Skip to content

Rannebergs kyrka Grotta Traditional Cache

Hidden : 04/09/2013
Difficulty:
1 out of 5
Terrain:
3 out of 5

Size: Size:   small (small)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description:

Rannebergs kyrka grottingången


Rannebergs kyrka är en grotta som ligger ca 7 km norr om Kungälv och ca 500m norr om Romesjön .
Den är en sk blockgrotta, dessa grottor bildas normalt av att ett stort stenblock lossnar och lägger sig vid bergsfoten så att ett `hålrum`bildas vilket man kan gå in i.

Men Rannebergs kyrka har enligt geologer som har undersökt grottan bildats på ett annat sätt. Det stora stenblocket , som bildar grottan, har transporterats hit av inlandsisen och har senare kommit att hamna i sin nuvarande position.
Detta har man kunnat se pga att mineralsammansättningen på blocket avviker från den fasta berggrunden. Det finns även spår på blockets insida som tyder på att det har transporterts av inlandsisen.


Inuti grottan

Själva grottingången är ganska liten, men innanför är grottan ganska rymlig. Dess längd inåt är ca 8m och takhöjden på det högsta stället är ca 6m , bredden ca 3m. Golvet är jordtäckt utom längst in där det finns en del frostvittringsmaterial (stenar).

OBS ! Parkera på anvisad plats, där finns plats för en eller max två bilar. Gå sedan NV mellan hästhagen och huset , jag har talat med ägaren till huset och har fått tillåtelse till bilparkeringen och att ni går mellan hästhagen och huset, respektera detta.

Sista biten närmast grottan består av stenblock av varierande storlek så det är nog inte lämpligt för barn.

Glöm inte ficklampa !

Additional Hints (Decrypt)

Cå ra ulyyn gvyy iäafgre pn 3z va v tebggna

Decryption Key

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M
-------------------------
N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z

(letter above equals below, and vice versa)