Skip to content

AGT 22: Zkamenely strom / Fossilized trees EarthCache

Hidden : 10/14/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
ZKAMENĚLÉ STROMY FOSSILIZED TREES 22

Vítejte na dvacátém druhém zastavení Alkeho geoearth-cache tour, která se tentokrát zaměří na největší dochovaný zkamenělý strom v České republice. Nachází se před budovou muzea v Nové Pace v prosklené vitríně. Je to araukarit, v tomto případě je to jehličnan z období prvohor, který byl nalezen v roce 1953 zde v Nové Pace při stavbě stadionu. Jeho přepravu do těchto míst zajistil v roce 1954 ředitel muzea - pan Otakar John.

Jeho stáří (stromu) je odhadováno na 230 milionů let. Délka zkameněliny je 8,3 metrů a průměr 1,2 metru v nejširším místě. Nalezen byl ve vrstvě načervenalého pískovce.

Araukarity byly předky dnešních nahosemenných rostlin, byly podobné bukům či borovicím. Dosahovaly výšky až 40 metrů

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/delnici-objevili-zkamenely-strom-stary-250-milionu-let-pds-/zahranicni.aspx?c=A070816_072901_vedatech_cen

V roce 2007 byly opět v Nové Pace, při stavbě základů supermarketu, objeveny další 3 kusy zkamenělých stromů někdejšího prvohorního lesa (někdy až 50 metrů) který se rozkládal v podkrkonoší. Tehdy tu byla krajina připomínající horkou poušť s mělkými jezery a říčkami. Rostly tu obrovité přesličky a plavuně. Nově objevená zkamenělina je široká 50 cm. Tyto části se stali součástí muzea.

Zkamenělé dřevo je název pro speciální typ zkamenělin suchozemských rostlin. Jedná se o výsledek permineralizace stromů, které proces přeměnil v kameny. Všechny organické materiály ve stromě byly přeměněny na minerály, především křemičitany, jako např. křemen, ale byla mu ponechána původní dřevěná struktura. Na rozdíl od ostatních fosilií, které jsou často pouze otisky, se jedná o třídimenzionální reprezentaci původního organického materiálu.

JAK SE ZE STROMŮ STÁVAJÍ ZKAMENĚLINY

1. Obrázek: Před 230 miliony lety rostly na rozsáhlé záplavové a bažinaté pláni, obklopené činnými sopkami jehličnany a řada dalších stromů.

2. Obrázek: Při povodních voda odnášela padlé kmeny, ale některé kmeny také uvízly v ohybu řeky nebo v úzkých soutěskách.

3. Obrázek: Na kmenech se usazovalo bahno, písek a vulkanický popel. Oxid křemičitý z popela, rozpuštěný v podzemních vodách, prosákl do dřeva a zkrystalizoval.

4. Obrázek: Nad zakrytými kmeny se usazovaly další vrstvy a po milionech let se pak zkamenělé dřevo díky zdvihům zemské kůry a erozi objevilo opět na povrchu.

Proces zkamenění probíhá pod zemí, kde je dřevo pohřbeno pod sedimenty, které ho chrání nedostatkem kyslíku, který by jinak dřevo rozložil. Minerální vody proudící přes sedimenty uskladňují v buňkách rostliny minerály a jak lignin a celulóza v rostlině slábnou, vytváří se na ní kámen.

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Jak se to stane, že se ze stromu stane kámen? Popište vlastními slovy tento proces.
2) V listingu se dočtete, jaká je šířka kmene v nejširším místě. Odhadnete jaká je v nejmenším?
3) Jaká mohla být výška celého stromu? (údaj z listingu)
4) Jaký geologický útvar převládá v oblasti Nové Paky? Dočtete se na ceduli vedle exponátu.
5) Kolik celkem zkamenělých stromů se na výchozích souřadnicích nachází?
6 Jaká je délka nejmenšího z nich?
7) Úkol: Vytvořte fotografii v místě výchozích souřadnic sebe (tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat), nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz
Portal: Muzeum.cz

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.)