Skip to content

AGT 19: Mineralni pramen Ida / Mineral spring Ida EarthCache

Hidden : 10/02/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
MINERÁLNÍ PRAMEN IDA MINERAL SPRING IDA 19

Vítám Vás na dalším pokračování geologické tour - tentokrát zavítáme do města Náchod, které si většina kačerů spojí s legendární FCPT sérií. Dnes se však zaměříme na místní lázně a konkrétně na pramen Ida, jehož vývěr prošel v roce 2011 rekonstrukcí.

Ida je minerální voda hydrochemického typu HCO3 - SO4 - Ca - Na - Mg. Pochází z místní části Běloves města Náchod, kde byla využívána k lázeňským účelům a lahvována. V 90. letech 20. století došlo k zavření lázní i stáčírny, v roce 2002 pak k prodeji značky Ida slovenské společnosti, která pod tímto názvem dodává na český trh balenou vodu zcela jiného původu. V roce 2011, jak jsme již rekli, došlo k obnovení odběrného místa originální Idy poblíž bývalých lázní, kde si zájemci mohli načerpat původní kyselku zdarma. Za zmínku stojí říci, že slavnostního otevírání pramene se zúčastnil arcibiskup Dominik Duka. V roce 2016 byl prameník uzavřen.

Místo bylo do uzavření prameníku v roce 2016 vyhledávaným cílem jak turistů, tak místních.


HISTORIE PRAMENE

Nejstarší zmínky o běloveské vodě sahají do roku 1392. Albrecht z Valdštejna si prý místní „vostrou“ vodu nechával posílat do válečných táborů při tažení do Kladska. V roce 1840 se běloveskou kyselkou vyléčila princezna Ida z rodu Schaumburg-Lippe, kterému patřil náchodský zámek. Na princezninu počest byla minerálka pojmenována Ida a následně stáčena a exportována do okolí. Na pultech obchodů byla k dostání ještě v 90. letech 20. století, kdy její dodavatel zkrachoval.

Během 19. a 20. století existovaly v Bělovsi následující prameny:
Ida - vydatnost původního pramene 0,5 l/s
Ivan
Boženka
Obecní
Jakub
František
Hedva - nejvyšší mineralizace, 6 800 mg/l
S-6
S-8 - 118 metrů (nejhlubší), mineralizace 6 200 mg/l, As 2,7 mg/l (1973)

Původní balená Ida pocházela z pramenů Ida a Hedva a dosahovala mineralizace až 4 400 mg/l.


SLOŽENÍ

Celková mineralizace pramene Ida dosahuje 950 mg/l, obsah CO2 dosahuje 2 700 mg/l. Voda dále obsahuje arsen v koncentraci kolem 0,5 - 0,6 mg/l v podobě kyseliny arseničité. Díky tomu je voda jedinečná - podobná se v rámci České republiky vyskytuje jen v nedalekém Hronově. Pro obsah arsenu by se však neměla pít dlouhodobě.

Proč je tato minerální voda označována za kyselku a co je to vlastně kyselka?

Voda při průchodu horninou rozpouští vápenec, zvláště pokud je v ní přítomen oxid uhličitý a na povrchu pak stačí oteplení nebo odebrání oxidu uhličitého rostlinami a vzniká vrstva pěnovce. Díky značné rychlosti srážení vápence může obsahovat i fosilie soudobých organismů.
Kyselky jsou složeny ze tří základních složek: vody, oxidu uhličitého a rozpuštěných pevných látek. Každá z těchto složek má jiný původ. Vývěry kyselek se tedy vyskytují vždy jen v určitých místech, kde jsou podmínky pro získání všech tří složek.

Minerální vody jsou vody, které se svými vlastnostmi či svým složením výrazně odlišují od ostatních podzemních vod, mají v 1 litru vody více než 1 gram rozpuštěných pevných látek či více než 1 gram rozpuštěného oxidu uhličitého, což jsou právě kyselky.

ODBĚROVÉ MÍSTO

Původně byl jako odběrné místo pro veřejnost vybudován altán před komplexem lázní. Ten byl v souvislosti s uzavřením lázní a stáčírny po dlouhou dobu nefunkční. Vodu bylo možné odebírat níže na břehu řeky z trojice trubic, které ústí těsně nad hladinou řeky. Odběr byl z toho důvodu komplikovaný, při vyšším stavu vody nemožný a v zimních měsících nebezpečný.

V roce 2011 si vzal na starost obnovu altánu místostarosta Náchoda Tomáš Šubert. Rekonstrukci předcházel podpis smlouvy se společností Běloveské lázně, a. s., o výpůjčce pozemku a stavby, pro jejich bezplatné užívání za účelem zprovoznění prameníku minerální vody Ida na dobu dvaceti let. Práce začaly v květnu 2011 a vyšly na necelý milion korun - z toho přibližně 350 tisíc byly náklady na technologii. Zvažovala se i technická úpravna - odstranění arsenu, ale nakonec byla voda ponechána v přírodním stavu.

Prameník Idy, případně Kaplička nad pramenem Jakubovým, jak je altán též nazýván, byl po rekonstrukci slavnostně otevřen 24. července 2011. Z důvodu velmi vysokého zájmu o minerálku Ida došlo k rozšíření otevíracích hodin. Od srpna 2011 je pro veřejnost odběrné místo přístupné v sezóně od 6:30 do 22:30 hodin (květen až září) a mimo sezónu od 8 do 18 hodin (říjen až duben). Prameník je napájen dvojicí pramenů, které jsou Ministerstvem zdravotnictví uznány jako přírodní léčivé zdroje.

Radnice má zájem i na zprovoznění přilehlých lázní, v roce 2011 schválila záměr na koupi vrtů Ida od ministerstva zdravotnictví. Shání investora a provozovatele se zkušenostmi v oboru.

V roce 2016 byl prameník uzavřen a pramen IDY nadále uniká do potoka.

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Proč je Ida označována za kyselku?
2) V roce 2016 byla kaplička pramene uzavřena. Oficiální důvod je, že se voda stala nepitnou. Jaká škodlivá látka se ve vodě nalezla?
3) Po uzavření prameníku si voda našla cestu a vyvěrá přímo do řeky přímo u výchozích souřadnic. Přítomnost kyselky se tu projevuje hned třemi skutečnostmi. Vyjmenujte je.
Nemám samozřejmě namysli 3 staré trubky, ale jednou ze skutečností jsou bublinky plynu bublající u břehu potoka (další dvě už jsou na vás).
4) Vysvětlete, čím je toto bublání potoka způsobeno.
5) Změřte PH vody v místě bublání. Výsledek testu vysvětlete. K měření použijte běžný lakmusový papírek zakoupitelný v lékárně či v drogérii.
6) Úkol: Vytvořte fotografii v místě výchozích souřadnic sebe (tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat), nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu. Součástí fotografie musí být provedený test (lakmusový papírek).

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

 

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz
Portal: iDnes.cz

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.)