Skip to content

<

Certovo jezero Earthcache

A cache by ganymedes8 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 10/14/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Čertovo jezero

Čertovo jezero (něm. Teufels-See) je pověstmi opředené karové jezero ledovcového původu vzniklé v období würmu v okrese Klatovy v Plzeňském kraji v České republice. Nachází se v Královském hvozdu na jihovýchodním svahu Jezerní hory, ve vzdálenosti 4,2 km od města Železná Ruda (Špičák). Vodní plocha se nachází v nadmořské výšce 1030 m, její rozloha je 10,33 ha a hloubka jezera dosahuje místy 36,5 m.


Jméno Čertova jezera vzniklo za přispění několika legend, jež tuto vodní plochu obestírají už po několik stovek let. Nejznámější a nejvíce vypravovaná v širém okolí je asi legenda o čertovi, který se snažil v místech dnešního jezera stáhnout mladou dívku do pekla. Dívka ovšem měla pro strach uděláno a díky svému důvtipu a hbitosti uvázala čertovi na ocas obrovský balvan. Při souboji čerta s dívkou se pekelníkovi povedlo svým břemenem vytvořit koryto, do něhož se po čase díky dešťům dostala voda. Tolik o legendě, která vypravuje o vzniku jezera samotného i jeho názvu.
Další oblíbené historky tvrdí, že se v jezeru utopil samotný ďábel. Ani dnes prý v okolí jezera není nouze o různé nadpřirozené a strašidelné bytosti. Příběhy místních tvrdí, že se na břehu jezera zjevuje z lesa starý zarostlý mužík chlapecké postavy, který zde den co den vyhlíží svou unesenou ženu. Některé další historky hovoří i o skřetech, kteří se čas od času vynořují nad jezerní hladinu. Co je na těchto legendách pravdy se může při troše štěstí přesvědčit určitě každý z návštěvníků na vlatní kůži.


 

Šumavská ledovcová jezera

Na Šumave se nachází osm ledovcových jezer. Na ceské strane pohorí jsou to Cerné jezero, Certovo jezero, Plešné jezero, Prášilské jezero a jezero Laka. V Bavorsku se nachází Malé Javorské jezero, Velké Javorské jezero a Roklanské jezero.
Všechna šumavská jezera vdecí za svuj vznik poslední dobe ledové. Tehdy (cca pred 10 000 lety) modelovalo svahy pohorí jedenáct ledovcu, které po sobe zanechaly ledovcové kotle morény – hráze budoucích jezer.
Jezer bylo puvodne deset, dve už však potkal prirozený zánik.
Prumyslové exhalace ve dvacátém století mely za následek zvýšení kyselosti vody ve všech jezerech, což u nich vedlo k vyhynutí ryb. V soucasnosti se pH vody pomalu zvyšuje.
 

Přístup

NPR Černé a Čertovo jezero je přístupná po červené a žluté turistické stezce. K Čertovu jezeru je možné se dostat po žluté značce z parkoviště ze Špičáckého sedla (2,5 km). Odtud pokračuje trasa červené značky k Černému jezeru. Je nutné se pohybovat pouze po vyznačených cestách a nescházet mimo vymezené prostory. Celá oblast je v katastrálních územích Alžbětín, Hojsova Stráž a Špičák a je spravována Správou NP a CHKO Šumava. 

Cache

K uznání logu musíte navštívit Čertovo jezero a splnit následující podmínky:
1) Zjistěte, co jsou to takzvané kary? (infotabule)
2) Do kterého podloží je zahlouben kar Čertova jezera? (infotabule)
3) Jaká je maximální hloubka jezera? (infotabule)
4) Pomocí gps zjistěte nadmořskou výšku u informační tabule kousek od výchozích souřadnic.
5)Vyfotit se u jezera. (nepovinný úkol)

Odeslání odpovědí

Odpovědi je možné buďto běžně zaslat přes MessageCentre nebo můžete vyzkoušet program, který jsem pro tuto geocache vytvořil. Program vypadá následovně:

Jsou tedy připraveny textboxy pro vaše odpovědi, které následně program zkontroluje a dá vám vědět, jestli je vše v pořádku, nebo jestli jste některou otázku odpověděli špatně. Máte nekonečně mnoho pokusů, můžete odpovídat kolikrát chcete. Jakmile odpovíte všechny otázky správně, objeví se vám kód a odkaz, kam mi máte tento kód zaslat. Zatím se jedná pouze o zkušební verzi, takže je možné, že program nebude pracovat, tak jak má, tak se na mě případně moc nezlobte, ale i přes možné chyby budu rád, když si tento program vyzkoušíte. Odkaz, kde lze program stáhnout je zde: Program - Česká verze.

 

Lake Čertovo jezero

This lake is situated on a slope of the rock formation Čertova stěna at a height 1030 metres north-west of Železná Ruda, near the lake Černé jezero. It is aproximately 250 m long nad 150 metres wide, its area being 10,31 ha and its depth 36,5 metres. The lake is of glacial origin and wholly surrounded by spruce trees forming a primeval forest. The lake has a high dike formed of a moraine and glacial corrie.

Glacial lakes of the Sumava

Eight kettle lakes are located in the Šumava mountain range. On the Czech side of the mountain range we can found Cerné lake, Certovo lake, Plešné lake, Prášilské lake and Laka lake. In Bavaria there is Kleiner Arbersee Lake, Grosser Arbersee Lake and Rachelsee lake.
All of these tarns originated from the last ice age. At that time (about 10 000 years ago) the eleven glaciers modeled slopes of the Šumava. These glaciers created kettle holes and moraines.
Initially the ten lakes were in Šumava but two of them have ceased to exist.
In the twentieth century industrial exhalations resulted in the acidification of water in lakes. For this reason fish in the lakes became exctinct. At present, the water pH is slowly increased.

Access

Nature Reserve Černé and Čertovo jezero is accessible by a red and yellow marked tourist trail.One must keep to the path and not walk outside of the delimited areas. 


Cache

To claim this earthcache you need to visit Lake Čertovo jezero and fulfill the following:
1) What are called cirques? (google/infotable)
2) In which subsoil is the cirque of lake Čertovo jezero? (google/infotable)
3) What is the maximum depth of the lake? (infotable)
4) What is the altitude of information table? Measured by the GPS.?
5) Take a photo of you and Lake Čertovo jezero. (optional task)
(E-mail me through MessageCenter the answers. Then log the cache, you don't need to wait to my reply. If there is something wrong, I will contact you.)

How to send answers

You can send answers standardly via MessageCentre or you can try the program that I created for this geocache:

In this program, there are textboxes for your answers. The program let you know if everything is okay or if there are some mistakes in your answers. You have an infinite number of attempts, you can answer as many times as you want. When you answer all the questions correctly, you will get the code and link where to send this code. So far it is only a trial version, so it is possible there will be some errors but I'll be glad when you try this program. Link where you can download the program: Program - English version.

 

 

 

Zdroje/Sources:

http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Certovo_jezero
http://www.npsumava.cz/cz/
obrázek č.1 - autor MF DNES (http://i.idnes.cz/08/071/org/TOM241d99_sumava_certovo_jezero.jpg)
Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.