Skip to content

AGT 31: Jouglovka - Dve veze / Two Towers EarthCache

Hidden : 02/15/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   other (other)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Geocaching-Profil
Jouglovka - Dvě věže Jouglovka - Two towers 31
 

Vítejte na 31. pokračování série AGT, která Vás opět zavede do křivoklátských lesů. Tentokrát se vypravíme do méně známé přírodní rezervace Jouglovka asi 2 km od obce Kublov na Berounsku. Původně jsem zde chtěl před časem vytvořit fyzickou krabičku, ale právě pravidla GC to v těchto lokalitách neumožňují a právě doporučují earth-cache, takže věřím, že se Vám místo bude líbit tak, jako mně.

Jedná se o odnosem vymodelovaný skalnatý buližníkový kamýk s původní reliktní flórou a faunou. Kamýk je velmi členitý a místy vystupuje až 15 m nad okolí. Na skalním hřbetě vystupují i zajímavé geomorfologické útvary. Nejvíce Vás jistě zaujmou dvě skalní věže, jenž se o sebe opírají ve špičce a vytvářejí tak skalní okno, kterým (na vlastní nebezpečí) můžete i projít. Dále se zde setkáváme se samostatnými věžemi či skalními plotnami. Jako důsledek kvartérního zvětrávání jsou na strmých svazích rozšířeny skalní rozvaliny, balvanitá moře a kamenné proudy spadající až na zarovnaný terén tvořený méně odolnými prachovci a drobami kralupsko-zbraslavské skupiny neoproterozoika z kterých buližníky díky své odolnosti vystupují. Na území se vyskytují převážně lesní společenstva (dubové bučiny místy přecházející v suťovou lipovou javořinu). Skalní výchozy jsou nezalesněné, se sporou vegetací. Floristicky není území příliš významné, avšak představuje člověkem téměř neovlivněný přirozený ekosystém.

Jak již bylo řečeno, skalní kamýk tvoří buližník, což je druh usazené křemité horniny pocházející ze starohor. Tvoří jej převážně krystalický oxid křemičitý ve formě křemene, resp. opálu. Má černou nebo černošedou barvu a vysokou tvrdost, pro kterou jej používali někdy pravěcí lidé místo pazourků. Častou příměsí je grafit. Buližníky se hojně vyskytují v usazených vrstvách ve středních a západních Čechách. Ve stavebnictví se používá jako kamenivo.

Kromě Jouglovky se s Buližníkem v okolí můžeme setkat ještě na Vraní skále či na Zdické skále u Kublova.

No a trochu praktických informací. K místu se přiblížíte nejlépe autem a nejlépe uděláte, když zastavíte na doporučeném parkingu před značkou zákazu (místa je tam dost), pak se vydejte po lesní cestě, která po chvilce směřuje doprava. Samotnou cestu můžete opustit až u krmelce a pak už Vás čeká cesta za šipkou. Místo není příliš navštěvované turisty, a tak věřím, že tvorba této cache nebude začátkem devastace této zajímavé oblasti. Ať se Vám tam líbí.

 

Otázky a úkoly:

Pro uznání svého logu splňte následující úkoly a správně a vlastními slovy odpovězte na následující otázky:

1) Jaká hornina tvoří tento kamýk?

2) Co způsobuje neobvyklé skalní útvary skalní věže a skalního okna?

3) Na výchozích souřadnicích naleznete právě dvě věže, které spolu tvoří skalní okno. Odhadněte výšku okna v místě, kde je otvor nejmenší.

4) Na souřadnicích N 49° 55.889 E 013° 50.369 (waypoint Vez) se nachází jedna z věží, odhadněte její výšku.

5) Na souřadnicích N 49° 55.830 E 013° 50.324 (waypoint Co je zde?) se nachází jeden objekt vytvořený lidmi, o co se jedná? (a prosím, nepište mi, že pařez)

6) Úkol: Vytvořte fotografii v místě výchozích souřadnic sebe (tak, aby Vás bylo možné jednoznačně identifikovat), nebo své GPS s čitelným nickem a tuto fotografii přiložte ke svému logu.

Vaše odpovědi můžete zasílat přes profil, ale budu raději, když využijete následující formulář:

ON-LINE FORMULÁŘ

Pokud budou Vaše odpovědi špatně - budu Vás kontaktovat. Pokud žádné odpovědi nezašlete, nebo Váš log nebude obsahovat fotografii / fotografie podle zadání - log nebude uznán a bude odstraněn.

 

Zdroj:
Publikace: Geologická minulost České republiky
Publikace: Geologické zajímavosti České republiky
Portál: Geology.cz
Foto: Alke04

TATO CACHE JE SOUČÁSTÍ SÉRIE AGT OD ALKE04

Additional Hints (No hints available.)