Skip to content

Buk pod Potvorovskou cestou Traditional Geocache

Hidden : 11/08/2012
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

CS: Mohutný buk uprostřed lesů v okolí Šebíkova.
EN: An impressive massive beech in the middle of forests nearby a Sebikov fortress.

Kmen a koruna buku

Mezi HadačkouMladoticemi se rozkládá rozsáhlý lesní areál o rozloze přibližně 11,5 km2. Částečně jde o pozemky dvou zaniklých středověkých vesnic. Méně známý Újezd je poprvé připomínán k roku 1230 a je historiky lokalizován do prostoru v blízkosti Olšanské myslivny. Druhá ves, zvaná Šebíkovice či Šebíkov, byla osudy úzce spojena se zdejší tvrzí Šebíkov.

Pata buku

Obě vsi byly několikrát v držení plaského kláštera i Kolovratů, opakovaně vypleněny a znovu vybudovány. Když však zpustly v průběhu 16. století, nikdo se již nikdy neodhodlal k jejich obnově. Pozemky těchto vesnic zarostly lesem a ten přečkal až do dnešních dní.

Osou celého lesa je Trojanský potok, který společně se svými drobnými přítoky celé území odvodňuje k západu do Mladotického potoka. K němu se sbíhají nesčetné drobné rokle. Jedna z těchto roklí je místem, kde již několik set let roste mohutný exemplář buku lesního. Snad jej chránil před pokácením terén rokle, možná odlehlost místa od všech okolních vesnic.

Tři sta let starý buk lesní (Fagus sylvatica L.) roste ve svahu rokle pod Potvorovskou cestou, jen pár desítek metrů od prameniště bezejmenného přítoku Trojanského potoka. Přestože buk sahá dle údajů Lesů ČR do výše 42 metrů, z okolí jej nezahlédnete, je zcela utopen v okolních porostech. Přímý kmen s výraznými kořenovými náběhy má ve výčetní výšce obvod 420 cm. První větev se odděluje ve více jak 4 metrech a má charakter téměř druhého kmenu, vybíhá též až do košaté koruny.

Buk je vyhlášen za významný strom Lesů České republiky, což mu zaručuje ochranu před pokácením či poškozením těžbou v sousedství.

Kudy ke krabičce

Významné stromy

Jako u všech kešek ležících uprostřed lesů je mnoho cest, které vás k ní přivedou. Vyrazit do polesí můžete od Sv. Jana, od rybníku Oboráku, Olšanské myslivny, od rozcestníku Lužiny i od tvrze Šebíkov. V popisu waypointů je popsána cesta od Oboráku a to krátká přes waypointy v pořadí T1-T3-T4-T5 nebo delší přes waypointy P2-T2-T4-T5. Od Olšanské myslivny vede cesta přes waypointy T7-T4-T5.

(kopie listingu)

Additional Hints (Decrypt)

[CS] qhgvan fzexh (cbfgni fr x oevmr f obhyv n cbqvirw zrmv arwoyvmfv fzexl) [EN] n ubyybj va n fcehpr (fgnaq arkg gb gur ovepu naq ybbx gbjneq gur arnerfg fcehprf)

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)