Skip to Content

<

Rapakivi, Rapakivi-granite

A cache by Arnyk & Ruusina Send Message to Owner Message this owner
Hidden : 3/13/2013
Difficulty:
2 out of 5
Terrain:
5 out of 5

Size: Size: not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:


Suomeksi Historiaa

Suomen peruskallio syntyi monivaiheisessa mannerlaattojen törmäysprosessissa kohottaen svekofennidit ja svekokarelidit eli alppien tyyliset poimuvuoristot.

Seuraava suomen kallioperää muokannut tekijä tapahtui n. 1600 miljoonaa vuotta sitten jolloin svekofennidit ja svekokarelidit olivat jo ehtineet kulua juuriosiensa tasolle. Tällöin Maan vaipassa tapahtui muutoksia, jotka johtivat peruskallion uudelleenmuokkautumiseen ja rapakivigraniittien ja niihin liittyvien emäksisten ja intermediääristen (Yksi magmatyypeistä) kivimassojen kiteytymiseen maankuoren yläosassa lähellä silloista maanpintaa. Syntyi kivilajiryhmä, joka 1 600 miljoonaa vuotta myö- hemmin kuvattiin ensimmäisen kerran Suomesta.

Ensimmäinen tieteellinen tutkimus rapakivigraniiteista on J. Moliisin väitöskirja ”Om Finska Sielffrätsten” vuodelta 1768, jossa selvitettiin rapakivigraniittiemme alueellinen levinneisyys ja se, mis- tä mineraaleista ne koostuvat.


Mitä on rapakivigraniitti:

Rapakivi on saanut nimensä siitä, että plagioklaasikehän ja kalimaasälpäkeskuksen erilaisen lämpölaajenemisen seurauksena se rapautuu helposti murenevaksi soraksi eli moroksi.

Rapakivigraniitille luonteenomaisia ovat 2 – 5 cm:n läpimittaiset pyöreähköt alkalimaasälpähajarakeet eli -ovoidit, joita ympäröi harmahtava plagioklaasimaasälvästä koostuva kehä. Tätä kutsutaan rapakivirakenteeksi.

Rapakivirakenne voidaan määritellä seuraavalla kolmiosaisella määritelmällä (Vorma 1976: Fennoskandian rapakivigraniiteista):

(1) Alkalimaasälpähajarakeet ovat ovoidin muotoisia.

(2) Valtaosa (eivät kuitenkaan kaikki) ovoideista on oligoklaasi-andesiinikehän ympäröimiä.

(3) Alkalimaasälpä ja kvartsi ovat kiteytyneet kahdessa vaiheessa, varhainen kvartsi pisaramaisena korkeakvartsina.

Kaikissa rapakivigraniiteiksi luettavissa graniiteissa ei alkalimaasälpäovoideja kuitenkaan ole. Jos rapakivirakenne on hyvin kehittynyt, kutsutaan rapakivigraniittia viborgiitiksi. Mikäli ovoideista puuttuvat plagioklaasireunukset kokonaan tai suurimmaksi osaksi, on kyseessä pyterliitti. Viborgiitin ja pyterliitin lisäksi rapakivigraniitteihin luetaan useita porfyyrisiä ja tasarakeisia graniitteja jotka voidaan tunnistaa rapakivigraniiteiksi esim. niiden pisaramaisen kvartsin pe- rusteella.


Esiintyminen:

Rapakiveä esiintyy Suomessa pääasiassa Kaakkois-Suomessa, Ahvenanmaalla sekä Rauman ympäristössä. Lisäksi rapakiveä löytyy alueelta Porvoosta Viipuriin, jota kutsutaan nimellä "Viipurin massiivi". Rapakiveä on kuitenkin tavattu silti kaikilta mantereilta, joten aivan mahdottoman suuresta harvinaisuudesta ei ole kyse.


Muuta rapakivestä:

Rapakivi on sanana lainattu suomesta muihin kieliin, esimerkiksi englannissa se on muodossa Rapakivi granite ja saksassa Der Rapakiwi. Tämä johtuu siitä, että kivilaji on dokumentoitu ensimmäiseksi Suomessa.


Tehtäväsi:

- lue kätkökuvaus ja tutustu aiheeseen sitä kautta.
- mene kätköpaikalle, suorita tehtävät ja vastaa seuraaviin kysymyksiin:

1. Onko alueella nähtävissä Moroa?

2. Kuvaile kivien muoto, ja kerro miten ja miksi kyseinen muodostelma ja muoto on syntynyt?

3. Kun silität kädelläsi kiven pintaa, mitä tapahtuu?

4. Selitä omin sanoin miten tämä rapakiviaines käyttäytyy ja miksi? Mistä käytös johtuu?

5. Tutki maljakiven yläosaa. Mitä havaitset? Onko kyseessä sama kivilaji?

6. Montako "lähes maljan muotoista" kiveä näet muodostelmassa ja lähistöllä? Siis mahdollisimman lähellä maljaa muodoltaan olevat kivet?VAPAAEHTOINEN tehtävä: Ota valokuva itsestäsi ja muodostelmasta (tai gepsistäsi ja muodostelmasta) ja liitä se lokkaukseesi.Lokkausluvan edellytyksenä on edellä esitettyihin kysymyksiin vastaaminen sähköpostiosoitteeseen arnykgeo@gmail.com. Lokkaukset joista vastauksia ei toimiteta tullaan poistamaan.

