Skip to content

AGT 26: Jeskyne Sipka / Sipka cave EarthCache

Hidden : 11/07/2012
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
JESKYNĚ ŠIPKA ŠIPKA CAVE 26

Šípová díra, jak se jeskyně Šipka původně nazývala, leží na severním svahu vrchu Kot nedaleko Národního sadu. Je bezesporu nejznámějším podzemním útvarem tzv. Štramberského krasu, ačkoli dnes již neoplývá bohatou krápníkovou výzdobou, jako tomu bylo při jejím objevení.

Portál jeskyně o šířce 8 m a výšce 3,8 m je orientován k severu a tvoří nyní vlastně jakousi skalní bránu, neboť část stropu za vchodem se kvůli křížení puklin ve vápencovém masivu v minulosti propadla, takže se za vchodem nachází asi 12 m vysoký komín nazývaný Propástka. Z jeho dna vybíhají dvě chodby. Krápníková chodba je 38 m dlouhá, 3-4 m široká a až 5 m vysoká. V její přední části jsou na stropě dosud patrné trosky původní bohaté krápníkové výzdoby zničené lidmi po objevení. Druhá chodba - Jezevčí díra - je 12 m široká a 1,5 m vysoká. Právě zde byl učiněn dne 26. 8.1880 ohromující objev, když Karel Jaroši Maška nalezl asi 1 - 2 m od vchodu při ústí Jezevčí díry v malém výklenku při levé stěně v hloubce 1,4 m, ve vrstvě popela velkého ohniště zlomek čelisti neandrtálského dítěte s progresivními vývojovými (sapientními) rysy. Čelist dítěte, jež byla později nazvána „Šipecká čelist", a související nálezy kamenné industrie (moustérien), vyrobené z místního rohovce a pazourku, lze datovat do středního paleolitu (asi 40 000 př. n. I.). Paleontologické i archeologické nálezy v jeskyni Šipka jsou neobyčejně bohaté a doposud vydaly pozůstatky více než 130 druhů různých živočichů spolu s množstvím artefaktů pokrývajících období mnoha kultur, které se na tomto území vystřídaly. Přesto se archeologové domnívají, že jeskyně většinou nesloužila jako trvalé bydliště lidí, nýbrž spíše jako příležitostný úkryt nebo svatyně.

Vrch Kotouč je pozůstatkem korálového útesu, který vznikl ve zdejším teplém moři na rozhraní jury a křídy; ve vápencích se proto objevuje neobvykle velké množství fosilií. Základ jeskyně Šipky i dalších zdejších jeskyní (zničené Čertovy díry, Psího kostelíka) vznikl zřejmě činností vodního toku, který v minulosti obtékal vrch Kotouč na úrovni dnešních jeskyní. V další fázi se na jejich modelaci podílely vody z ledovce, který zdejší území pokrýval v dobách ledových. Spolu s táním ledovce asi došlo k odnosu měkkých hornin, jež obklopovaly Kotouč, a říční síť se pak zahloubila na dnešní úroveň.

Roku 1960 byla jeskyně s nejbližším okolím vyhlášena Ministerstvem školství a kultury za přírodní a zároveň archeologickou rezervaci. V současné době je chráněna jako národní přírodní památka Šipka o rozloze 24,6 ha. Kromě archeologického a geologického významu má i značný význam botanický a zoologický, neboť se tu vyskytuje řada chráněných teplomilných rostlin a živočichů.

Praktické informace:

K jeskyni, která je volně přístupná, vede Lašská naučná stezka, jejíž začátek se nachází u nádraží ve Štramberku. Okružní stezka má 13 zastavení, měří 6 km a pro zájemce o geologii bude kromě jeskyně Šipky zajímavý i výhled do těžebního prostoru vápencového lomu na Kotouči. Od nádraží se lze k Šipce dostat též po červené turistické značce, což je cesta poněkud kratší (cca 1,5 km). Autem do Štramberku dojedete po dálnici D1 (E462), z níž před Bělotínem odbočíte na rychlostní komunikaci R48 (E462) směrem na Nový Jičín. Za Novým Jičínem odbočíte vpravo na silnici číslo 482 na Rybí a v Rybí opět vpravo na místní komunikaci na Štramberk.

Otázky a úkoly:

Pro uznání logu odpovězte nebo splňte přes formulář správně následující otázky a úkoly:

1) Jaká hornina tvoří skalní masiv, ve kterém se jeskyně Šipka nachází?
2) Jakmile projdete skalní branou - máte možnost jít do dvou chodeb. Jaká je délka té kratší?
3) V jakém období vznikl vrch Kotouč?
4) Jaké je číslo naučné cedule před jeskyní?
5) Před jeskyní se nachází podstavec pro bustu. Kdo nebo co se na této bustě teď aktuálně nachází?
6) Úkol: Vytvořte fotografie v obou dvou jeskyních sebe (tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat), nebo své GPS s čitelným nickem a tyto dvě fotografie přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Portál: Wikipedie.cz
Portál: Cittadella.cz

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.)