedere deelgemeente van Veurne ligt een waypoint. Per drie waypoints is een zichtbare waypoint opgenomen die kan gebruikt worden om de toer te voltooien mochten één of meerdere waypoints niet gevonden worden. Een voorbeeld, WP1 zijn coördinaten zijn zichtbaar, daar kunnen gegevens verzameld worden om naar WP2 te gaan. WP2 heeft geen zichtbare coördinaten. Hier moet naar een aluminium tag gezocht worden. WP3 is van principe identiek aan WP2. Mocht WP2 en/of WP3 niet gevonden worden, dan kun je meteen naar WP4 die terug zichtbare coördinaten heeft.

Enkel de alu tags (6 stuks die zich op onzichtbare coördinaten bevinden) bevatten informatie nodig om tot de stash te komen.

Tenslotte kun je via WP10 één of meerdere getallen achterhalen die je kunnen helpen bij het vinden van de stash (daar dit het aantal mogelijke locaties sterk kan reduceren mocht je enkele WP's niet gevonden hebben).

Overigens is er bij iedere deelgemeente nog een beetje historische achtergrond neergeschreven alsook de opdrachten en berekeningen voor de waypoints.

 1. Beauvoorde

  Het dorp Beauvoorde bestaat adminstratief  eigenlijk niet…maar blijft de naam behouden omwille van de toeristische bekendheid.
  De tweelingsdorpjes Vinkem en Wulveringem vormen samen Beauvoorde. Tijdens de eerste fusieronde, begin jaren ’70 werden beide dorpen samengevoegd en werden genoemd naar de heren van het kasteel…de heren van Beauvoorde.
  Vinkem en Wulveringem waren vermoedelijk Frankische nederzettingen. Beide dorpen hadden een burcht, een kasteel. Het Kasteel in Wulveringem is bewaard gebleven terwijl dat van Vinkem helemaal is verdwenen.
  Het 17e eeuwse waterslot van de familie de Briarde raakte in de 19e eeuw helemaal in verval en werd aangekocht door Arthur Merghelynck. Hij herstelde en restaureerde het kasteel 17e eeuwser dan het ooit was geweest en bemeubelde het met pastisches. Tot in 1941 werd het kasteel bewoond door  Julienne Flips, weduwe van Arthur Merghelynck. Het echtpaar stierf kinderloos en liet het kasteel na aan de Koninklijke Akademie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde die het in Erfpacht heeft gegeven aan Erfgoed Vlaanderen.

  Vertaal (indien nodig) de tekst naar het Nederlands. Bereken vervolgens de letterwaarde van de volledige tekst (het Nederlandse deel evenals het vertaalde stuk, m.a.w. de bovenste drie lijnen). De waarde noemen we A.
  WP2: N51°00,(Ax104-2) E2°36,(Ax52-2)

 2. Houtem

  In de 16e eeuw bouwde de abt van de Sint-Niklaasabdij van Veurne een refuge naast de kerk. In 1558 werd het gebouw vernietigd door de Fransen. De abdij bouwde een nieuw verblijf, thans de oude pastorie.  Tijdens WOI was hier het hoofdkwartier van koning Albert I gevestigd.
  De schilderachtige Onze-Lieve-Vrouw Hemelvaartkerk en de omwalde pastorie zijn nu beschermde monumenten.

  Zoek hier een alu tag met de letter B. Het poortje hoeft niet geopend te worden. Maak gebruik van de tips om de mogelijkheden te reduceren.
  WP3: N51°02,(3xB)(A+1)(2xB) E2°36,(2xB)(3xB)(1xB)

 3. De Moeren

  Het dorp maakt deel uit van de Grote Moeren, waarvan twee derde op Frans grondgebied ligt. De Moeren zijn een lagune waarin tussen de 12e en 15e eeuw turf werd ontgonnen, vooral door de abdijen uit de omgeving.
  In de 17e eeuw polderde Wenzel Coberger in opdracht van de aartshertogen Albrecht en Isabella de Moeren in. Hij bouwde een aantal windmolens en leidde het water af via de ringsloot.
  De Moeren behoren tot de vruchtbaarste landbouwgronden van de regio en sinds 1980 is het landschap beschermd. De waterbeheersing gebeurt door het Polderbestuur.

  Zoek hier een alu tag met de letter C.

 4. Bulskamp

  Eind 13e eeuw raakten in Bulskamp de Vlaamse en Franse troepen met elkaar slaags, waardoor de parochie helemaal verwoest raakte en nooit meer zijn oude glorie heeft teruggevonden.