Huomio: alueella on traditional geokätkö (GC2ZE3T). Vaikka olisit jo hakenut tämän traditional-geokätkön, edellyttää tämän earth-kätkön lokkaaminen silti käymistä paikalla uudelleen ja oikeita vastauksia.

In English History of Rapakivi-granite

The Bedrock of Finland was formed in a multiphase collisionprocess of tectonic plates which resulted to a raising of a mountain range of a svekofennids and svekokarelids. The next thing that shaped our bedrock happened about 1600 million years ago, just after the svekofennids and svekokarelids had already eroded to the level of rootparts. At this time happened some changes at the earths mantle, which resulted to the reformation of the bedrock and crystalisation of rapakivi-granite and the alkaline stonemasses near the earth surface at that time. A new rocktype was born, rapakivi granite, which was described almost 1600 million years later and at first time in Finland. First Scientific study about rapakivi-granite is a thesis of the J. Moliisi ”Om Finska Sielffrätsten” from the year 1768, where was studied about Finland rapakivi-granite areas and geographical distribution and the mineral structure of rapakivi-granite.What is rapakivi-granite?

Rapakivi-granite has been named because of its feature to erode easily. The crumbling is a result of a different heat expansion of a potassium feldspar center and a plagioclase ring. So, these minerals expand in a different ways when the temperature goes up or down. The result is that a Rapakivi-granite is crumbling to a some sort of gravel called moro. The characteristic for Rapakivi-granite is a 2 – 5 cm:n diameter, somewhat round alcalic feldspars, ie. ovoids, which are surrounded by a grey ring forming from a plagioclase feldspar. This is called as a rapakivi- structure.

The structure of rapakivi-granite can be specified the next three part specification (Vorna 1976: the study of a rapakivi-granite in scandinavia):

(1) alcalic feldsparparts are shaped of a ovoid.

(2) Major part (not every...) of ovoids are surrounded by a rinf of a plagioclase feldspar.

(3) Alcalic fieldspar and quartz have crystallised in a two different phase, formal quartz as a driplike highquartz.

There arent alcalic feldsparovoids in all the rapakivi-granites. If the structure of rapakivi-granite is a highly developed, its called a vyborgit. If the ovoids are missing plagioclase border, the stone is called a pyterlite. With these two types there are also many other evenly granuled granites which can be identified as a rapakivi-granite types, from for example dropshaped quartz.Occurrence:

The rapakivi-granite occurs mainly in south-east part of FInland, in Aland and around Rauma. And also the rapakivi-granite can be found in a area from Porvoo to Vyborg. The area is called a Vyborgs massive.

The rapakivi-granite has been found in every continent, so its not so rare despite it occurs in a some areas in Finland only. Still not so common, but not so rare also.Some facts more:

The rapakivi-granite has been lend from Finnish. So in english its called a Rapakivi-granite. And in germany its known as a "Der Rapakiwi". This is because this rocktype has been documented first in Finland.Your task:

- Read the cache description and become familiar with this rocktype.
- Go to the cachesite and perform the tasks. Answer the following questions:

1. Is there any "moro" in the area?

2. describe the shape of rocks, and tell also how and why the formation and form has been born?

3. When you touch the stonesurface, what happens?

4. Examine the upper part of rock. What is your conclusion? Is it the same rocktype?

5. Please explain by your own words, how this stonetype is acting and why its acting so? what is the reason for the behaviour?

6. How many "almost like a goblet shaped" stone can you see in the formation? How about in a surrounding area? Count only the stones which are very near gobletshaped.


OPTIONAL TASK!! Take a picture of you or your GPS-receiver so that there is also the formation in same picture. Attach the picture to your log, or send it to cache owner.

To achieve a aproved logging of this cache you must send the answers to cacheowners email, arnykgeo@gmail.com. Loggings without approved answers will be deleted.

There is also a traditional geocache (GC2ZE3T) at the area. So be sure, which one you are logging. eventhough you might have logged the traditional cache, you still have to visit the cachesite to log this earthcache.

Additional Hints (No hints available.) 

Find...

50 Logged Visits

Found it 48     Write note 1     Publish Listing 1     

View Logbook | View the Image Gallery of 21 images

**Warning! Spoilers may be included in the descriptions or links.

Current Time:
Last Updated:
Rendered From:Unknown
Coordinates are in the WGS84 datum

Return to the Top of the Page

Reviewer notes

Use this space to describe your geocache location, container, and how it's hidden to your reviewer. If you've made changes, tell the reviewer what changes you made. The more they know, the easier it is for them to publish your geocache. This note will not be visible to the public when your geocache is published.