Skip to content

<

Borowice - one mile out

A cache by Plomba Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/24/2012
Difficulty:
4 out of 5
Terrain:
4 out of 5

Size: Size:   large (large)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

[PL]
Borowice - o milę stąd

[EN]
Borowice - one mile out

[DE]
Baberhäuser - über eine Meile entfernt

[CZ]
Borovice - o míle daleko

[PL]
Mila - jednostka długości o różnej wartości, zależnej od rejonu i okresu. Nazwa pochodzi z łac. mille – tysiąc, bo początkowo mila oznaczała 1000 kroków podwójnych. Różne mile mają długość od 1 do 15 kilometrów, najczęściej ok. 1,5-2 km.

Multicache składa się z wielu skrytek i lokalizacji, gdzie znajdują się informacje niezbędne, aby dotrzeć do skrzynki finałowej i ją otworzyć. Miejsca są łatwo dostępne, ale niektóre znajdują się w terenie i dlatego nie są polecane dla dzieci w wieku poniżej 7 lat. Łączna długość trasy do przebycia wynosi, w zależności od wybranego wariantu przejścia, od kilkanastu do kilkudziesięciu kilometrów, znacznie więcej niż jedną milę. W zależności od doświadczenia uczestników może to zająć od jednego do kilku dni. Doskonale nadaje się na wycieczkę pieszą, ale latem można ją także pokonać na rowerze górskim MTB, a zimą - na nartach biegowych, najlepiej przełajowych, czyli typu backcountry.

W punktach typu "Question to Answer" zbierz wszystkie niewiadome liczbowe od A do Z, w dowolnej kolejności i dowolnym czasie.

Współrzędne początku wskazują na skrzyżowanie szlaków turystycznych pieszych w Borowicach (żółty, zielony i początek niebieskiego) oraz szlaku rowerowego ER-2 (Euroregion-2), przy Drodze Sudeckiej. Można tu dojechać samochodem i zaparkować na poboczu. Przy drodze znajduje się tablica z mapą okolicy. Znajdziesz tu pojemnik z dalszymi instrukcjami.

Przewodnik Tomek życzy udanego wypoczynku w Borowicach i zaprasza na wycieczki po okolicy!

[EN]
A mile is a unit of length, most commonly 5,280 feet (1,760 yards, or about 1,609 meters). The mile of 5,280 feet is sometimes called the statute mile or land mile to distinguish it from the nautical mile (1,852 metres, about 6,076.1 feet). There have also been many historical miles and similar units in other systems that may be translated into English as miles; they have varied in length from 1 to 15 kilometres.

This is multicache contains many caches and locations, where you can collect all necessary information to find and open final cache. These locations are mostly easy accessible, but some of them are far away in terrain, so this is not recommend for children younger then 7 years old. Total distance of this multicache depends on your selection of roads and paths, but is over a dozen and less then several dozen kilometers, it means much more then one mile. Depending on your skills and experience it can take from one day to even few days. This is fantastic for hike, but also accessible by MTB bike in sommer and backcountry ski in winter.

In all waypoints type "Question to Answer" collect all unknown numbers from A to Z, in any order and at any time.

Coordinates of this start direct you to trails crossing in Borowice - hiking (yellow, green and start of blue) and bike trail ER-2 (Euroregion-2), at Sudecka Road. You can drive and park on the side of the road. Near the road is a table with a map of the area. Here you can find cache with further instructions.

Mountain guide Tomek wish you nice stay in Borowice and invite you for hikes in Karkonosze!

[DE]
Die Meile ist eine Längenmaßeinheit. Fünf Fußlängen (lat. pes, pedes) entsprechen in der Länge einem vollen Schrittzyklus aus zwei aufeinanderfolgenden Schritten, einem Doppelschritt (lat. passus). Tausend Doppelschritte wurden als mille passus (Tausend Schritte) oder milia passuum (Tausende von Schritten) bezeichnet. Eine Meile ist von 1 bis 15 km.

Multicache besteht aus vielen Verstecke und Orte, an denen Sie die erforderlichen Informationen, um die endgültige Box zu erreichen und öffnen Sie sie finden können. Orte sind leicht zugänglich, aber einige sind in der Gegend und sind daher nicht für Kinder unter dem Alter von 7 Jahren empfohlen. Die Gesamtlänge der Strecke zu gehen, je nach Variante des Kreuzes, mehr als ein Dutzend zu ein paar Dutzend Kilometern, viel mehr als eine Meile. Je nach den Erfahrungen der Teilnehmer können von einem bis zu mehreren Tagen dauern. Ideal zum Wandern, aber im Sommer kann es auch Bergfahrrad überwunden werden, und im Winter - Skilanglauf, die beste ein Backcountry.

Für alle Koordinatentypen "Question to Answer" sammeln Sie alle unbekannten Nummern von A bis Z, in beliebiger Reihenfolge und zu jeder Zeit.

Die Koordinaten geben den Beginn einer Kreuzung zwischen Wanderwege in Borowice (gelb, grün und blau start) und Radweg ER-2 (Euroregion-2), auf der Spindlerpassstraße. Hier können Sie mit dem Auto kommen und auf der Seite der Straße zu parken. Auf dieser Straße gibt es eine Tafel mit einer Karte des Gebiets. Hier befindet sich Cache mit weiteren Anweisungen.

Der Bergführer Tomek wünscht Sie gute Erholung in Baberhäuser und lädt Sie herzlich nach Wanderungen in Riesengebirge ein!

[CZ]
Míle (z lat. mille passus, tisíc kroků) je označení jednotky délky. Tento název ale měla řada různých jednotek. Anglická statutární míle = 5280 stop = 1 609,4 m; Námořní míle = 1 852 m; Česká míle = 7 530 m = 4 200 staročeských sáhů = 12 600 pražských loktů = 37 800 pídí = 50 400 čtvrtí = 94 500 dlaní.

Multikeš se skládá z mnoha úkrytů a míst, kde si můžete najít informace potřebné k dosažení konečného keša a otevřete jeho. Místa jsou snadno dostupné, ale některé z nich jsou umístěny v oblasti, a proto se nedoporučuje pro děti mladší 7 let. Celková délka trasy jít, je, v závislosti na variantě kříže, kilkanastu na desítky kilometrů, mnohem více než míle. V závislosti na zkušenostech účastníků může trvat od jednoho do několika dní. Ideální pro pěší turistiku, ale v létě to může být také překonat MTB jízdu na horském kole, a v zimě cross-country lyžování.

Pro všechny souřadnice "Question to Answer" shromažďovat všechny neznámé čísla od A do Z, v libovolném pořadí a kdykoliv.

Souřadnice označují začátek křížení turistických tras v Borovicích (žlutá, zelená a modrá start) a cyklotrasa ER-2 (Euroregion-2), na Sudetské silnici. Můžete řídit a zaparkovat na kraji silnice. Jakmile je cesta deska s mapou oblasti. Zde se nachází keš s dalšími instrukcemi.

Horský průvodce po Krkonošském národním parku Tomek Vám přeje úspěšný dovolenou v Borovicích a nabízí výlety po okolí!

Additional Hints (No hints available.)