  Tel de overeenstemmende letters in de tekst (bvb, tel alle letters M in de tekst, vervolgens alle letters L, ...). Stapeltel indien nodig de uitkomsten tot je een enkel getal uitkomt.
  WP5: N51°03,MLW E2°40,LSP

 5. Steenkerke

  Al in de 9e eeuw is er sprake over Steenkerke, maar dan als Steenland dat een bezitting was van de Sint-Bertinusabdij van Saint-Omer.
  In Steenkerke stond het huis van de familie Spoorkin. Eustaas Spoorkin zou de Veurnenaars aangevoerd hebben in de Guldensporenslag van 1302.
  Een militaire begraafplaats herinnert aan WOI.
  Vandaag is Steenkerke vooral gekend als de woonplaats van kleinkunstenaar Willem Vermandere.

  Zoek hier een alu tag met de letter D.
  WP6: N51°02,D(L+1)(W-1) E2°43,(S-4)((4xD)+1)

 6. Eggewaartskapelle

  Ook Eggewaartskapelle was bezit van de Sint-Bertinusabdij van Saint-Omer. Eggewaartskapelle wordt vanouds her beschouwd als de woonplaats van Idesbald van der Gracht, derde abt van de O.L.V. Ter Duinenabdij in Koksijde. Een stelling die ondertussen is achterhaald.

  Zoek hier een alu tag met de letter E.

 7. Zoutenaaie

  In Zoutenaaie ligt een oude zeedijk, een bewijs dat Zoutenaaie in de vroege Middeleeuwen aan zee lag.
  Na de Franse revolutie kwam het dorp helemaal in verval en in 1828 werd besloten de kerk af te breken. Vandaag wonen er nog een 20-tal inwoners.

  Bereken de letterwaarden van de twee grootst geschreven woorden, deze noemen we respectievelijk F en G. Zet vervolgens het jaartal wanneer de kerk gesticht werd om in zijn romeins equivalent en bereken hiervan vervolgens de letterwaarde. Dit getal noemen we H. Maak vervolgens de som van de dag en de maand wanneer de gedenksteen ingehuldigd is. Deze waarde noemen we I. Vervolgens tel je nog hoeveel keer het getal 5 in deze tekst voorkomt. Deze waarde noem je J. 
  WP8:  N51°04,(J-1)(F-2)(G/3) E2°44,(H+I)1

 8. Avekapelle

  Tijdens de Beeldenstorm, de Frans-Spaanse oorlogen en WOI is Avekapelle telkens volledig verwoest.
  Aan de Oude Zeedijk, staat een houten staakmolen uit 1745. In de jaren ’80 werd de molen zwaar beschadigd door brand maar is gerestaureerd.

  Zoek hier een alu tag met de letter K.
  WP9: N51°05,JHK E2°44,KH(I-F)

 9. Booitshoeke

  Booitshoeke is in de 12e eeuw ontstaan vanuit Wulpen. In de 17e eeuw werd het dorp door de Spaanse troepen zwaar toegetakeld en tijdens WOI werd het weer helemaal verwoest. De kerk is sinds 1978 beschermd en vormt het centrum van een kleine maar schilderachtige dorpskern.

  Zoek hier een alu tag met de letter N.


 10. Veurne

  Veurne kent een rijke geschiedenis. In de 9e eeuw werd in Veurne een versterking tegen de Vikingen opgericht. Veurne bloeide door de lakenindustrie maar kwam in verval door een dispuut tussen Vlaanderen en Engeland.  Veurne werd een slaapstad…vandaar de bijnaam van de Veurnenaars…Veurnse slapers…
  Veurne kende opeenvolgend periodes van bloei en verval en is vandaag een gezellig provinciestadje met heel wat historische gebouwen.

  Hier heb je een mooi uitzicht over “de haven” van Veurne. Speur de omgeving af naar een duidelijk telefoonnummer. Alle verschillende nummers die voorkomen in dit telefoonnummer komen ook voor op de alu tags. Mocht je welbepaalde tags niet gevonden hebben, dan kan dit nummer mogelijk een hulp zijn om tot de locatie van de stash te komen. 
  STASH: N51°00,(D-C)(Bx3)(N+3) E2°39,(E+2)(D+C)K

English version

Overview

This 10 point multi cache goes through all the towns of Furnes via bicycle hub routes. The total distance is of the order of 50 kilometers. Along the track are several places to stop for a picnic and some tea-room's. An ideal day trip!

