Skip to Content

<

AGT 14: Ponikly vodopad / Ponikly waterfall

A cache by Alke04 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 09/15/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size: other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
PONIKLÝ VODOPÁD PONIKLY WATERFALL 14

Další zastavení Alkeho Geo-earth-cache tour Vás přivede na místo, které není nijak nepřístupné, naopak - leží hned vedle asfaltové silnice, kam byste mohli, nebýt zákazu vjezdu, dojet i Vaším geovozidlem. Řeč je o Poniklém vodopádu a nebo chcete-li, vodopádu na Poniklém potoce. Místo není příliš známé, jelikož je stranou od hlavních atraktivních turistických tras, avšak podle mého názoru je to jeden z nejkrásnějších vodopádů v této oblasti.

Poniklý potok tvoří jeden z přítoků Hučivé Desné a najdeme ho poblíž Koutů nad Desnou. Jméno tohoto ponorného potoka i jméno obce Poniklá je odvozeno, podobně jako název říčky Punkvy v Moravském krasu, od staročeského ponikat - ztrácet se, z čehož si můžete vyvodit, jaké vlastnosti tento potok má. Z vlakového nádraží v Koutech je to k vodopádu něco málo přes 3,5 km. Ideální cíl nenáročné procházky nebo vyjížďky na kole.

Samotný vodopád je 3 metry vysoký a za běžného stavu vody má dvě ramena, která jsou oddělená výrazným skalním ostrohem. Levým ramenem teče více vody, jeho sklon je zhruba 45°. Toto rameno se při sníženém stavu vody dělí na další ramena. Pravé rameno padá svisle dolů a naráží na jakýsi schod, teče jím méně vody. Zdá se Vám, že je to obráceně než vidíte? Ano i ne. Levá a pravá strana se určuje po směru toku vody, takže je to tak, jako kdybyste po potoce jeli na lodi (což nedoporučuji). Kousek nad vodopády teče Poniklý potok mezi balvany a menšími skalisky a tvoří tu menší peřeje a drobnější katarakty.

Celkový průtok vodopádu je 120 litrů za sekundu a mohutnost je 336m*l za sekundu.

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu splňte úkoly a odpovězte na otázky přes formulář:
1) Určete přesnou nadmořskou výšku dole pod vodopádem.
2) Odhadněte šířku vodopádu.
3) Přes jakou horninu vodopády přepadají?
4) Budu rád, když přiložíte svou fotku (tato podmínka je nepovinná).

Vaše odpovědi nezasílejte přes profil, ale přes následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud bude něco špatně - budu Vás kontaktovat.

Next station Alkeho Geo-cache-earth tour will take you to a place that is not inaccessible to the contrary - is located next to an asphalt road, where you could, but for the prohibition of entry, and finish your geovozidlem. Speech is pierced by a waterfall, or if you prefer, pierced waterfall creek. The place is not very well known, as it is away from the main attractive tourist routes, but in my opinion it is one of the most beautiful waterfalls in the area.

Poniklá stream is one of the tributaries of the Desna humming and it can be found near Kouty Desnou. The name of the creek and splash Poniklá village name is derived, like the name of the river Punkvy in the Moravian Karst, from old Czech pony - fade away, from which you can deduce what properties this stream has. From the train station in the corner is a waterfall just over 3.5 km. Ideal destination for easy walks or bike rides.

Waterfall itself is three meters high and normal state of water has two arms that are separated by a strong rocky headland. Left shoulder flows more water, its inclination is about 45 °. This arm is reduced when the water level is divided into other arms. Right shoulder falls down vertically and faces some step, it flows less water. It seems to you that it is the other way round than you see? Yes and no. Left and right side determines the direction of water flow, so it's as if you went to the creek by boat (which I do not recommend). Just above waterfalls flowing stream pierced between boulders and smaller rocks and rapids are the smaller and smaller cataracts.

The total flow of the waterfall is 120 liters per second and the cardinality is 336 meters per second * l.

For the recognition of the logo or complete an answer form correctly through the following questions and challenges:

1) Determine the
exact altitude of the bottom of the waterfall.
2) Estimate the width of the waterfall.
3) Despite how rock waterfalls hijack?
4) I'll be glad to attach your photo (this condition is optional).

ON-LINE FORM

If something goes wrong - I'll contact you.

Zdroj:
Fotografie: thomuv.blog.cz
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz
Infocedule v místě umístění
Děkujeme

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (Decrypt)

Ohqgr bcngeaí. Or pnershy.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa) 

Find...

101 Logged Visits

Found it 99     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 103 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.