Skip to content

Witch K-Night 2 Multi-cache

Difficulty:
4.5 out of 5
Terrain:
3.5 out of 5

Size: Size:  other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Dit is een nacht-multi van 4 km maar laat je niet verrassen door deze korte afstand want het aantal waypoints en de moeilijkheidsgraad van de opdrachten zijn 'niet van de heks'. Respecteer het werk dat we in de verschillende opdrachten hebben gestoken en plaats alles netjes terug. Met dank aan onze ervaren proeflopers die 4 uren in het bos vertoefd hebben. Minder ervaren cachers zullen toch op 5 uren moeten rekenen om de tocht tot een goed einde te brengen.

[English: see below, Deutsch: siehe unten]

2012: 1 jaar geleden werden in het naburige gehucht Steenbergen vreemde verschijnselen waargenomen. Verhalen deden de ronde dat een heks de mensen het leven zuur maakte. Velen gingen de uitdaging aan om de heks te verslaan:enkele maanden waren vele heksenjagers op pad tot plots… een ander duister figuur opdook dat de heks definitief uit de bossen verdreef…

2013: sinds geruime tijd hoort men bij valavond vreemde geluiden in de bossen van Geel-Bel. Huisdieren verdwijnen, regenbogen dwalen af, mensen klagen over vreemde aandoeningen... Verscheidene mensen hebben 's nachts al geprobeerd de oorzaak op te sporen maar werden nooit teruggevonden. Zou de heks met de bloeddoorlopen ogen misschien terug zijn??? Vannacht kruip je in de huid van een ridder die tracht de mysteries op te lossen. Ga de uitdaging aan en hopelijk kan je met eigen ogen achterhalen wat er aan de hand is…Voor deze tocht zal je enkele benodigdheden moeten meenemen:
 • een UV-lampje
 • een krachtige zaklamp
 • een touwtje van +-3 meter
 • een GSM
 • een theelichtje of klein kaarsje en iets om dit aan te steken
 • eventueel een eenvoudig rekenmachine
 • enkele andere cachers die het avontuur willen aangaan
Bij de meeste waypoints is een metalen tag aangebracht. Binnen 1 meter van de tag vind je verdere instructies. Je kan parkeren op 10 meter van waypoint 1. Bij WP 1 zal je geen opdracht vinden, enkel twee ‘telescopen’ die je moet gebruiken om de coordinaten van WP2 te vinden. Het moet al duister zijn om te kunnen starten met deze heksenjacht. Muggen en teken kunnen tijdens je tocht door de heks opgeroepen worden om je het leven zuur te maken.
Lees deze listing en de opdrachten bij de WP's goed na om valstrikken van de heks te ontwijken. Let onderweg ook goed op want dit is nodig om de final te kunnen vinden.
Bij WP15 moet je maximaal een halve meter trekken... Deze cache werd samengesteld door Balthazaar, Glimp, KNuyts, Melchior en Raffer.
Met dank aan Jan Seynaeve van de Bosgroep Zuiderkempen om ons toestemming te geven om dit prachtige gebied te mogen gebruiken.
Deze cache is een remake van 'Witch K-Night' die in november 2012 ter ziele ging...
Via onderstaande link kan je volledig vrijblijvend aangeven wanneer je van plan bent de heks te gaan verslaan. Het zou kunnen dat enkele van de CO's je dan een bezoek komen brengen: Agenda Witch K-Night 2
Als je deze cache succesvol hebt afgewerkt, mag je onderstaande banner op je profiel te plaatsen.Plak onderstaande code in je profiel...

<br /><a href= "http://www.geocaching.com/geocache/GC42G0M_witch-k-night-2"><img src= "http://img.geocaching.com/cache/large/1c2c3301-28e4-4dbc-8d8c-ef3e884815e9.jpg" /><br /></a><br />

Voor de geïnteresseerden: er is een B&B op 3 km van WP1: Tspijker
Vond je deze cache leuk: in de buurt ligt nog een cache van dezelfde CO's: Engels Kamp

Deutsch

Hier findest du eine Nacht-Multi-Cache von nur 4 Km, aber irr dich nicht, die Anzahl an Waypoints und die Schwierigkeit der Fragen machen es dir nicht leicht, kein Hexenstiel hier ! Bitte, hab Respekt für unsere Arbeit, und stell alles wieder in Ordnung, sowie du es angetroffen hast. Dank an unseren „Probeläufern“ die zirka 4 Stunden im Wald verbrachten. Sucher mit wenigerer Erfahrung werden vielleicht doch etwa 5 Stunden brauchen um diese Suche zu einem guten Abschluss zu bringen.

2012: Voriges Jahr taten sich im Weiler Steenbergen fremde Sachen vor. Es hieβ dass eine Hexe es den Menschen das Leben sauer machte. Viele wagten sich daran, die Hexe zu schlagen, viel Hexenjäger waren schon einige Monate daran bis … eine andere, düstere Figur auftauchte, die die Hexe endgültig aus dem Walde vertrieb.