Intro

When we talk about the city Furnes, it is not only the town Furnes, but also the villages Avekapelle, Booitshoeke, Bulskamp, De Moeren, Eggewaartskapelle, Houtem, Steenkerke, Vinkem, Wulveringem and Zoutenaaie. A large part of the territory is rural and therefore sparsely populated. The towns have a large part of their appeal due to their often valuable agricultural landscape where between the picturesque villages and old farms are sown. Furnes has a total area of ​​9633 hectares.

Itinerary

The tour starts in Beauvoorde and ends here too. There is a parking lot at the specified coordinates. Here you can park for free on a normal day. Beauvoorde has two fairly famous banquet facilities, so there is a chance that on Friday and/or Saturday evening this parking could be occupied. If you're on the parking lot with your back to the church, then you go left until the T-junction and go left again. From here you can follow the nodes.

27 - 26 - WP1 (Vinkem) - 25 - WP2 (Houtem) - 24 - WP3* (De Moeren) - 10 - 11 - WP4 (Bulskamp) - 12 - 13 - WP5 (Steenkerke) - 14 - 72 - WP6 (Eggewaartskapelle) - 15 - 16 - 32 - 33 -  WP7 (Zoutenaaie) - 17 - 18 - WP8* (Avekapelle) - WP9 (Booitshoeke) - 21 - 20 - 19 - 68 - 4 - WP10 (Veurne) - 14 - WP5 (Steenkerke) - 29 - 28 - 27
WPs marked with a * are away from the suggested bicycle hub route.

Those who want to use a motorized caching mobile will have to leave the route at two points. This between WP8 and WP9 (The tour at #21 goes through a bicycle only path). The stretch between WP10 and #29 is also a bicycle path. However, this path can be followed along the motorway (on the other side of the water). Please remark that while using this path, you will cross WP5 again.

The multi

In every village of Furnes is a waypoint. For every three waypoints is a visible waypoint included which can be used to complete the tour if one or more waypoints in between could not be found. An example, WP1 its coordinates are visible, so here data can be collected to go to WP2. WP2 has no visible coordinates. Here there has to be searched for data on a aluminum tag which can be helpful to go to WP3. WP3 is basically identical to WP2. Should WP2 and/or WP3 not be found, then you can immediately continue to WP4 that has visible coordinates again.

Only the aluminum tags (6 pieces hidden on invisible coordinates) contain information needed to achieve the coordinates of the stash.

Finally you can use WP10 to identify one or more digits which can be helpful in finding the coordinates of the stash (since the number of possible locations can greatly be reduce by this if you have not found some WPs).

Incidentally, there is at every waypoint a little bit historical background written down about the village and also the tasks and calculations for the waypoints.

 1. Beauvoorde

  The village Beauvoorde administratively does not consists really ... but still retained the name because of the tourist fame.
  The twin villages Vinkem and Wulveringem forms together Beauvoorde. Early 70s, during the first round of merger, both villages were merged and were called to the lords of the castle ... the lords of Beauvoorde.
  Vinkem and Wulveringem were presumably Frankish settlements. Both villages had a castle. The Castle in Wulveringem is preserved while that of Vinkem completely disappeared.
  The 17th century moated castle of the family Briarde hit in the 19th century all the way into disrepair and was purchased by Arthur Merghelynck. He recovered and restored the castle more 17th century than it had ever been, and furnished it with pastisches. Until 1941 the castle was inhabited by Julienne Flips, widow of Arthur Merghelynck. The couple died childless and left the castle after the Royal Academy of Dutch Language and Literature which it has given to Leasehold Heritage Flanders.

  Translate (if required) the text into Dutch. Then calculate the character value of the full text (the Dutch part and the translated text, ie the upper three lines). The value is called A.
  WP2: N51°00,(Ax104-2) E2°36,(Ax52-2)

 2. Houtem

  In the 16th century the abbot of St. Nicholas Abbey of Furnes build a refuge next to the church. In 1558 the building was destroyed by the French. The abbey built a new residence, which is now the old vicarage. During WWI the headquarters of King Albert I was here located.
  The picturesque Our ​​Lady Assumption Church and the walled presbytery are now protected monuments.

  Search for an aluminum tag with the letter B. You do not have to open the gate. Use the tips to reduce te possibilities for hiding places.
  WP3: N51°02,(3xB)(A+1)(2xB) E2°36,(2B)(3xB)(1xB)

 3. De Moeren

  The village is part of the Grote Moeren, where two thirds of it lies on French territory. The Moeren are a lagoon which between the 12th and 15th century peat was mined, especially by the abbeys in the area.
  In the 17th century Wenzel Coberger commissioned by the Archdukes Albert and Isabella drained the Moeren. He built a number of windmills and led the water through the ring ditch.
  The Moeren are among the most fertile farmland in the region and since 1980 the landscape is protected. The water management is done by the Polder Board.

