Skip to content

GCFEU 2013 - Trabantem Jizni Amerikou Event Cache

This cache has been archived.

Leneh: Čas uvolnit místo na mapě.. :)
Ještě jednou VELKÉ DÍKY všem, kteří dorazili na přednášku. O těch, co se jen na otočku zalogovali v předsálí, si myslím své, ale je to jejich boj a pro mne další zkušenost..
Happy caching! ;)

More
Hidden : Saturday, 07 September 2013
Difficulty:
1.5 out of 5
Terrain:
1.5 out of 5

Size: Size:   not chosen (not chosen)

Join now to view geocache location details. It's free!

Watch

How Geocaching Works

Please note Use of geocaching.com services is subject to the terms and conditions in our disclaimer.

Geocache Description: 
    7. 9. 2013  09:00 - 11:00  
 


Trabantem napříč Jižní Amerikou

s Danem Přibáněm
o nejnáročnější cestě, jakou kdy se svými žlutými trabanty projel!

Místo: Městská knihovna, Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

Začátek: 7. 9. 2013   Čas 09:30h  N 50°5.242', E 14°25.043'
Konec: 7. 9. 2013   Čas 11:00h  N 50°5.242', E 14°25.043'

Prosíme přijďte včas. Knihovna se pro Vás otevře již v 9:00h.

Vstupné: 100 Kč

Kapacita sálu: 386 míst


Mezinárodní tým - Češi, Poláci a Slovák, mezinárodní vozový park – dva trabanty, maluch, Jawa 250 a celá Jižní Amerika ve své velkoleposti- Guyana, Brazílie, Peru, Bolívie, Chile a Argentina.
Tři auta, jedna motorka, osm lidí, čtyři měsíce na cestě a šest zemí.20 406 kilometrů tím nejkrásnějším a nejnáročnějším, co může Jižní Amerika nabídnout. Z pralesů do velehor, z velehor do pouští z pouští do zelené divočiny ze zelené divočiny na mrazivou hranu Antarktidy.

Kdo je větší pankáč? Kdo nejvícekrát ztratil pas? Kdo pořád vyndával motor? Které sprosté slovo má ve všech jazycích stejnou váhu? A hlavně, zásadní otázka! Které auto východního bloku je horší? Trabant, nebo maluch?Na tohle všechno a mnohem více se můžete těšit v našlapaném vyprávění z nejnašlapanějšího kontinentu světa. To, co uvidíte v Jižní Americe odshora dolů, neuvidíte na žádném jiném kontinentu..a trabanta uprostřed deštného pralesa, na vrcholcích And, ve vodách Pacifiku či na konci světa..jedině tady!

 CWG: Bude speciální eventové CWG za 10 Kč. Zda máte o CWG zájem, a počet kusů napište prostřednictvím will Attend.

Na setkání se těší: Leneh

 

 


With Trabant across South Amerika

 Dan Přibáň talks about the most exacting journey with his yellow Trabants!

Where? Mariánské náměstí 1/98, Praha 1  

Start: 7. 9. 2013   Time 09:30 am  N 50°5.242', E 14°25.043'
End: 7. 9. 2013   Time 11:00 am  N 50°5.242', E 14°25.043'

Admission: 100 CZK
 

International team - Czechs, Poles and Slovak, international vehicle fleet - 2 Trabants, Maluch, Jawa 250 and the whole South Amerika - Guyana, Brazil, Peru, Bolivia, Chile and Argentina. Three cars, one motorcycle, eight people, four month on the road and six countries.20 406 km covered across the most beautiful and the most exacting places South Amerika can offer. From the rainforest to high mountains, from the high mountains to desert, from desert to the green wilds, from the green wilds to freezing edge of Antarctica.

Who is bigger punk? Who has lost his passport the most times? Who took the engine from his car constantly? Which cuss word has the same weight in all languages? And primarily the basic question - which car of the Eastern Bloc is worse? Trabant or Maluch?Crammed narration from the most crammed continent of the world..Trabant in the middle of rainforest, on the top of the Andes, in the waves of Pacific or at the end of the world.. So, what are you waiting for?

 

CWG? It will be special event CWG (10 CZK). You are interested in the CWG, write us the number of pieces through your will Attend log.

We look forward to meeting with you: Leneh

 

 


Mit einem Trabi quer durch Südamerika

 Mit Dan Přibáň über den anspruchsvollsten Weg, auf dem er je mit seinen gelben Trabis gefahren ist!

Wo? Mariánské náměstí 1/98, Praha 1

Start: 7. 9. 2013    09:30 am  N 50°5.242', E 14°25.043'
Ende: 7. 9. 2013    11:30 am  N 50°5.242', E 14°25.043'

Eintritt: 100 CZK
 

Ein internationales Team - Tschechen, Polen und ein Slowake – zwei Trabis , Maluch, Jawa 250 und ganz Südamerika in seiner Grossartigkeit - Guyana, Brasilien, Peru, Bolivien, Chile und Argentinien.
Drei Autos, ein Motorrad, acht Personen, vier Monate unterwegs und sechs Länder.20 406 Kilometer durch das schönste und anspruchsvollste, was Südamerika anzubieten hat. Von den Urwäldern ins Grossgebirge, vom Grossgebirge in die Wüsten, von den Wüsten in die wilde Natur, von der wilden Natur an die eiskalte Kante der Antarktis.

Wer ist der grösste Punker? Wer hat am häufigsten seinen Pass verloren? Wer hat seinen Motor wiederholt herausgenommen? Welches ordinäre Wort hat in allen Sprachen denselben Wert? Und hauptsächlich: die grundsätzliche Frage! Welches Auto aus dem Ostblock ist schlechter? Trabant oder Maluch?Auf dies alles und viel mehr können Sie sich in einer inhaltsreichen Erzählung aus dem meistbetretenen Weltteil freuen. Das, was Sie in Südamerika von oben nach unten sehen werden, sehen Sie in keinem anderen Kontinent…. Und ein Trabi inmitten eines Regenwaldes, auf den Anden-Gipfeln, in den Gewässern des Pazifiks oder am Ende der Welt… nur hier!

CWG? Es wird ein spezielles Event-CWG . Lasst uns wissen, ob ihr an den CWG interesiert seid und die schickt und die Anzahl durch will Attend.

Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen: Leneh

 

 

SEZNAM SUB-EVENTŮ

                                                24 hodin GeoStromovka http://coord.info/GC45H5T
                                                Království železnic http://coord.info/GC45GFJ
                                                Sraz trackovatelných geovozidel http://coord.info/GC45GH7
                                                Výstava geocoinů http://coord.info/GC45GHF
                                                Cyklo Zbraslav - Praha http://coord.info/GC45PYT
                                                Žižkovský vysílač http://coord.info/GC45GJP
                                                Petřínská rozhledna http://coord.info/GC45GG7
                                                Prohlídka hodin v kostele  http://coord.info/GC45JDK 
                                                Prohlídka Nové synagogy Libeň http://coord.info/GC45JDN 
                                                Výstava 10 000 CWG http://coord.info/GC45RWA
                                                T5 event http://coord.info/GC2P914
                                                Mořský svět http://coord.info/GC45VN2
                                                Čageo http://coord.info/GC45GGA
                                                Planetárium Praha http://coord.info/GC45VN1
                                                Trabantem po jižní Americe http://coord.info/GC49B1A
                                                GEOCOINFEST EUROPE 2013 - Prague http://coord.info/GC3JJJJ
         

Flag Counter

Additional Hints (No hints available.)