Skip to content

Sjećanje #2 - ...zajedno... Traditional Geocache

Hidden : 11/18/2012
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

U spomen na hrabre ljude koji su dali svoje živote u Domovinskom ratu... Spomenik zajedništvu.
In memory of the brave men who gave their lives during the Homeland war ... A monument to fellowship.


Na ovom mjestu naći ćete spomenik složen od stupova koji predstavljaju gradove čiji su se stanovnici borili i obranili ovaj kraj. Iako svaki stup predstavlja po jedan grad, zajedno predstavljaju hrabrost i zajedništvo, koji su tada bili posebno izraženi. Ovaj cache postavljen je kao uspomena na to zajedništvo, na prijateljstva koja su se dogodila, na mnoge zgode i dogodovštine, ali, na žalost, i na žrtve.
Na ovom području ostvarena je prva značajna pobjeda Hrvatske vojske ostvarena kroz akciju Orkan '91, a spomenik je podignut u čast branitelja poginulih u toj akciji. Svake godine, 29. listopada ovdje se obilježava taj događaj.
Osim spomenika braniteljima, nešto dalje nalazi se spomenik borcima poginulima u drugom svjetskom ratu te, odnedavno, i spomen-ploča za jedan dio jedinica koje su sudjelovale u domovinskom ratu. Ovo zadnje je i razlog zašto je područje odnedavno pod video nadzorom.
UPOZORENJE: Područje uz spomenik je sigurno, ali okolno područje ponegdje je još uvijek minirano pa se nemojte previše udaljavati ako niste sigurni u stanje. Područje je pod video nadzorom pa pripazite da ne izazivate sumnju .


On the site you will find a monument, a complex of pillars that represent cities whose inhabitants fought and defended this area. Although each column represent one city, together they represent courage and unity, that were particularly pronounced during that time. This cache is set up as a reminder of the fellowship, friendships and manyevents and adventures, but, unfortunately, the victims as well.
In this area, was the first significant victory of the Croatian army achieved through action Orkan '91, and the monument was erected to honor the soldiers who were killed in the action. Each year, 29th of October there is a commeration held here.
In addition to the forementioned monument, there is a monument to the fighters killed in the Second World War nearby and, recently, a memorial plaque for a part of the units that participated in the Homeland War. The last is the reason that the area has recently been under video surveillance.
ATTENTION: The area of ​​the monument is safe, but some parts of the surrounding area is still mined so do not get too far if you're not sure of the condition. As mentioned, area is under video surveillance so try to act "normal" .

Additional Hints (Decrypt)

Pbeare

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)