Skip to content

Zitkovske bohyne Mystery Cache

Hidden : 12/06/2012
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

tajemno, kouzla, mystika


tato netradiční mysterka vás zavede do obce Žítková, kde údajně kdysi žily a možná ještě žijí
čarodejky, které dokázaly věstit, uzdravovat, ba i dobytek uhranout


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Je pravda, že od středověku se vzhled bohyň, věštek, bosorek, čarodějnic vcelku zásadně změnil
musí se přizpůsobit, maskovat se, aby nebyly nápadné, aby zapadly

už v dobách kmenového osídlování žily osoby se schopnostmi léčit vykládat sny
vařit lektvary, poznávat byliny, mluvit cizími jazyky, věštit
těmto se říkalo šamani, věstky, bohyně a ty
požívaly výsadního postavení

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

byly ale i takové, které svoje schopnosti používaly k přípravě jedů, k zaříkávání, uhranutí...
těch se lidé báli, o nich se pak tvrdilo, že jsou ve spolku s ďáblem
těm se říkalo čarodejnice, bosorky

ty mimo jiné, podle dochovaných textů a pověstí
o filipojakubských nocích tančily s čerty

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Když se ve středověku o někom řeklo, že má spolky s ďáblem, nebo že uhranul dobytek, že je jiný…
že je čarodějnice a ať to bylo i jen z prosté sousedské závisti, že má tlustější krávu…
našla si ho inkvizice a podrobila výslechu, samozřejmě s patřičným mučením…
a pak

K rozhodnutí o vině, či nevině daného nešťastníka byl často využíván i tzv. Boží soud
ten spočíval v tom, že souzeného zavřeli do klece a potopili do vody...
pokud přežil – byl spolčen s ďáblem, tedy vinný a zasloužil smrt
pokud se utopil - ďábel ho neochraňoval, byl tedy nevinný
ale mrtvý

nebo

souzeného přivázali ke kůlu na hranici dřeva pod ním zapálili…
postup byl pak stejný… stejný byl i výsledek…

spravedlnost, viďte
hlavně spolehlivé, pokud bylo potřebné se někoho zbavit

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

V dřívejších dobách, kdy umění číst a psát, vzdělání a tím i poznání, bylo určeno výhradně vladařům a kněžím, udržoval se prostý lid ve strachu před vrchností i pomocí přírodních úkazů, které si nedokázali vysvětlit. Veškeré znalosti se předávaly z generace na generaci ústním podáním a později i písemně na pergamenech a později v knihách. Ale protože knihy obsahovaly nejenom texty schválené církví a vrchností, ale i texty ryze lidské, pak i v církvi a u vrchnosti panoval strach… strach, že prostí lidé poznají zakázané.

Toto období strachu i naděje, jehož atmosféru krásně popisuje film Jméno růže
děj se odehrává na jednom středověkém hradě, kde je bohatá knihovna
plná vzácných svazků a knih o učení, víře, ale i knih…
ale nebudu vám celý dej přeci prozrazovat
film opravdu stojí za zhlédnutí

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

i dnes v době moderních technologií daří se mýtům a pověrám, sektám plných proroků, věštkyň
dnes, v době počítaců človek opravdu nemůže věřit téměř ničemu, ba ani vlastnim očím
vždyť díky sw uděláte z černovlásky rusovlásku rychleji než kadeřník
uděláte z čehokoli cokoli, cokoli kamkoli, cokoli do čehokoli
ale přece i dnes něčemu člověk věřit potřebuje

 

tak proč nevěřit třeba věštkyni, čarodějce, bohyni, prostě nejaké ženské
co si ale budeme povídat, tohle bychom doma nechtěl mít nikdo...

 


tohle by upálil i Gándhí

:o)

na druhou stranu, kdo by někdy nechtěl potkat takovouto čarodějnici
tedy, pokud takovou už doma nemáte

 

;o)

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

A teď konečně ke kešce a odlovu pokladu - vždyť o to tady přeci jde

protože klasických mysterek je všude spousta, tak tahle bude tak trochu naruby
nejdříve si zajedete pro indícii do terénu, a pak teprve budete luštit
a protože je to "čtverková", budete muset
trochu energie vynaložit

 

k odlovu je nutný pc s přístupem k internetu

 

Takže… pokud prahnete po FTF a mobilním připojením k internetu neoplýváte, nezoufejte a vyrazte, on je totiž v blízkosti výchozích souřadnic WiFi signál k dispozici a dá se ulovit. Stačí si tedy přinést noťas. A nebo mějte doma přítele na telefonu, který potřebné dešifrovací kroky a ověření provede za vás. Vy pak jen dorazíte na finální souřadnice, otevřete pandořinu skříňku a zalogujete.

Pokud po umístění na bedně neprahnete, ani noťas nevlastníte, odlovte si kód, až budete mít chvilku, doma pak v klidu vše vyluštěte a pro finálku si pak zajeďte až uzraje čas a bude to správné počasí. Vaše námaha a opakovaná návštěva bude odměnena nejenom dobrým pocitem z bodíku, ale i návštevou krásné přírody v okolí Žítkové.

takže pokud si i vy dáváte

Znamená to, že jste připraveni a můžete vyrazit. Ale i tak platí to, co se u mysterek vždy v úvodu píše: "na výchozích souřadnicích kešku nenajdete" kešku opravdu ne, ale zajet tam budete muset, je tam totiž "upoutávka", ze které získáte kód-heslo, je to text druhého řádku (včetne mezer) je napsaný malými písmeny. Správnost si můžete ověřit pomocí předposledního řádku, kde po chvilce hledání jistě i vy najdete text stejný. Získaný text použijte jako heslo pro extrakci stegofajlu (použijte hint a to tak, že doslova), ze kterého se vám vyloupne text a GPS souřadnice.

Usmíváte se? pak to znamená, že se vám zadařilo a máte první krok za sebou. Teď ještě ověřit získané GPS souřadnicve pomocí GeoCheck, kde na vás vykoukne obrázek a získáte poslední 2 úkoly, jejichž správné odpovědi vám dopomůžou k získání finálových souřadnic a kódu k otevření pandořiny skríňky

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

pokud jsi došel až sem, na nic nečekej a ověř získané souřadnice
získáš tak pokyny pro další kroky

 

co říci na závěr

 

indicie i keška jsou na soukromých pozemcích, chovejte se proto prosím ohleduplně a zdrženlivě
majitelé i personál jsou seznámeni a nám dokonce zatím i nakloněni

v letních měsících se zde pohybují všetečné děti, tak se chovejte i nenápadně, ať nám chvíli vydrží

 

pro případné občerstvení si otvírací dobu ověřte zde

 

* * * * * * * * * * * *

 

mílí kačeři
mějte na paměti
hlavně to, že je to jen hra
a v tomto duchu je i tato keška stvořena
má vás především vytrhnout z nudy a trochu pobavit
pokud se tak stalo a líbila se, úkol splnila a vaše radost je mi odměnou
znamená to totiž, že se lidi umí nejen bavit, ale umí se i povznést nad malichernosti.
lenoši, škarohlídi, rejpalové ... prostě tuhle vynechejte


všem vespolek pak přeji

 

LOVU ZDAR

:o)

 

Additional Hints (Decrypt)

urfyb: ivfv gnz pb gl fgbwvf, arm zhmrf wvg qny
fvsen: fanqar fvsebinav grkgh qb
svanyxn: obular gr ivqv n anq cbxynqrz uyvqn

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)