Skip to content

Three Beach Mystery Cache

Hidden : 09/08/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Three Beach


Při našich výpravách na keše se nám podařilo zcela náhodou vypátrat velmi důležité údaje o vzniku názvu našeho města Třebíče. Nejprve jsme získané informace důkladně prověřili a nyní jsme se rozhodli, že je sdělíme i vám, kačerům:

Na wikipedii se můžete dočíst:
„Název města Třebíč (německy Trebitsch) s největší pravděpodobností pochází z místního názvu Třebečský les, zmíněného v třebíčském opisu Kosmovy kroniky, sepsaném v třebíčském klášteře. Pojmenování Třebečský les pak může pocházet z vlastního jména Třebek, nebo ze slova třeby, což byly obětiště pohanským bohům. Název může také pocházet ze slova třebiti, které má význam ničení lesa nebo též kácení lesa, z toho se usuzuje, že na území města byly hluboké lesy, ale tato možnost je méně pravděpodobná...“
a následují další úvahy o vzniku názvu města, k dnešnímu dni již zcela nepodstatné...

Snad každý ví, že na českém území bylo kdysi moře. Naposledy pokrývalo moře celé naše území v období druhohor. O to překvapivější je, že náš výzkumný tým HaRaKa si všimnul zajímavých indicií nedaleko našeho města. Po několika měsících zkoumání vyšlo najevo, že se jedná o přesvědčivé důkazy o tom, že moře zde bylo ještě v době založení benediktinského kláštera, odkud pocházejí první zmínky o Třebíči!

Existují proto oprávněné domněnky, že tehdejší obyvatelé místní osady si volné chvíle zpestřovali koupáním a potápěním v moři, poté začali zanedbávat svoje každodenní povinnosti a nakonec zanechávali i svých řemesel, neboť hlavním příjmem se stává zisk z mezinárodního cestovního ruchu. Zdejší moře bylo velikým lákadlem pro návštěvníky z celého světa, protože pláž na jeho pobřeží byla nesmírně krásná a velice rozsáhlá.

Tato okouzlující místní pláž postupně nabývá na významu a dle přesného měření je roku 1194 prohlášena za třetí nejkrásnější na světě! A právě tehdy se rodí název našeho města dle zahraničních turistů užíván ve slovní formě jako Three Beach, z toho vzniká nám již známé Trebitsch, které bylo nakonec počeštěno na Třebíč, jakožto fonetický zápis "Třé Bíč".

Třebíčané si užívali blahobytu, ale během následující doby město zasáhly války, požáry a dochází i k násilnému zrušení kláštera. Roku 1551 dochází také k uzavření pláže a zahnání turistů i místního obyvatelstva od moře.


Veškeré výše uvedené informace jsou výsledkem několikaměsíční vyčerpávají práce našeho badatelského týmu. Do našeho pátrání vnesl jasné světlo nález čehosi, co mělo být jisto jistě keší! Vážení přátelé, ano! Podařilo se nám nalézt keš! A ta nejenže nebyla nikdy publikována, ale ani být nemohla, neboť zde byla umístěna dříve, než Bill Clinton cosi zrušil... úchylku? a dokonce i dříve než se narodil samotný Dave Ulmer!

Jedná se o vážnou situaci, neboť vám chceme naznačit, že se jsme našli důkazy opravdu neobvyklé a zásadní! Na zachovalé části pláže jsme našli nejen původní schránku, ale i velmi dobře čitelný podpis v písku Jára C. Keš obsahovala Pravidla zdravého rozumu, tužku a logbook, kde je uveden owner Jára Cimrman. Nalezení geniova jména nás nepřekvapilo, ovšem zarážející bylo označení schránky znaky GS, což brzy odhalujeme jako zkratku společnosti God's Space, původní české firmy, poskytující zázemí pro hry s GPS (Gde Proboha Sem).


V archívech potom náš badatelský tým dohledal a tím potvrdil, že Jára Cimrman o původu názvu našeho města věděl, ale bylo mu vyšší mocí zabráněno tuto informaci zveřejnit. Cimrman byl hluboce zarmoucen, ale rozhodl se nevzdávat a volí jako jedinou možnost, jak tuto informaci předat budoucím generacím, založit na tomto místě keš s tematickým listingem. Zřejmě až poté si uvědomil, že hra Geocaching ještě neexistuje, a tak zakládá vlastní společnost God's Space, rozhodnut začít provozovat celosvětovou hru ve hledání keší sám. Kdo pak zkratku GS podloudně uzmul, víme...

Celá Cimrmanova vize nové hry naráží na stávající možnosti přístrojů GPS, jejichž přesnost byla jen na minuty. I když samotný mistr dokázal zaměřit souřadnice s přesností na tisíciny milimetru, tehdejší běžně dostupné přístroje GPS pro civilní obyvatelstvo dosahovaly přesnosti kolem jednoho až dvou kilometrů, což bylo dáno pouze osmimístným displejem. Cimrman se zadáváním souřadnic velice zápasil, avšak s ohledem na plánovanou masovost hry se rozhodl raději upravit pravidla tak, aby minimální povolenou vzdáleností mezi kešemi byla jedna minuta. Tím pozbývají čísla za desetinnou čárkou zcela na významu.

Proč nedošlo k publikaci první keše, se nám nepodařilo vypátrat. Možným důvodem mohlo být, že keš neprošla betatestem, protože jako schránka byla použita skleněná láhev po vzoru námořníků. Nic nepomohly důkazy z historie ani argumenty selského rozumu, že zavoskovaný korek dobře odolává vlhkosti.

S myšlenkou na založení keše se ale Cimrman neloučí, přidává do flašky vzkaz s podrobnými instrukcemi pro prvního nálezce, označovaného zkráceně FTF. Hlasitý výkřik nadšení "Fakt To Funguje!" měl nejen potvrdit nález, ale také plně nahradit již tehdy diskutabilní betatesty. Na pobřeží vysazuje památeční buk, maje na mysli, že by zde v budoucnosti mohla být keš stromolezecká, z jejichž výšin by byl nádherný rozhled na celou pláž a město v dálce.

O tom všem svědčí pozůstatky, které dosud můžete spatřit na vlastní oči! Z pověření génia Járy Cimrmana bere náš tým HaRaKa na sebe zodpovědnost světu oznámit, že název města Třebíče má prapůvod právě zde. Na místo se zbytky písku, kdysi obdivuhodné pláže, jsme uložili novou keš. Řídili jsme se nalezenými písemnými instrukcemi samotného mistra. Hintem vám budiž pařez, který zůstal po památném stromu z osobní výsadby Járy Cimrmana.

Kesky na pocest Járy Cimrmana


Děkujeme Foskovi za provedení kompletního betatestu a poskytnutí odborných rad z dané problematiky.
Děkujeme Varouchovi za konzultaci způsobu získání souřadnic.





Additional Hints (Decrypt)

cnerm cb cnzágaéz fgebzh Wáel Pvzeznan

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)