Skip to content

Daugavas grīva Traditional Geocache

This cache has been archived.

Leptoceratops: Hello!
I'm archiving your cache as it has been disabled for more than a one month and it is lost, completely damaged or inappropriate. Caches should be visited and maintained within 30 days after disabling.
Archiving a geocache is meant to be a permanent action. If a cache is archived by a reviewer or staff for lack of maintenance, it will not be unarchived.

If there are still leftovers from container I would appreciate if other players could collect them so that there is no trash in the nature.

Happy geocaching!

More
Hidden : 01/05/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


[LAT]
Šajā vietā vietā Daugava ietek jūrā. Slēpnis konkrēti atrodas pie Daugavgrīvas bākas. 

Daugavgrīvas bāka atrodas Daugavas grīvas kreisajā krastā un ir viena no četriem Daugavgrīvas kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem. Pirmo bāku pie tagadējās Daugavas grīvas, domājams, uzbūvēja zviedri ap 17. /18. gs. miju. Kopš 1788. gada bāka tika modernizēta, bet 1919. gada kauju laikā tā nodega. Daugavgrīvas bāku atkal atjaunoja 1921. gada sākumā - baltā dzelzsbetona torņa augstums kopā ar laternu bija 32 metri, bet torņa iekšējais diametrs sasniedza 3,25 metrus. Šo celtni 1944. gadā atkāpjoties uzspridzināja Vācijas karaspēks. 1945. gadā bākas vietā tika uzbūvēts koka pagaidu tornis, bet pašreizējā Daugavgrīvas bāka uzcelta 1957. gadā.

Lielisks galamērķis svētdienas pastaigai ar bērniem un ja nav spēcīgs vējš, iespējams pat var mēģināt aiziet līdz Dienvidu mola galam!

Slēpnis satur viesugrāmatu, zīmuli un asināmo, kā arī pirmajam atradējam ceļotājs. Protams, ņemiet ceļotāju tikai tad, ja zinat, ka tā nav mantiņa priekš bērniem vai suņa! :)

[ENG]
At this point Daugava flows into the sea. This cache is locatad near Daugavgrīva lighthouse.
 
Daugavgrivas lighthouse is located on the left bank of the Daugava river mouth and is one of four Daugavgrivas cultural and historical monuments. The first lighthouse at the mouth of the Daugava present, presumably built by the Swedes around the 17th / 18. century. turn. Since 1788th the lighthouse was modernized, but the 1919th Battle of the time it was destroyed. Daugavgrivas tank again restored the 1921st At the beginning - the white concrete tower with lantern height was 32 meters, but the internal diameter of the tower reached 3.25 meters. This building 1944th The German troops blew up notwithstanding. 1945th The lighthouse was built in a temporary wooden tower, but the current Daugavgriva lighthouse built in the 1957th year.
 
A great destination for a Sunday stroll with the kids and if there are no strong winds, perhaps you can try to go to the south pier head!

Cache contains logbook, pencil and sharpener and also traveler for first cache finder. Of course, aware travelers, only if you know that it is not little thing for kids or dog! :)

Additional Hints (Decrypt)

[LAT] Ncnxšn cvr frgnf [ENG] Ng gur obggbz bs gur srapr

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)