Skip to content

Love Lock ♥ Eeuwige Liefde !?! Traditional Geocache

Hidden : 12/05/2012
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

♥ ♥ ♥ ♥ #1 TOP FAVORITE Traditional cache in Antwerpen ♥ ♥ ♥ ♥

(English translation at the end)


GEOCACHE of The Week

Lock Up Your Love

Antwerpen heeft nu ook een liefdesslotjespoort.

Dat is een poort waar koppels een slotje aan vast hechten om elkaar hun eeuwige liefde te beloven.
Het idee is overgewaaid uit onder meer Keulen, Parijs en Rome - waar het concept immens populair is.

Je hoeft niet per se verliefd te zijn, zo kwam DanPan er zijn liefde aan Geocaching verklaren...

Additional Hint !

Wacht niet te lang om de cache te bezoeken, het zal steeds moeilijker worden... er is plaats voor 50.000 slotjes.

Gelieve geen stickers in het logboek te kleven aub.

Voeg jullie liefdesfoto’s toe aan je log, maar geen hints/tips m.b.t. de cache.

Wil je de cache waarderen klik dan, rechtsboven, op Add to your Favorites. (enkel Premium Members)

Ik wens jullie een liefdevolle zoektocht, een mooi zicht op de Schelde en vergeet je liefdesslotje niet,
DanPan

Volg op Facebook:
. GC41QJY "Love Lock - Eeuwige Liefde"
. Liefdesslotjes/Slot-van-A-Lovelocks-of-Antwerp

Waymark (visit it!):
. "LoveLocks of Antwerp / Slot van "A" - Antwerp, Belgium" by DanPan

Bookmark:
. "LoveLock caches around the world." by DanPan

Travelbugs (discover it!):
. "Just hanging around there... at "The love gate" :-)" by Merel
. "Lesliie's 12-12-12"
. "Lesliie caching & Fries Geocoin"

Met dank aan:
. Mr & Mss Lovelock! voor het prachtige monument Slot van "A".
. Maison Click Eau voor de lekkere Liefdeskoffie.

Voor vragen of opmerkingen:
. contacteer me via mijn profiel

Instructies voor het correct openen/sluiten:
Openen
1) schuif de zwarte sluiter naar beneden
2) stel de juiste code-combinatie in
3) druk de ontgrendelknop, links naast de wieltjes, naar beneden
4) de deur van het slot springt open, open de deur volledig
opm.: indien de deur niet open gaat, heb je een verkeerde code of de code verkeerd ingesteld. Gebruik geen scherpe voorwerpen of forceer de ontgrendelknop niet!!

Sluiten
1) controleer of de code-combinatie nog juist ingesteld staat!!
2) sluit de deur van het slot. Je hoort een klik
3) stel de code-combinatie in op 0-0-0-0
4) sluit de zwarte sluiter, zodat de code en ontgrendelknop niet meer zichtbaar zijn en de weerbestendigheid verhoogd wordt

>>>>> E N G L I S H <<<<<
Antwerp now also has a love lock gate.
That is a gate where couples attach a lock, to promise their eternal love to each other.
The idea has come over from Cologne, Paris and Rome - where the concept is immensely popular.
You do not necessarily have to be in love, there was DanPan who declared his love to Geocaching…

Do not wait too long to visit the cache, it will become increasingly difficult... there is room for 50,000 locks.

Please do not use stickers in the logbook.
Add your love photos to your log, but no hints or tips regarding the cache.

If you like the cache, then click top right on “Add to your Favorites”. (Premium Members only)

I wish you a loving quest and do not forget your love lock,
DanPan


Follow on Facebook:
. GC41QJY "Love Lock - Eeuwige Liefde"
. Liefdesslotjes/Slot-van-A-Lovelocks-of-Antwerp

Waymark (visit it!):
. "LoveLocks of Antwerp / Slot van "A" - Antwerp, Belgium" by DanPan

Bookmark:
. "LoveLock caches around the world." by DanPan

Travelbugs (discover it!):
. "Just hanging around there... at "The love gate" :-)" by Merel
. "Lesliie's 12-12-12"
. "Lesliie caching & Fries Geocoin"

Thanks to:
. Mr & Mss Lovelock! for this lovely monument Slot van "A".
. Maison Click Eau for the delicious Love Coffee.

Questions or remarks:
. contact me via my profile

Instructions to open/close correctly:
Open
1) Open shutter door to reveal the dials and the release button
2) Rotate dials to the current combination
3) Press down on the release button, left of dials, to open the door
4) The door springs open, pull the door fully open
remark: if the door will not open, you have used a wrong combination or the combination was not set correctly. Do not use sharp objects or force the release button!!

Close
1) Check whether the code combination is still correctly set!!
2) Close compartment door. You will hear a click
3) Scramble the combination dials and set to 0-0-0-0 to lock the door and conceal your combination
4) Close the shutter door, to increase weather resistance and to conceal the dials from view

Flag Counter

Additional Hints (Decrypt)

AY: Qvg vf rra "greerva chmmry" qvr wr zrg rra orrgwr trmbaq obrerairefgnaq xna bcybffra.
TRRA fcrpvnyr gbby abqvt !!
Vafgehpgvrf ibbe pbeerpg bcrara/fyhvgra: mvr pnpurcntvan baqrenna.
Uvag: 14/02/2017 fgrra

HX: Guvf vf n "svryq chmmyr" gung pna or fbyirq jvgu n yvggyr pbzzba frafr.
AB Fcrpvny Gbby Erdhverq !!
Vafgehpgvbaf gb bcra/pybfr pbeerpgyl: frr pnpurcntr ng raq.
Uvag: 14/02/2017 fgbar

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)