Skip to content

AGT 20: Blsansky Chlum / Chlum of Blsany EarthCache

Hidden : 10/03/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
BLŠANSKÝ CHLUM CHLUM OF BLSANY 20

Blšanský Chlum je vrch nacházející se v Ústeckém kraji, cca 2 km východně od města Louny. Je zajímavou krajinou dominantu s kruhovým výhledem do kraje, z vrcholu ve výšce 293 m n.m. je nádherný výhled například na nedaleké město Louny, na další vrchy Českého středohoří a nebo na hrad Hazmburk.

Jedná se o neovulkanický suk - výchoz čedičové horniny tvaru krátkého nesouměrného hříbku. Z hlediska regionálně geologického členění je součástí jihozápadní okrajové části Českého středohoří.

Díky lomové činnosti (ještě ve 30. letech 20. století zde docházelo k občasné ruční těžbě) jsou zde odkryty geologické fenomény obvyklé pro chlumy vulkanického původu a je patrná sloupcovitá a kulovitá (také balvanitá) odlučnost. Ta je způsobena smršťováním lávy při jejím chladnutí. Tak jako u bahenních prasklin na dně vypuštěného rybníka dochází při zmenšování objemu chladnoucího čediče k vertikálnímu rozpukání a vzniku pěti až šestihranných sloupů.

Mimo Země jsou čediče známé taktéž z pozemského Marsu, Venuše a dokonce i z asteroidu Vesta. Předpokládá se, že zdrojovými horninami pro částečné tavení jsou jak peridotity tak i pyroxenity.

Za minulého režimu byl vrch součástí vojenského prostoru, což je patrné především při pohledu na stepní porost v oblasti směrem ke městu Louny a panelovou/dlážděnou příjezdovou cestu s vybetonovanými plochami vedle ní. Navíc při cestě na sousední Malý Chlum můžete po pravé straně najít zarostlé tankové zákopy.

Na jižních svazích se vyskytují některé ohrožené a chráněné druhy rostlin (kozinec rakouský, vlnice chlupatá a kavyl vláskový) a hmyzu (přástevník kostivalový). Od roku 2004 je Blšanský Chlum registrován orgánem ochrany přírody odboru životního prostředí MÚ Louny jako významný krajinný prvek podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, a od roku 2005 je vyhlášen jako evropsky významná lokalita.

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte nebo splňte přes formulář správně následující otázky a úkoly:
1) Co je to sloupcovitá a kulovitá odlučnost?
2) Odhadněte šíři jednoho ze sloupců sloupcové odlučnosti.
3) Čedič je zbarven do červené barvy. Zkuste se zamyslet, čím je to způsobeno.
4) Na informační tabuli (N 50° 20.793 E 013° 50.416) se dozvíte další zajímavosti o Blšanském Chlumu. Je zde vyobrazeno i pásové vozidlo. Jaké je na něm (bílé) číslo?
5) Úkol: Vytvořte fotografii v místě výchozích souřadnic sebe (tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat), nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz
Portal: Worldweb.cz
Portál: Fototuristika.eu
Infocedule v místě

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.)