Skip to content

Pomnik generala Josefa Snejdarka na Poledni Traditional Cache

This cache has been archived.

ValenReviewer: Archivace listingu keše

Protože výzvy k údržbě nebyly naplněny, byla keš v souladu s pravidly archivována. Upozorňuji, že keš, která byla archivována pro zanedbávanou údržbu, již nelze odarchivovat.

Valen Reviewer - Reviewer pro ČR

More
Hidden : 12/05/2012
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
2 out of 5

Size: Size:   regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Pomnik generala Josefa Snejdarka na Poledni


... nesmíš zradit kamaráda,
nedodržet slovo ...


Z iniciativy Ceskoslovenske obce legionarske, jednoty Frydek Mistek byl zhotoven a následně 27.10. 2012 slavnostně odhalen na hoře Polední pomnik legionari, vojevudci a vlastenci armadnimu generalu Josefovi Snejdarkovi.
Pomnik je zhotoven z godulskeho piskovce karpatskeho typu a byl vybudován svépomocí s přispěním drobných dárců a dobrovolníků.
V základech pomníku je umístěn valoun s platinovou konkrecí, který byl dovezen z Jihoafrické republiky, jako připomínka toho, že generál Šnejdárek zemřel v Africe, daleko od domova.
Kamenný blok pro umístění portrétu gen. Josefa Šnejdárka upravil kameník Petr Sikora a nápis zhotovil bystřický sochar M.A. Michal Mikula. Oba bez naroku na honorar.

Nedaleko pomníčku byly položeny základy budoucí mohyly, a každý, kdo toto místo navštíví, zde může položit kámen na důkaz úcty všem vojákům Československé armády, kteří pod velením generála Josefa Šnejdárka v bojích o hranice Československé republiky na Těšínsku padli.


Pomnik generala Josefa Snejdarka na Poledni


Josef Šnejdárek (* 2. dubna 1875, Napajedla – † 13. května 1945, Casablanca)


Josef Šnejdárek byl československý vojenský důstojník, účastník první světové války, sedmidenní války o Těšínsko a bojů na Slovensku proti Maďarské republice rad.
Narodil se v rodině mlynáře. Krátce po jeho prvních narozeninách mu zemřela matka, otec zdrcen její smrtí mlýn prodal a odjel do světa. Josefa pak vychovávali jeho prarodiče v Jičíně.
V 16 letech nastoupil na Kadetní školu pěchoty v Praze a po jejím absolvování vstoupil do rakousko-uherské armády. Sloužil v Budapešti a Innsbrucku.
V červnu 1896 se během dovolené přeplavil na Balkán, kde s tureckou armádou čelil u Prevezzy útokům Řeků. Tento incident ukončil jeho působení v řadách c. a k. armády a ještě v říjnu téhož roku byl na „na vlastní žádost“ penzionován. Následně vstoupil (jako vojín) do francouzské Cizinecké legie, kde byl zařazen do elitní jednotky jízdních střelců.
Po pěti letech v cizinecké legii, 17 taženích v jejich řadách, mnoha bojových zraněních a povýšení na četaře se rozhodl nadále působit ve francouzské armádě, absolvoval zkrácený důstojnický kurz a získal francouzské občanství.
V první světové válce Šnejdárek bojoval na západní frontě, byl několikrát raněn a vyznamenán.
Přímo se účastnil tvorby čs. legií i náboru čs. dobrovolníků ve Francii. Po skončení války se podílel na organizaci návratu čs. legií zpět domů – do nově vzniklého Československa.
Po jeho návratu do ČSR mu byla propůjčena (byl francouzský občan) hodnost podplukovníka a stal se dočasným velitelem 22. čs. střeleckého pluku a následně vojenským inspektorem v Moravské Ostravě, kde se stal během česko-polské války velitelem vojsk operujících na Těšínsku. Srdcem byl vždy Čechem a proto nerespektoval přání Francie a s čs. armádou začal hájit zájmy své vlasti. Během této války pod jeho velením padlo 44 našich legionářů, ale polská armáda byla zatlačena až ke Skočovu, který chtěl podplukovník Šnejdárek obsadit. V tom mu však zabránila Dohoda (Trojdohoda – spojenectví Ruska, Francie a Velké Británie).
Roku 1919 začaly boje na jižním Slovensku, kde naši republiku napadaly četné maďarské jednotky a podplukovník Šnejdárek tam byl vzhledem ke svým vojenským zkušenostem vyslán jako velitel obrany. Tamní československé jednotky byly v oslabení, proto byla posila v podobě podplukovníka Šnejdárka velkým přínosem, hlavně kvůli demoralizaci, která panovala v řadách vojáků i důstojníků (říká se, že do zbabělých a utíkajících vojáků dokonce sám střílel). Jisté je, že z těchto demoralizovaných obranných jednotek udělal silnou a rozhodnou útočnou armádu, která osvobodila Bánskou Štiavnici, zvítězila v bitvě o Zvolen a zahnala původně útočné Maďary zpět do Levic.
15.5.1920 se pokusili dva členové polské vojenské organizace Polska Organizacja Wojskowa z rozkazu jejího vedení Šnejdárka zavraždit. Šnejdárek v té době bydlel v Orlové, v bytě svého přítele ředitele spořitelny Mezery. Atentát se nezdařil - bomba údajně umístěná pod Šnejdárkovou postelí sice vybuchla, ale poškozen byl pouze dům.
19.11.1920 byl povýšen do hodnosti generála V. hodnostní třídy.
23.6.1926 získal zpět československé občanství, kterému dal přednost před francouzským.
16.12.1927 byl povýšen do hodnosti divizního generála.
31.12.1932 se stává zemským velitelem Bratislavy.
13.11.1930 získává nejvyšší hodnost československé armády - armádní generál, a o pět let později odchází do penze.
1.6.1939 odjíždí (zdrcen Mnichovem) zpět do Francie.
V březnu 1940 je dočasně zařazen do čs. armády ve Francii pro své konexe a zkušenosti.
5.11.1940 po pádu Francie odchází na odpočinek do severní Afriky.
Během své kariéry prošel od hodnosti vojína až po nejvyšší hodnost armádního generála, sloužil v několika armádách, účastnil se mnohých bitev, kde byl minimálně 30krát raněn. Byl nositelem mnoha vyznamenání a řádů marockých, tuniských, francouzských i československých (mezi nimi například rytířským křížem L´Ordre de la Légion d´honneur nebo Československým válečným křížem).
13. 5. 1945 armádní generál Josef Šnejdárek umírá (po operaci) v Casablance. Jeho ostatky mohly být do rodinné hrobky v Napajedlích uloženy ažv roce 1996.
V roce 1939 publikoval svou autobiografii nazvanou Co jsem prožil. Ta byla vydána znovu v roce 1994 pod názvem Pochoduj, nebo zemři!.

(zdroj: internet)

Additional Hints (Decrypt)

[CZ] cnerm (sbgbuvag) [EN] fghzc (sbgbuvag)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)