2013: Schon seit geräumiger Zeit hören Leute bei Abenddämmerung fremde Geräusche im Walde zu Geel-Bel. Haustiere verschwanden, Regenbogen biegen ab und man klagte über auβergewöhnliche Krankheiten. Mehrere Leute hatten schon versucht die Ursache aufzuspüren, aber sie wurden nie zurückgefunden. Wäre die Hexe mit ihre rote Augen wieder aufgetaucht ? Diese Nacht seid ihr Ritter die versuchen werden, dieses Mysterium zu lösen. Nehmt die Herausforderung an, hoffentlich könnt ihr mit eigenen Augen ausfinden was los ist …Für diese Suche werdet ihr einiges brauchen :
 • eine UV-Lampe
 • eine kräftige Taschenlampe
 • ein (dünnes) Tau, etwa 3 m lang
 • ein Handy
 • ein Teelicht oder Kerze und Luzifer oder Feuerzeug
 • eventuell : einen Taschenrechner
 • gute Freunde, die mitmachen wollen

An den meisten Wegpunkten wirst du eine metallen „Tag“ antreffen. In der Nähe von 1 m um diesen Tag herum kannst du dann weitere Anleitungen finden. AM WP 1 wirst du keine Aufgabe antreffen, nur 2 „Teleskope“ die du sehr brauchst. Abfälle bitte hier noch wegwerfen im Abfalleimer, um dann zur gleichen Zeit die Koordinaten zu WP2 zu finden. Mücken und Zecken stehen die Hexe zur Hilfe um dir das Leben sauer zu machen !
Bitte, lies die Anleitungen unf Aufträge genau um Fallstricke der Hexe zu vermeiden. Es ist auch wichtig unterwegs gut Acht zu geben um schlieβlich die „Final“ zu finden können.
Diese suche wurde van Balthazaar, Glimp, KNuyts, Melchior und Raffer realisiert.
Wir danken Jan Seynaeve vom „Bosgroep Zuiderkempen” für die Zustimmung um diesen wundervollen Wald für dieses Ziel zu benützen dürfen.
Diese Suche erstattet die „Witch K-Night“ Suche von November 2012.
Der untenstehende Link kannst du benutzen um anzugeben wenn du vorhast, die Hexe zu besiegen. Vielleicht werden einige CO’s dich dann mal aufsuchen.http://www.supersaas.be/schedule/Witch-K-Night-2/Nachtcache
Wenn du diese Suche erfolgreich abgeschlossen hast, darfst du diesen Banner in dein Profil kleben.Füg diese Code zu deinem Profil...

<br /><a href= "http://www.geocaching.com/geocache/GC42G0M_witch-k-night-2"><img src= "http://img.geocaching.com/cache/large/1c2c3301-28e4-4dbc-8d8c-ef3e884815e9.jpg" /><br /></a><br />

Gibt es eine B & B auf 3 km von WP1: Tspijker

English

This is a night-multi of 4 km, but do not let the short distance take you by surprise, because the number of waypoints and the degree of difficulty of the assignments make it excellent for experienced witch-hunters. Respect the amount of work we have put in the different assignments and put everything back in its proper place. We thank the experienced trial walkers who have spent four hours in the wood, trying to solve this cache. Less experienced walkers will have to count on at least five hours to finish this expedition.

2012: A year ago people noticed strange phenomena in the nearby village “Steenbergen”. Stories were told about a witch which was annoying the inhabitants. A lot of people accepted the challenge to defeat the witch: during a few months lots of witch hunters were active, until suddenly another dark figure appeared that definitely drove away the witch from the woods…

2013: Since some time, at dusk people have heard strange noises in the woods of Geel-Bel. Pets disappear, rainbows fluctuate, people complain of strange diseases…At nights different people have already tried to discover the cause of this, but they were never found back. Maybe the witch with bloodshed eyes has returned? Tonight you will be the knight who tries to solve these mysteries. Accept the challenge and hopefully you will find out what’s going on…For this expedition you will need some things:
 • A UV-lamp
 • A powerful torch
 • A rope of + 3 meters
 • A cell phone (example of a Belgian phone number: 0032 472 12 34 56)
 • A tea light or candle and a lucifer or lighter
 • Optionally a simple calculator
 • And some fellow cachers who want to share your adventure

At most of the waypoints a metal tag has been attached. Within a radius of 1 meter of this tag you’ll find further instructions. You can park your car at 10 m from waypoint 1. At WP1 you won’t find an assignment, only 2 ”telescopes” you’ll have to use. Throw away your rubbish in the dustbin and at the same time find the coördinates for WP2. It should be dark before you start this witch hunt. Mosquitoes and ticks can be called up by the witch during the expedition in order to annoy you.
Read this listing and the assignments at the WP’s carefully in order to avoid traps of the witch. Pay careful attention on your way, because this is absolutely necessary to search and find the final.
This cache is composed by Balthazaar, Glimp, KNuyts, Melchior and Raffer.
We especially want to thank Jan Seynaeve of the “Bosgroep Zuiderkempen” for giving us the permission to use this beautiful area.
This cache is a remake of “Witch-K-Night” that was taken down in November 2012...
By the following link you can indicate when you’re planning to defeat the witch. It is possible that some of the CO’s pay you a visit.http://www.supersaas.be/schedule/Witch-K-Night-2/Nachtcache
If you have finished this cache successfully, you may place following banner on your profile.Paste following code in your profile...

<br /><a href= "http://www.geocaching.com/geocache/GC42G0M_witch-k-night-2"><img src= "http://img.geocaching.com/cache/large/1c2c3301-28e4-4dbc-8d8c-ef3e884815e9.jpg" /><br /></a><br />

There is a B&B, 3 km from WP1: Tspijker

Additional Hints (Decrypt)

JC13: fgreergwrf-ynagnnea [NL]: Rra uhycyvwa vf orfpuvxonne gbg 23:15 bc 0472/974353 bs 0497/851565. Tha PB'f uha anpugehfg ra ory avrg yngre... [ENG]: N urycyvar vf ninvynoyr hagvy 23:15 ba 0032 472/974353 be 0032 497/851565. Cyrnfr qba'g pnyy yngre... [D]: Rvar Urycyvar vfg ovf 23:15 nhs 0032 472/974353 bqre 0032 497/851565 mhe Iresüthat. Ovggr ehsra Fvr avpug fcägre...

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)