  Search for an aluminum tag with the letter C.

 4. Bulskamp

  Late 13th century the Flemish and French troops clashed with each other at the regions of Bulskamp, making the parish became completely destroyed and it has never recovered its former glory.

  Count the corresponding characters in the text (eg, count all the letters M in the text, then all the letters L, ...). Stack count if necessary the results until you find a single number.
  WP5: N51°03,MLW E2°40,LSP

 5. Steenkerke

  Already in the 9th century there was talked about Steenkerke, but as Steenland which was an asset of the St. Bertinusabdij of Saint-Omer.
  In Steenkerke was the house of the family Spoorkin. Eustace Spoorkin would have led the inhabitants of Furnes in the Golden Spurs in 1302.
  A military cemetery recalls WWI.
  Today Steenkerke is best known as the home of the cabaret Willem Vermandere.

  Search for an aluminum tag with the letter D.
  WP6: N51°02,D(L+1)(W-1) E2°43,(S-4)((4xD)+1)

 6. Eggewaartskapelle

  Eggewaartskapelle was also owned by the St. Bertinusabdij of Saint-Omer. Eggewaartskapelle is traditionally regarded as the residence of her Idesbald of the canal, third abbot of the OLV Ter Duinenabdij in Koksijde. A proposition which is now obsolete.

  Search for an aluminum tag with the letter E.


 7. Zoutenaaie

  Zoutenaaie is an old dike, a proof that Zoutenaaie was at the sea in the early Middle Ages.
  After the French Revolution the village came completely into disrepair and in 1828 there was decided to break off the church. Today there live about 20 inhabitants.

  Calculate the letter values ​​of the two greatest written words, these are called, respectively, F and G. Then turn on the date when the church was founded to its Roman equivalent and then calculate the letter value. This number is called H. Count the day and month together when the memorial was inaugurated. This value ​​is called I. Then count how many times you have the number 5 in this text. This value you call J.
  WP8: N51°04,(J-1)(F-2)(G/3) E2°44,(H+I)1

 8. Avekapelle

  During the Iconoclasm, the Franco-Spanish wars and WWI Avekapelle was always completely destroyed.
  On the Old Seawall, there is a wooden post mill from 1745. In the 80s, the mill was badly damaged by fire but was restored afterwards.

  Search for an aluminum tag with the letter K.
  WP9: N51°05,JHK E2°44,KH(I-F)

 9. Booitshoeke

  Booitshoeke is originated in the 12th century from Wulpen. In the 17th century the village was severely damaged by the Spanish troops and was during WWI again completely destroyed. The church has been protected since 1978 and is the center of a small but picturesque village.

  Search for an aluminum tag with the letter N.

 10. Furnes

  Furnes has a rich history. In the 9th century a strengthening against the Vikings was founded in Furnes. Furnes flourished through the cloth industry but came in decline by a dispute between Flanders and England. Furnes was a sleeping town ... hence the nickname of the inhabitants of Furnes... Furnes sleepers ...
  Furnes knew consecutive periods of prosperity and decline and is now a pleasant provincial town with many historic buildings.

  Here you have a beautiful view over the "port" of Furnes. Scour the area down to a clear telephone number. All different numbers which appear in this phone also occur on the aluminum tags. If you have not found specific tags, then this number may be a help to come to the location of the stash.
  STASH: N51°00,(D-C)(Bx3)(N+3) E2°39,(E+2)(D+C)K

Version française

seront ajoutés dans un proche avenir

Additional Hints (Decrypt)

[NL: Voor de alu tags zijn volgende hints in willekeurige volgorde beschikbaar] ibbeynngfgr va qr evw ubhG wr fgrivt infg xBZohvf 3Z (gnt avrg trxyrrsq zrg) zrg ybbq va qr fpubrara tnna Wrmhf xvwxg re anne [ENG: Next hints are available for the alu tags in random order] sbe ynfg va gur ebj ubyq ba gvtug (jurer va qhgpu ubyq "rdhnyf" jbbq) Tnyyrl (BZ zrnaf hcfvqr qbja) 3Z (gnt abg cnfgrq jvgu) jnyxvat jvgu yrnq va lbhe fubrf Wrfhf vf ybbxvat gb vg

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)