Skip to content

AGT 29: Certovy hrady / Devils castles EarthCache

Hidden : 02/09/2013
Difficulty:
2.5 out of 5
Terrain:
2.5 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
ČERTOVY HRADY DEVILS CASTLES 29
 

Asi 3,5 km západně od centra Dvora Králové se nachází na zalesněném úbočí Záleského vrchu skalní útvar zvětralých peruckých a koryčanských pískovců známý jako Čertovy hrady. Vznikl na tzv. Zvičínském zlomu orientovanému ve směru severozápad-jihovýchod, který zde rozrušil svrchnokřídové sedimenty perucko-korycanského souvrství. Cenomanské stáří zdejších pískovců je prokázáno relativně hojnou, avšak špatně zachovalou makrofaunou s význačnými druhy Merklinia aspera a Neithea aequicostata. Část pískovců je však též sladkovodního původu. Pískovce jsou velmi proměnlivé zrnitosti, místy jsou v nich i slepencové polohy.

Skalní hřbet je nejčlenitější na severozápadním okraji. Zde se na hřebeni nacházejí skalní bloky a věžičky, na svahu je balvanové moře tvořené pískovcovými hranáči až metrových rozměrů. Délka hřebene činí přibližně 200 m, jeho šířka se pohybuje kolem 20 m. Jednotlivé skalní bloky jsou od sebe odděleny trhlinami a místy i puklinovými skalními branami. Na vrcholové plošince největšího skaliska vznikly skalní mísy, jež bývají sezónně naplněné srážkovou vodou. Traduje se, že odtud pochází jeden ze základních kamenů pro Národní divadlo v Praze, ale mezi 18 místy, odkud byly kameny dovezeny, se mi při představení Naši furianti, Čertovy hrady nepodařilo nalézt.

Čertovy hrady jsou - snad i díky svému jménu a pověstem - turistickým cílem již od dob romantických počátků turistiky. Obdobná balvaniště cenomanských pískovců se nalézají rovněž na protilehlém Hořickém hřbetu (jsou vázaná na tamní mlázovický zlom).

Pískovcové podloží a sekundární smrčiny, které pokrývají okolní svahy, způsobují, že je zde dosti chudý bylinný podrost. Ze zajímavějších rostlin se tu vyskytuje bradáček vejčitý (Listera ovata) a plavuň vidlačka (Lycopodium clavatum).

V roce 1949 byly Čertovy hrady výnosem Ministerstva školství, věd a umění vyhlášeny přírodní rezervací.

V současné době jsou chráněny jako přírodní památka o rozloze 1,02 ha.

Praktické informace

Ze Dvora Králové je na lokalitu nejjednodušší přístup po turistické značce (od nádraží je to něco málo přes 3 km). Z centra města se můžete do těsné blízkosti Čertových hradů dostat (a to i autem nebo na kole) po silnici. Do Dvora Králové je dobré vlakové i autobusové spojení. Autem se tam dostanete od Prahy přes Mladou Boleslav a Jičín, od Brna pak přes Svitavy a Hradec Králové. Lokalita je volně přístupná po celý rok, její návštěvu můžete spojit třeba s prohlídkou Nové Paky (araukarity, Klenotnice drahých kamenů), u které je např. i další keš ze série AGT, která se věnuje zkamenělým stromům, která je vzdálena necelých 25 km.

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Jaká je výška skalního útvaru v nejvyšším místě? (v metrech)

2) Kolik skalních bran jste v tomto skalním útvaru napočítali?

3) Hlavní obrázek v listingu je trochu zaretušován, kdosi napsal na skálu výrazné černé znaky s bílým obrysem. O jaké znaky se jedná?

4) Jaké je označení na turistické ceduli umístěné v roce 2011? (vpravo dole a začíná písmeny TU)

5) O jaké se zde jedná horniny a z jakých vrstev pocházejí?

6) Úkol: Vytvořte fotografii v místě výchozích souřadnic sebe (tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat), nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické rozhledy
Publikace: Geologické zajímavosti České republiky

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.)