Skip to content

Olsanske hrbitovy Multi-cache

Hidden : 01/07/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Ne nadarmo se o hřbitovech říká, že jsou němými svědky dějin. O tom největším pražském na Olšanech to platí rovněž. Pochováno je zde mnoho slavných lidí, jejichž výčet by vydal na knihu. Najdete zde mnoho nádherných hrobek od významných architektů a sochařů, které se již dají považovat za umělecká díla. Olšanský hřbitov je největším pražským hřbitovem, rozkládá se na ploše větší než 52 hektarů, což je jedna z největších zelených ploch v Praze 3. Je zde pochováno více než 2 miliony lidí.

V Praze, stejně jako v jiných místech, byly středověké hřbitovy původně situovány vždy okolo místního farního kostela (v Praze u sv. Jindřicha, Vojtěcha, Havla apod.). Místa tam bylo málo a brzy se projevily i hygienické nedostatky. Později byly tedy hřbitovy situovány vždy za hranicemi obce či města, která se však časem přiblížila až k jejím zdem. Tak tomu bylo i na Olšanech.

Původně vznikl hřbitov jako morový. Epidemie moru v roce 1680 byla tak velká, že ostatní pražské hřbitovy přestávaly pro pohřbívání stačit. Proto se obec staroměstská a novoměstská rozhodly založit další za hranicemi města. Původně byl hřbitov výhradně morový, což dodnes připomíná kostel sv. Rocha v nejstarší severní části hřbitova. Díky nařízení císaře Josefa II. Z roku 1787, který zakázal pohřbívání uvnitř pražských měst, se stal hřbitov obecně používaným pro všechny tehdejší pražany.

Olšany v současnosti tvoří 12 hřbitovů – dva obecní a deset zádušních, jsou číslovány římskými čísly I až X. Morový hřbitov měl číslo I, je umístěn v okolí kostela sv. Rocha a přestalo se tam pohřbívat roku 1860. Dnes je na tom místě parčík. Další nejstarší hřbitovy mají čísla II až V, leží souběžně s Jičínskou ulicí v západní části hřbitovů. Hřbitov II byl založen v roce 1787 a sloužil do roku 1860. Dochovalo se tam několik cenných náhrobků, např. od Ignáce Františka Platzera. Ze známých osob je zde např. pochován Karel Havlíček Borovský, Václav Matěj Kramerius, pražský primátor František Dittrich, Václav Kliment Klicpera, Josef Božek a mnozí další. Hroby vás doprovodí naučná stezka. Mezi tvůrce místních náhrobků patří sochaři Malínský, Prachner, Max, Štursa a Kotěra.

Postupně v letech 1835 až 1910 se k prvním hřbitovům připojovaly další pozemky až k dnešnímu rozsahu. Na místě prvního obecního hřbitova (vchod z ulice Želivského) najdete několik velmi cenných náhrobků, které sem byly přeneseny ze zrušeného vojenského a evangelického hřbitova v Karlíně, např. náhrobek Pavla Josefa Šafaříka.

Druhý obecní hřbitov je za ulicí Želivského a jeho součástí je dále pravoslavný hřbitov, k němu pak přiléhá tzv. Nový židovský hřbitov se samostatným vstupem. Zde najdete čestná vojenská pohřebiště pro vojáky padlé během 1. světové války a další pozoruhodné památky. Zároveň nám hřbitov připomene tragédii 2. světové války. Jsou zde k vidění britské válečné hroby Commonwealthu, čestné pohřebiště rudoarmějců a byl sem přemístěn pomník carských důstojníků padlých v bitvě u Drážďan v roce 1813. Součástí je i pohřebiště obětí Pražského povstání, pohřebiště pražských barikádníků, hroby a pomník padlým československých západních letců či pohřebiště Ruské osvobozenecké armády (Vlasovců).

Pravoslavný hřbitov se svatyní v psovsko-novgorodském stylu a Nový židovský hřbitov jsou zajímavé do té míry, že si zaslouží samostatné pojednání.

Zdroj: Žižkovské listy.

KUDY KE KRABIČCE:

Čeká Vás příjemná procházka po klidných vegetací zarostlých hřbitovech, dlouhá cca 2,5km (od metra Flora ke krabičce a zpět), kde na Vás dýchne neopakovatelná atmosféra, která je v každém ročním období jiná. Teď, na jaře je plná života. Bují zeleň, kvetou stromy a keře, ptáci zpívají, veverky vykukují a kočky číhají.

Pokud cestou objevíte hrob významné osobnosti, vložte jméno a GPS souřadnice do Vašeho logu a já k tomu přiřadím referenční bod.

Krabička má GPS souřadnice:

N 50° 04,ABC E 14° 27,DEF

Před vyhledáním krabičky se trochu projdeme po Olšanských hřbitovech
a navštívíme 6 hrobů, kde jsou pochovány významné osobnosti a kde najdeme
zbývající číslice A,B,C,D,E,F souřadnic krabičky.

Stage 1: STUDENT
C určíme tak, že od dne narození pohřbeného odečteme 5

Stage 2: MALÍŘ
F určíme tak, že od měsíce úmrtí pohřbeného muže odečteme 4

Stage 3: BÁSNÍK, SLAVISTA
B určíme tak, že od měsíce úmrtí pohřbeného odečteme 1

Stage 4: HERCI
E je poslední číslice roku úmrtí pohřebeného muže,
jehož příjmení začíná písmenem W (pomník má dvě strany)

Stage 5: BÁSNÍK, ARCHIVÁŘ, HISTORIK, PŘEKLADATEL
A je den narození pohřbeného muže, jehož křestní jméno je Karel

Stage 6: BÁSNÍK, NOVINÁŘ
D získáme tak, že sečteme poslední číslici roku narození s poslední číslicí
roku úmrtí pohřbeného muže.

A nyní můžeme vyrazit k hledání krabičky. Ale pouze v níže uvedených časech:

listopad až únor 8 – 17
březen, duben, říjen 8 – 18
květen, září 8 – 19

Additional Hints (Decrypt)

Cbq ilienpralz xnzraalz fpubqrz ancebgv vasbgnohyv anhpar fgrmxl.

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)