Skip to Content

<

Spomal, priatelu

A cache by onee SK Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 12/30/2012
Difficulty:
3 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size: regular (regular)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Pomocou tejto keše ti ponúkam možnosť spomaliť a trochu sa zamyslieť.

With this cache, I offer you the opportunity to slow down and think a little.Táto keška bola nominovaná na Slovak GeoAwards 2014


Spomaľ, priateľu

Pomocou tejto keše ti ponúkam možnosť spomaliť a trochu sa zamyslieť.

Naša hektická doba nedáva priestor na zamyslenie, na oddych. Veľa z nás jazdí stovky kilometrov denne a nemá čas sa zastaviť, jedine kvôli tankovaniu. Iný zase pracujú vo fabrikách v trojsmenných prevádzka. Málokedy je možnosť si dať normálny obed, zato fástfúdy prekvitajú. Domou prichádzajú živé mŕtvoly s červenými očami a podráždenou náladou. Stres, ktorý z toho všetkého plynie nám na zdravý nepridáva. Stále sa nám predkladá strach a neistota. Všetky média nám usilovne prinášajú všemožné krivdy, prepadnutia, krádeže, podvody, autonehody...., málokedy vidieť v správach niečo pozitívne. Zámerne a usilovne sú skrývané hodnoty ako dôvera, obeta, nezištná pomoc,... jedným slovom láska.

Neviem čo všetko si vo svojom srdci nesieš aké trápenia a aké radosti. Možno si veriaci možno ateista. Možno veríš inému Bohu ako ja. Teraz prosím odhliadni od všetkých predsudkov, ktoré môžeš mať a prečítaj si nasledovný text.

Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia Rodička,
neodvracaj zrak od našich prosieb,
pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď,
ty Panna slávna a požehnaná.
Amen.

Ponúkam ti kratučkú a jednoduchú modlitbu, ale zato jej účinok je obrovský. Je veľa svedectiev, ktoré hovoria o účinkoch tejto modlitby. Moja rodina a ja sme si ju osvojili a vždy keď niekam cestujeme, modlime sa ju. Osobne poznám ľudí, ktorý mi rozprávali svoj nepríjemný zážitok autonehody a ako vďaka príhovoru Božej Matky sa nič vážne nestalo. Áno, povieš to bola náhoda, alebo mali šťastie. Nemôže to byť aj tak že za tou náhodou a šťastím niekto stojí. Niekto koho naše chápanie nedokáže obsiahnuť?

Keď budeš sadať do auto, použi ju. Keď ti bude ťažko, použi ju. Keď si nebudeš vedieť rady, použi ju. Najlepšie keď ráno vstaneš a tak odovzdáš celý nastávajúci deň.

Súradnice ťa privedú pred kaplnku Sedembolestnej Panny Márie, ktorá je neďaleko obce Štefanov. Kaplnka je v tesnej blízkosti cesty 500, Kúty – Senica. Na súradniciach sa keš nenachádza. Pri kaplnke sa dá pohodlne zastaviť autom z obidvoch smerov, je tam mále šotolinové parkovisko. Pri odbočovaní buď opatrný, jazdí sa tu dosť rýchlo. Nad vchodom do kaplnky je nápis pomocou ktorého sa dostaneš ku keši. Použi písmenka 1/22, 1/12, 2/3, 2/10, 1/21, 1/31, každé písmenko rátaj samostatne, napr „ch“ rátaj ako „c“ a „h“. POZOR!!! Ak je krajina pod snehom, obtiažnosť je 4. Budem veľmi rád ak sa na tomto mieste zastavíš viac krát, kľudne aj každý deň. Svoju návštevu zapíš aspoň na net, ak nie do logbook-u. Čo ma naozaj poteší keď mi napíšeš svoje svedectvo ako ti pomohla táto kratučká prosebná modlitba.

Skrýša aj schránka sú na mieru vyrobené. Pre otvorenie a zatvorenie schránky predovšetkým použi hlavu, nie hrubú silu. Pri vkladaní schránky do skrýše, prosím skontroluj či tam nieje nejaký bordel, ktorý by mohol brániť správnemu uloženiu. Skrýšu dobre uzatvor a zamaskuj.


Slow down, my friend

With this cache, I offer you the opportunity to slow down and think a little.

This hectic time does not give us room to think, to relax. Many of us have driven hundreds of kilometers a day and have no time to stop, only for refueling. Others work in factories in three-shift operation. It is rare to have a normal lunch; on the other hand fast foods flourish. Half alive half dead people come home with red eyes and irritating mood. Stress that is caused by this does not give us more health, it only destroys us. This world always offers us only stress and uncertainty. All media are busy bringing us all sorts of injustices, assault, theft, fraud, auto accident…we rarely see something positive in the news. Values ​​such as trust, sacrifice and selfless assistance ... one word love are deliberately and diligently hidden from us.

I don’t know what you carry inside your heart, what sort of suffering and what sort of joy. Maybe you do believe in God and maybe you are atheist. Maybe you believe in other god than me. Don’t judge me in what I believe and read following text please:

Under your protection we seek refuge, Holy Mother of God, despise not our petitions in our needs, but from all dangers deliver us always, Virgin Glorious and Blessed.

I offer you a very short and simple prayer, but its impact is enormous. There are many testimonies that speak about the effects of prayer. My family and I have embraced it and whenever we travel somewhere, we pray this prayer. I personally know people who have told me their unpleasant experience about car accident but due to the intercession of the Mother of God nothing serious has happened. Yes, you may say it was a coincidence, or they were lucky. Could it still be that behind the accident stands someone bigger? Someone we cannot even start to comprehend? When you sit in a car, use it. If you feel your life is hard, use it. When you need advice, use it. It would be best that you use it straight away when you wake up and you give your whole following day to the hands of God and Holy Mary.

The coordinates will bring you in front of the chapel of the Virgin Mary, which is near the village of Stefanov. The chapel is near the road 500, Kúty - Senica. The coordinates are not the cache. You can stop your car safely next to the chapel from both directions. There is a little gravel parking lot. Be careful when turning, drivers drive very fast there. Over the entrance to the chapel there is a sign by which you can get to the cache. Use letters 1/7, 1/19, 1/6, 3/5, 1/23, 1/8, 1/10, 1/2, 1/2, 1/23, 3/7, 3/7.WARNING! If the country is covered in snow, the difficulty is 4.I will be very happy if you stop by several times, feel free even every day. If you don’t post your visit in the log book, please post it at least on the net. It would really please me if you write your testimony how did this short prayer helped you.

The hiding place and the box are tailor made. To open and close the boxes use your head, not brute force. When you put the box into hiding place, please check whether there is not any mess that might prevent the proper hiding. Properly close and mask the hiding place.

Additional Hints (Decrypt)

FX: evrpal, mhybil
RA: evire, tenavgr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.