Skip to content

<

Challenge - 360 degrees of Sweden

A cache by ganja1447 Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/14/2012
Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   micro (micro)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Challenge cache

Angivna koordinater är korrekta, men cachen är listad som mystery då det är en så kallad Challenge cache, som har speciella krav för att få loggas. Loggar som inte uppfyller kraven kommer att raderas. Har du besökt cachen och inte uppfyller kraven går det bra att lägga en note.

Challenge cache

Given coordinates are correct, but since this is a Challenge cache you will have to fulfill some requirements before logging the cache. Found logs from visitors who does not fulfill the requirement will be deleted. If you visit the cache without fulfilling the requirements you can log with a note.

Regler

För att få logga denna cache så måste du uppfylla ett krav. Kravet i detta fallet är att du ska ha loggat minst en cache för varje heltals-grad-intervall runt Challenge-gömman. Endast cachar i Sverige får räknas. Alla cache-typer inklusive Events får räknas, även arkiverade cachar. För cachar där cachen inte ligger på sina plottade koordinater, tex mystar, så räknas de koordinater där cachen är plottad på kartan. Inte de lösta koordinaterna.

Det vill säga, du måste logga en cache, av vilken typ som helst som ligger i 0-1 graders riktning från Challengen-cachen själv, i Sverige. Vidare minst en cache i 1-2 graders riktning och så vidare, ända upp till 359-360 graders intervallet.

Det krävs alltså minst 360 cachar loggade för att kunna uppnå kravet.

Rules

To be allowed to log this cache, you will have to fulfill a requirement. The requirement is to have logged at least on cache for each degree interval around the Challenge cache. Only caches within Sweden counts. All cache types including Events may be used, including archived caches. For caches which does not have it's final coordinates where the cache is plotted, for example Unknown caches, the coordinates where they are plotted on the map are those that counts. Not the final the coordinates.

In other words, you must at least one cache, of any type which is within 0-1 degrees bearing from the Challenge cache itself, within Sweden. And at least another one for 1-2 degrees bearing and so on, up to the 359-360 degrees span.

You will need at least 360 logged caches to reach the requirement.

Hjälpmedel

Som hjälpmedel så finns det ett verktyg på Project-GC som kan hjälpa dig att se vilka grader du redan har tagit, samt vilka cachar som kan hjälpa dig att hitta de sista gradtalen du behöver.

Help tool

As a tool to help you find what degrees you have and which you need, you can checkout the tool at Project-GC. It should give you all the help you need.


Din logg

I din logg behöver du inte skriva med någon form av "bevis" eller liknande. Om jag (CO) inte tycker det ser ut att stämma så kan jag komma att kontakta dig och fråga vilken cache du tycker finns inom ett visst intervall, och hur du räknat ut riktningen. Om svar uteblir i två veckor kommer din logg att raderas.

Your log

You do not have to write anything special in your log as a proof. If I, the cache owner, don't think that it looks ok, I will contact you via Geocaching.com and ask which caches you were thinking about for the intervals which I don't agree with, and how you calculated the bearing. If you don't answer within two weeks, your log might get deleted.

I skapandets stund

Vid skapandet av den här cachen finns det ingen som uppfyller kravet. Den som är närmst har 356/360 grader uppfyllda, en plats som är delad av två personer. Det är kontrollerat att den går att uppfylla med de cachar som finns i Sverige idag, och är aktiva.

When creating the cache

When creating this cache there was none who fulfilled the requirement. The two closest ones had 356/360 degrees. It was checked that there were active caches for each degree.

Syskoncachar

Det finns många 360-challenges över hela världen idag. CO till denna Challenge underhåller en bokmärkeslista som bör innehålla dem allihopa, länk.

Om du vill skapa en liknande Challenge och använda våra verktyg, vänligen kontakta supporten på Project-GC.

Dessvärre så är inte 360-challenges godkända med de guidelines som kom sommaren 2016, på grund av user-defined polygons.

Sister caches

There are plenty of 360-challenges all over the world today. The cache owner of this Challenge maintains a bookmark list that should include them all, link.

If you want to create a similar Challenge and use our tools, please contact the support at Project-GC.

Unfortunately the 360 challenges aren't allowed with the guidelines from 2016, due to user defined polygons.

CO själv

CO själv hade vid skapandet inte heller uppfyllt kravet, han låg då själv bara på 180/360 grader, han avslutade den under 2018. Så här såg hans illustration ut vid skapandet:

The cache owner

The Cache owner himself hadn't fulfilled the requirement on publishment, when creating the cache he had 180/360 degrees. During 2018 he fulfilled it, at last. Below you can see how the tool looked for him:

Additional Hints (No hints available.)Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.